GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

• Çok tanrılı bir dindir.
• Vedalar ve Destanlar kutsal kitaplarındandır.
• İnananları tarafından Sanatana Dharma adıyla isimlendirilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hinduizm
 • B) Budizm
 • C) Sihizm
 • D) Taoizm
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in “Dört Yüce Hakikat” anlayışı içinde yer almaz?

 • A) Hayat acı ve ıstıraptır.
 • B) Acı ve ıstırabın kaynağı istek ve arzulardır.
 • C) İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecektir.
 • D) Dünyada acı ve ıstırap çekmeyen ölümden sonra çekecektir.
SORU 3

Ne ekersen onu biçersin şeklinde formüle edilir ve kişilerin, kendi kaderlerini kendilerinin şekillendirdiğine inanılır.
Hakkında bilgi verilen Hinduizm’deki bu inanca ne ad verilir?

 • A) Mesih
 • B) Karma
 • C) Yoga
 • D) Sangha
SORU 4

Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eski Ahit
 • B) Adi Grant
 • C) Tripitaka
 • D) Avesta
SORU 5

• Kurucusu Kong-zi’dir.
• Çin’de doğup gelişmiştir.
• Tanrı, ahiret ve kutsal kitap inancı na sahiptir.
Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • A) Konfüçyanizm
 • B) Yahudilik
 • C) Mecusilik
 • D) Sihizm
SORU 6

İdeal bir devlet, ahlaki eğitiminin en üst seviyesine yükselmiş olan ve bilge kral diye isimlendirilen bir hükümdar tarafından yönetilen devlettir.
Bu görüş aşağıdaki din kurucularından hangisine aittir?

 • A) Guru Nanak
 • B) Lao-Tzu
 • C) Konfüçyüs
 • D) Buda
SORU 7

Saoşyant, Avesta ve Ahura Mazda kavramları aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Taoizm
 • B) Mecusilik
 • C) Brahmanizm
 • D) Hristiyanlık
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs’e göre idarecilerde bulunması gereken beş üstün özellikten biri değildir?

 • A) İsrafa kaçmadan faydalı olmak
 • B) Korkutucu olmadan yüce olmak
 • C) Gururlu olmadan itibar kazanmak
 • D) Öğrenci olmadan usta olmak
SORU 9

Tenasüh inancı İslam dinindeki aşağıdaki inançlardan hangisi ile daha çok çelişmektedir?

 • A) Tanrı
 • B) Peygamber
 • C) Ahiret
 • D) Melek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi çok tanrılı bir dindir?

 • A) Taoizm
 • B) Sihizm
 • C) Musevilik
 • D) Konfüçyanizm
SORU 11

Ermeni Kilisesi Noel’i aşağıdaki tarihlerden hangisinde kutlar?

 • A) 1 Ocak
 • B) 6 Ocak
 • C) 21 Mart
 • D) 20 Aralık
SORU 12

1293-1932 yılları arasında Süryanilerin ana merkezi olan“Deyru’zZaferan Manastırı” aşağı daki şehirlerden hangisinde yer almaktadır?

 • A) Efes
 • B) Şanlıurfa
 • C) Trabzon
 • D) Mardin
SORU 13

Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliseleri’nin başında bulunan en üst rütbeli din adamına ne ad verilir?

 • A) Haham
 • B) Patrik
 • C) papaz
 • D) Rahip
SORU 14

Yezidilik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sabah ve akşam vakti güneşe dönerek ayin yapılır.
 • B) Tanrı Hudâ, evreni yedi melek aracılığı ile yönetir.
 • C) Kutsal kitapları Mushaf-ı Reş ve Kitabu’l-Cilve’dir.
 • D) Kıyafetlerde Melek Tavus’un rengi olan mavi tercih edilir.
SORU 15

Yehova Şahitleri nerede ve kim tarafından kurulmuştur?

 • A) Amerika - Charles Taze Russell
 • B) Türkiye - Pavli Karahisaroğlu
 • C) Almanya - Martin Luther
 • D) Irak - Adî b. Müsafir
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Yehova Şahitleri’nin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Evlere ziyaret, posta, yayın ve broşür gönderme yoluyla misyonerlik yaparlar.
 • B) Kendilerini Yehova’nın askerleri olarak görürler ve askerliği reddederler.
 • C) Ayinlerinde resim ve heykel (ikon) kullanılmasına izin vermezler.
 • D) Diğer Hristiyan grupların teslis inancını aynen kabul ederler.
SORU 17

• Kurucusu Mirza Ali Muhammed’dir.
• Nebi ve resuller, Allah’ın tezahürü olarak kabul edilir.
• Kitabu’l-Akdes’in tüm kutsal kitapların hükmünü kaldırdığına inanılır.
Hakkında bilgi verilen dini akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vehhabilik
 • B) Bahailik
 • C) Mecusilik
 • D) Yezidilik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Bahailiğin inançları içerisinde yer almaz?

 • A) 19 rakamı kutsaldır, 2-21 Mart tarihleri arasında 19 gün oruç tutulmalıdır.
 • B) Hac için Bahaullah’ın Bağdat’taki evini ziyaret, zengin erkeklere farzdır.
 • C) Cennet ve cehennem gerçekte var olmayıp birer sembolden ibarettir.
 • D) Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına etki eden temel unsurlardan biri değildir?

 • A) İnsanların yeni dinî söylem arayışları
 • B) Aşırı dünyevileşmenin yarattığı hayal kırıklığı
 • C) İnsanların manevî yönden doyuma ulaşmış olmaları
 • D) Geleneksel dinlerin modern dö nemin ihtiyaçlarına cevap verememesi
SORU 20

Hristiyanlıkta bir kimsenin dine kazandırılması için yapılan sistematik faaliyetlere _________ denir.
Boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Misyonerlik
 • B) ekümeniklik
 • C) Evanjelizm
 • D) Şahitlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCACBDCABDBDADBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?