Kelam 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıkları sonucunda ortaya çıkan toplulukları ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Ashap
 • Mezhep
 • Fırka
 • Ekol
SORU 2

Dinin temel kaynaklarında hakkında açık ve kesin hüküm bulunan konularda yorum yapılamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yoruma açık konulardandır?

 • Namazın farziyeti
 • Allah’ın varlığı ve birliği
 • Hz. Muhammed’in (sav.) peygamber olması
 • Hz. Peygamber’den sonra halifenin belirlenmesi
SORU 3

• Ehl-i Sünnet’in öncüleri olarak kabul edilir.
• Görüşleri Hanbeli ekolüne mensup âlimler tarafından devam ettirilmiştir.
• Ayet ve hadislerin yorum yapılmadan olduğu gibi kabul edilmesini savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maturidilik
 • Selefilik
 • Haricîlik
 • Mutezilik
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in görüşlerindendir?

 • Amel imanın parçasıdır.
 • Cennet ve cehennem sonludur.
 • İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır.
 • Halifelik nas ve tayin yoluyla Hz. Ali soyuna verilmiştir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarının ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

 • İnsanın düşünen bir varlık olması
 • Dini metinlerde kullanılan lafızlar
 • Müslümanlar arasındaki iç savaşlar
 • Peygamberlerin Allah tarafından seçilmesi
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ekollerinden biri değildir?

 • Cebriye
 • Selefiyye
 • Eş’ariyye
 • Mâtürîdiyye
SORU 7

Mutezile mezhebi aşağıdaki âlimlerden hangisinin görüşleri doğrultusunda oluşmuştur?

 • Hasan Basrî
 • Vâsıl b. Atâ
 • Cehm b. Safvan
 • Nureddin es-Sabuni
SORU 8

Büyük günah işleyen kimsenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar vermeyip hükmünü Allah’a havale eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebriye
 • Maturidilik
 • Mürcie
 • Haricîlik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?

 • Dinleri objektif olarak incelemek
 • İslam itikadını delilleriyle savunmak
 • İbadetlerle ilgili prensipleri ele almak
 • Hadislerin sahih ve zayıflık derecelerini araştırmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?

 • Allah ahirette görülmeyecektir.
 • İnsan, davranışlarından sorumludur.
 • İnsan akıl yolu ile Allah’ın varlığı na ulaşabilir.
 • Kur’an’ın harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır.
SORU 11

Fetihlerle hızla yayılan İslam; Roma, Mısır ve Sasaniler ile yüz yüze gelmiş hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.
Bu durum İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

 • İnsanın anlayış seviyesi
 • Hilafet meselesi ve siyaset
 • Kültür ve medeniyetlerin etkisi
 • İslam’ın tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin görüşlerinden biridir?

 • Yöneticiler adil de olsalar zalim de olsalar itaat edilmelidir.
 • Hakem olayını kabul edenler küfre düşmüşlerdir.
 • Büyük günah işleyen kişi dinden çıkmaz.
 • Halife Kureyş’ten olmalıdır.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni İlm-i Kelam” dönemi ile özdeşleşen konulardan biridir?

 • Hilafet meselesi
 • Allah’ın sıfatları
 • İnsan iradesi ve özgürlüğü
 • Kadının toplumsal konumu
SORU 14

Kâinat, Allah tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlüktür.
Bu düşünce, aşağıdaki tanrı anlayışlarından hangisine aittir?

 • Teizm
 • Ateizm
 • Deizm
 • Agnostisizm
SORU 15

Hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran anlayışa _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Nihilizm
 • Pozitivizm
 • Sekülerizm
 • Satanizm
SORU 16

Hayır ve şer kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilkelerine uygun bir görüş değildir?

 • İnsan her zaman hayrı istemelidir.
 • Allah’ın şerre rızası ve yardımı yoktur.
 • Hayır görünende şer, şer görü nende de hayır olabilir.
 • Şerrin yaratılmış olması, insanı kötülük yapmaya mecbur kılar.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi politeizmin görüşlerinden biri değildir?

 • Dinlerde asıl olan tevhittir.
 • Tanrıların farklı görevleri vardır.
 • İlahi gerçeklik, özü itibari ile çoktur.
 • Allah’tan başka varlıklar da ilahi güçlere sahiptir.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulunmuştur?

 • Ebu Leheb
 • Ubey b. Selül
 • Varaka b. Nevfel
 • Müseylimetü’l-Kezzâb
SORU 19

• İntihar ve şiddet eğilimlidirler.
• Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yüceltirler.
• Genel olarak tüm dinlere ve değerlere karşıdırlar.
• Ayinlerde büyüye yer vermek bilinen özellikleridir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Sekülerizm
 • Satanizm
 • Pozitivizm
 • Agnostisizm
SORU 20

Tenasüh ve reenkarnasyon terimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Melek
 • Şeytan
 • Ruh
 • put
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCDABCBACBDCADADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kelam 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Kelam 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Kelam 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kelam 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kelam 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kelam 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kelam 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kelam 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kelam 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kelam 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kelam 2 soruları toplamda 32 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kelam 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kelam 2 testinin başarı yüzdesi %66. Sınava katılan 32 öğrenci arasından sadece 21 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.77 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kelam 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler