GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

I. Sınama yanılmaya dayalıdır.
II. Teorik temelleri yoktur.
III. Sistematik bilgi birikimi sağlar.
Simya ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I,II ve III.
SORU 2

Simyacılar değersiz madenleri hangi maddeye dönüştürmeye çalışmışlardır?

 • A) Bakır
 • B) Altın
 • C) Demir
 • D) Gümüş
SORU 3

Maddelerin bölünemeyen en kü çük parçacığına “atom” adını veren bilim insanı kimdir?

 • A) Empedokles
 • B) Aristo
 • C) Democritus
 • D) Lavoisier
SORU 4

Karbon (C) bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Organik kimya
 • B) Fizikokimya
 • C) Biyokimya
 • D) Analitik kimya
SORU 5

Aşağıdaki mesleklerden hangisi kimya bilimi ile ilgili değildir?

 • A) Kimyager
 • B) Mimar
 • C) Maden Mühendisi
 • D) Kimya Mühendisi
SORU 6

“C”, hangi elementin sembolüdür?

 • A) Klor
 • B) Hidrojen
 • C) Karbon
 • D) Azot
SORU 7

Aşağıdaki maddelerden hangisi bileşiktir?

 • A) NH3
 • B) He
 • C) p
 • D) AR
SORU 8

“HNO3 (nitrik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tuz ruhu
 • B) Zaç yağı
 • C) Kireç taşı
 • D) Kezzap
SORU 9

I. Saf maddelerdir.
II. Formülle gösterilirler.
III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilirler.
Bileşikler için verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 10

Yukarıda verilen güvenlik işaretinin bulunduğu madde hangi özelliğe sahiptir?

 • A) Radyoaktiftir
 • B) Yakıcıdır
 • C) Patlayıcıdır
 • D) Tahriş edicidir
SORU 11

Kimya laboratuvarlarında kullanılan, yukarıda verilen malzemenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büret
 • B) Erlenmayer
 • C) Balon joje
 • D) Beherglas
SORU 12

“Üzümlü kek” modeli diye de bilinen yukarıdaki atom modeli hangi bilim insanına aittir?

 • A) Thomson
 • B) Rutherford
 • C) Dalton
 • D) Bohr
SORU 13

Bir element atomunun çekirdeğindebulunan proton ve nötron sayıları nın toplamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elektron Sayısı
 • B) Atom numarası
 • C) Kütle numarası
 • D) Çekirdek Yükü
SORU 14

Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan yukarıdaki atomlara ne ad verilir?

 • A) İzoton
 • B) İzoelektronik
 • C) İzobar
 • D) İzotop
SORU 15

Atomun yapısındaki temel taneciklerden biri olan elektronun yükü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) +1
 • B) +2
 • C) 0
 • D) -1
SORU 16

1020Ne elementinin nötron sayısı kaçtır?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 20
 • D) 30
SORU 17

8O elementinin periyodik sistemde bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2A
 • B) 4A
 • C) 6A
 • D) 8A
SORU 18

Aşağıda verilen elementlerden hangisi soygaz değildir?

 • A) 2He
 • B) 9F
 • C) 10Ne
 • D) 18Ar
SORU 19

"★" ile gösterilen elementin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2.periyot 2A grubu
 • B) 3.periyot 1A grubu
 • C) 3.periyot 2A grubu
 • D) 4.periyot 3A grubu
SORU 20

Periyodik sistem ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yatay sıralara grup denir.
 • B) Toplam 7 periyot bulunur.
 • C) 1.periyotta iki element vardır.
 • D) Elementler, artan atom numaralarına göre dizilmiştir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCABCADBDBACDDBCBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
4 kişi oy kullandı
Online Testler