Kimya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Sınama yanılmaya dayalıdır.
II. Teorik temelleri yoktur.
III. Sistematik bilgi birikimi sağlar.
Simya ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I,II ve III.
Soru 2

Simyacılar değersiz madenleri hangi maddeye dönüştürmeye çalışmışlardır?

 • Bakır
 • Altın
 • Demir
 • Gümüş
Soru 3

Maddelerin bölünemeyen en kü çük parçacığına “atom” adını veren bilim insanı kimdir?

 • Empedokles
 • Aristo
 • Democritus
 • Lavoisier
Soru 4

Karbon (C) bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Organik kimya
 • Fizikokimya
 • Biyokimya
 • Analitik kimya
Soru 5

Aşağıdaki mesleklerden hangisi kimya bilimi ile ilgili değildir?

 • Kimyager
 • Mimar
 • Maden Mühendisi
 • Kimya Mühendisi
REKLAM
Soru 6

“C”, hangi elementin sembolüdür?

 • Klor
 • Hidrojen
 • Karbon
 • Azot
Soru 7

Aşağıdaki maddelerden hangisi bileşiktir?

 • NH3
 • He
 • p
 • AR
Soru 8

“HNO3 (nitrik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuz ruhu
 • Zaç yağı
 • Kireç taşı
 • Kezzap
Soru 9

I. Saf maddelerdir.
II. Formülle gösterilirler.
III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilirler.
Bileşikler için verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 10

Yukarıda verilen güvenlik işaretinin bulunduğu madde hangi özelliğe sahiptir?

 • Radyoaktiftir
 • Yakıcıdır
 • Patlayıcıdır
 • Tahriş edicidir
Soru 11

Kimya laboratuvarlarında kullanılan, yukarıda verilen malzemenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büret
 • Erlenmayer
 • Balon joje
 • Beherglas
Soru 12

“Üzümlü kek” modeli diye de bilinen yukarıdaki atom modeli hangi bilim insanına aittir?

 • Thomson
 • Rutherford
 • Dalton
 • Bohr
Soru 13

Bir element atomunun çekirdeğindebulunan proton ve nötron sayıları nın toplamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektron Sayısı
 • Atom numarası
 • Kütle numarası
 • Çekirdek Yükü
REKLAM
Soru 14

Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan yukarıdaki atomlara ne ad verilir?

 • İzoton
 • İzoelektronik
 • İzobar
 • İzotop
Soru 15

Atomun yapısındaki temel taneciklerden biri olan elektronun yükü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • +1
 • +2
 • 0
 • -1
Soru 16

1020Ne elementinin nötron sayısı kaçtır?

 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
Soru 17

8O elementinin periyodik sistemde bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2A
 • 4A
 • 6A
 • 8A
Soru 18

Aşağıda verilen elementlerden hangisi soygaz değildir?

 • 2He
 • 9F
 • 10Ne
 • 18Ar
Soru 19

"★" ile gösterilen elementin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2.periyot 2A grubu
 • 3.periyot 1A grubu
 • 3.periyot 2A grubu
 • 4.periyot 3A grubu
Soru 20

Periyodik sistem ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yatay sıralara grup denir.
 • Toplam 7 periyot bulunur.
 • 1.periyotta iki element vardır.
 • Elementler, artan atom numaralarına göre dizilmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCABCADBDBACDDBCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?