Kimya 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

• F2
• NH3
• K
• PO3-4
Verilen kimyasal türlerden kaç tanesi “iyon” sınıfında yer alır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 2

I. nötron
II. proton
III. elektron
Yukarıda verilen taneciklerden hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 3

Negatif (─) elektrik yüklü kimyasal türe ne ad verilir?

 • Molekül
 • Anyon
 • Atom
 • Bileşik
SORU 4

Şekilde verilen H2O molekülleri arasında bulunan, kesikli çizgi (___________) ile gösterilmiş bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Metalik bağ
 • Hidrojen bağı
SORU 5

2He elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • :He:
 • :He•
 • •He•
 • •He
SORU 6

"NaCI" bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Kükürt dioksit
 • Potasyum florür
 • Sodyum Klorür
 • Alüminyum nitrür
SORU 7

Ba2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü hangisinde doğru verilmiştir?

 • BaO
 • Ba2O
 • BaO2
 • Ba2O3
SORU 8

Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olan bağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Metalik bağ
 • Hidrojen bağı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye örnektir?

 • Limonun küflenmesi
 • Sütten yoğurt yapılması
 • Odunun yanması
 • Camın kırılması
SORU 10

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 17CI)

 • H2O
 • O2
 • NH3
 • HCI
SORU 11

Aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir?

 • Erime
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Süblimleşme
SORU 12

• Katı
• Sıvı
• Gaz
• Plazma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin fiziksel hâllerindendir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 13

I. Maddenin en düzenli hâlidir.
II. Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
III. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Verilen özelliklerden hangileri maddenin "Katı" hâline aittir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 14

"Sıvılaştırılmış petrol gazı" diye adlandırılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzin
 • Mazot
 • LPG
 • Fuel oil
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnek verilemez?

 • Plastik
 • Elmas
 • Tuz
 • İyot
SORU 16

I. Su
II. Bal
III. Zeytinyağı
Yukarıda verilen maddelerin eşit miktarlarının oda sıcaklığındaki akıcılıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

 • I ˃ II ˃ III
 • I ˃ III ˃ II
 • II ˃ III ˃ I
 • III ˃ I ˃ II
SORU 17

Bir sıvı yeterli ısı enerjisi aldığındasıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yü zeyinden ayrılmasına _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Süblimleşme
 • Yoğuşma
 • Buharlaşma
 • Kırağılaşma
SORU 18

Deniz seviyesinden yükseklik de ğerleri verilen I, II, III ve IV numaralı şehirlerin hangisinde ölçülen atmosfer basıncı en düşüktür?

 • I. şehir - 75 metre
 • II. şehir - 245 metre
 • III. şehir - 850 metre
 • IV. şehir - 1300 metre
SORU 19

Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 • Yer altı suları
 • Denizler ve okyanuslar
 • Göller
 • Buz dağları ve buzullar
SORU 20

• Piller
• Plastikler
• Deterjanlar
• Ağır metaller
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABBDCCACDBCDBCABCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 2 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %48. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 70.18 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?