Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisi asidik özelliktedir?

 • Sirke
 • Çamaşır suyu
 • Diş macunu
 • Sabun
Soru 2

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde ortama OH (hidroksit) iyonu verir?

 • H2 SO4
 • NaOH
 • NaCl
 • HNO3
Soru 3

X maddesi: Bazı metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa çıkıyor.
Y maddesi: Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor.
Yukarıda birer özelliği verilen X ve Y, hangi maddeler olabilir?
X <-----> Y

 • Sabun <-----> Çamaşır sodası
 • Tuzlu su <-----> Sirke
 • Tuz ruhu <-----> Çamaşır suyu
 • Karbonat <-----> Limon tuzu
Soru 4

I. pH = 2
II. pH = 9
III. pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden hangileri bazik özelliktedir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltilerden hangisi hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdının rengini değiştirmez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU R
Soru 6

Bir asit çözeltisi için,
I. pH < 7 dir.
II. Elektrik akımını iletir.
III. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 7

Halk arasında “kezzap” diye bilinen asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nitrik asit
 • Asetik asit
 • Sülfürik asit
 • Hidroklorik asit
Soru 8

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için,
I. turnusol kağıdı,
II. fenolftalein,
III. saf su
maddelerinden hangileri indikatör olarak kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • HCl
 • HNO3
 • HF
 • H2 SO4
Soru 10

Halk arasında “çamaşır sodası” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sodyum Klorür
 • Kalsiyum sülfat
 • Potasyum nitrat
 • Sodyum karbonat
Soru 11

• Gazoz
• Hava
• Süt
• Su
Verilen maddelerden kaç tanesi karışımdır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 12

Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışımlara (çözeltilere) örnek verilebilir?

 • Kolonya
 • Ayran
 • Krema
 • Toprak
Soru 13

“Tuzlu su” çözeltisini oluşturan çözünen ve çözücü maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözünen <-----> Çözücü

 • Sıvı <------> Katı
 • Katı <-----> Gaz
 • Gaz <-----> Sıvı
 • Katı <-----> Sıvı
SORU R
Soru 14

I. Homojen karışımlardır.
II. Karışan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
III. Görünümleri berrak olup süzme işlemi ile bileşenlerine ayrılamazlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sulu çözeltilere aittir?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Aynı şartlarda hazırlanan aşağı daki çözeltilerden hangisi daha seyreltikti

Soru 16

160 gram suda 40 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 17

100 mL sulu metil alkol çözeltisinde 90 mL su bulunduğuna göre kaç mililitre metil alkol bulunur?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 18

Aynı şartlarda hazırlanan, bileşen miktarları verilmiş aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

 • 100 g su + 30 g şeker
 • 100 g su + 15 g şeker
 • 100 g su + 7 g şeker
 • 100 g su + 2 g şeker
Soru 19

Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılır?

 • Buharlaştırma
 • Diyaliz
 • Yüzdürme
 • Ayrımsal damıtma
Soru 20

Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Damıtma
 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Eleme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCCBDABCDBADDABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?