Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisi asidik özelliktedir?

 • Sirke
 • Çamaşır suyu
 • Diş macunu
 • Sabun
Soru 2

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde ortama OH (hidroksit) iyonu verir?

 • H2 SO4
 • NaOH
 • NaCl
 • HNO3
Soru 3

X maddesi: Bazı metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa çıkıyor.
Y maddesi: Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor.
Yukarıda birer özelliği verilen X ve Y, hangi maddeler olabilir?
X <-----> Y

 • Sabun <-----> Çamaşır sodası
 • Tuzlu su <-----> Sirke
 • Tuz ruhu <-----> Çamaşır suyu
 • Karbonat <-----> Limon tuzu
Soru 4

I. pH = 2
II. pH = 9
III. pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden hangileri bazik özelliktedir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltilerden hangisi hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdının rengini değiştirmez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Bir asit çözeltisi için,
I. pH < 7 dir.
II. Elektrik akımını iletir.
III. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 7

Halk arasında “kezzap” diye bilinen asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nitrik asit
 • Asetik asit
 • Sülfürik asit
 • Hidroklorik asit
Soru 8

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için,
I. turnusol kağıdı,
II. fenolftalein,
III. saf su
maddelerinden hangileri indikatör olarak kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • HCl
 • HNO3
 • HF
 • H2 SO4
Soru 10

Halk arasında “çamaşır sodası” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sodyum Klorür
 • Kalsiyum sülfat
 • Potasyum nitrat
 • Sodyum karbonat
Soru 11

• Gazoz
• Hava
• Süt
• Su
Verilen maddelerden kaç tanesi karışımdır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 12

Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışımlara (çözeltilere) örnek verilebilir?

 • Kolonya
 • Ayran
 • Krema
 • Toprak
Soru 13

“Tuzlu su” çözeltisini oluşturan çözünen ve çözücü maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözünen <-----> Çözücü

 • Sıvı <------> Katı
 • Katı <-----> Gaz
 • Gaz <-----> Sıvı
 • Katı <-----> Sıvı
REKLAM
Soru 14

I. Homojen karışımlardır.
II. Karışan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
III. Görünümleri berrak olup süzme işlemi ile bileşenlerine ayrılamazlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sulu çözeltilere aittir?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Aynı şartlarda hazırlanan aşağı daki çözeltilerden hangisi daha seyreltikti

Soru 16

160 gram suda 40 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 17

100 mL sulu metil alkol çözeltisinde 90 mL su bulunduğuna göre kaç mililitre metil alkol bulunur?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 18

Aynı şartlarda hazırlanan, bileşen miktarları verilmiş aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

 • 100 g su + 30 g şeker
 • 100 g su + 15 g şeker
 • 100 g su + 7 g şeker
 • 100 g su + 2 g şeker
Soru 19

Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılır?

 • Buharlaştırma
 • Diyaliz
 • Yüzdürme
 • Ayrımsal damıtma
Soru 20

Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Damıtma
 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Eleme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCCBDABCDBADDABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?