GİRİŞ/KAYIT

Kimya 3 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisi asidik özelliktedir?

 • A) Sirke
 • B) Çamaşır suyu
 • C) Diş macunu
 • D) Sabun
SORU 2

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde ortama OH (hidroksit) iyonu verir?

 • A) H2SO4
 • B) NaOH
 • C) NaCl
 • D) HNO3
SORU 3

X maddesi: Bazı metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa çıkıyor.
Y maddesi: Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor.
Yukarıda birer özelliği verilen X ve Y, hangi maddeler olabilir?
X <-----> Y

 • A) Sabun <-----> Çamaşır sodası
 • B) Tuzlu su <-----> Sirke
 • C) Tuz ruhu <-----> Çamaşır suyu
 • D) Karbonat <-----> Limon tuzu
SORU 4

I. pH = 2
II. pH = 9
III. pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden hangileri bazik özelliktedir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 5

Oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltilerden hangisi hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdının rengini değiştirmez?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 6

Bir asit çözeltisi için,
I. pH < 7 dir.
II. Elektrik akımını iletir.
III. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 7

Halk arasında “kezzap” diye bilinen asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nitrik asit
 • B) Asetik asit
 • C) Sülfürik asit
 • D) Hidroklorik asit
SORU 8

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için,
I. turnusol kağıdı,
II. fenolftalein,
III. saf su
maddelerinden hangileri indikatör olarak kullanılır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 9

Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) HCl
 • B) HNO3
 • C) HF
 • D) H2SO4
SORU 10

Halk arasında “çamaşır sodası” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sodyum Klorür
 • B) Kalsiyum sülfat
 • C) Potasyum nitrat
 • D) Sodyum karbonat
SORU 11

• Gazoz
• Hava
• Süt
• Su
Verilen maddelerden kaç tanesi karışımdır?

 • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
SORU 12

Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışımlara (çözeltilere) örnek verilebilir?

 • A) Kolonya
 • B) Ayran
 • C) Krema
 • D) Toprak
SORU 13

“Tuzlu su” çözeltisini oluşturan çözünen ve çözücü maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözünen <-----> Çözücü

 • A) Sıvı <------> Katı
 • B) Katı <-----> Gaz
 • C) Gaz <-----> Sıvı
 • D) Katı <-----> Sıvı
SORU 14

I. Homojen karışımlardır.
II. Karışan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
III. Görünümleri berrak olup süzme işlemi ile bileşenlerine ayrılamazlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sulu çözeltilere aittir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 15

Aynı şartlarda hazırlanan aşağı daki çözeltilerden hangisi daha seyreltikti

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 16

160 gram suda 40 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
SORU 17

100 mL sulu metil alkol çözeltisinde 90 mL su bulunduğuna göre kaç mililitre metil alkol bulunur?

 • A) 20
 • B) 15
 • C) 10
 • D) 5
SORU 18

Aynı şartlarda hazırlanan, bileşen miktarları verilmiş aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

 • A) 100 g su + 30 g şeker
 • B) 100 g su + 15 g şeker
 • C) 100 g su + 7 g şeker
 • D) 100 g su + 2 g şeker
SORU 19

Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılır?

 • A) Buharlaştırma
 • B) Diyaliz
 • C) Yüzdürme
 • D) Ayrımsal damıtma
SORU 20

Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Damıtma
 • B) Süzme
 • C) Yüzdürme
 • D) Eleme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCCBDABCDBADDABCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler