Kimya 3 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisi asidik özelliktedir?

 • Sirke
 • Çamaşır suyu
 • Diş macunu
 • Sabun
SORU 2

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde ortama OH (hidroksit) iyonu verir?

 • H2 SO4
 • NaOH
 • NaCl
 • HNO3
SORU 3

X maddesi: Bazı metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa çıkıyor.
Y maddesi: Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor.
Yukarıda birer özelliği verilen X ve Y, hangi maddeler olabilir?
X <-----> Y

 • Sabun <-----> Çamaşır sodası
 • Tuzlu su <-----> Sirke
 • Tuz ruhu <-----> Çamaşır suyu
 • Karbonat <-----> Limon tuzu
SORU 4

I. pH = 2
II. pH = 9
III. pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden hangileri bazik özelliktedir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 5

Oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltilerden hangisi hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdının rengini değiştirmez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 6

Bir asit çözeltisi için,
I. pH < 7 dir.
II. Elektrik akımını iletir.
III. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
SORU 7

Halk arasında “kezzap” diye bilinen asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nitrik asit
 • Asetik asit
 • Sülfürik asit
 • Hidroklorik asit
SORU 8

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için,
I. turnusol kağıdı,
II. fenolftalein,
III. saf su
maddelerinden hangileri indikatör olarak kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 9

Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • HCl
 • HNO3
 • HF
 • H2 SO4
SORU 10

Halk arasında “çamaşır sodası” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sodyum Klorür
 • Kalsiyum sülfat
 • Potasyum nitrat
 • Sodyum karbonat
SORU 11

• Gazoz
• Hava
• Süt
• Su
Verilen maddelerden kaç tanesi karışımdır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
SORU 12

Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışımlara (çözeltilere) örnek verilebilir?

 • Kolonya
 • Ayran
 • Krema
 • Toprak
SORU 13

“Tuzlu su” çözeltisini oluşturan çözünen ve çözücü maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözünen <-----> Çözücü

 • Sıvı <------> Katı
 • Katı <-----> Gaz
 • Gaz <-----> Sıvı
 • Katı <-----> Sıvı
SORU 14

I. Homojen karışımlardır.
II. Karışan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
III. Görünümleri berrak olup süzme işlemi ile bileşenlerine ayrılamazlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sulu çözeltilere aittir?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 15

Aynı şartlarda hazırlanan aşağı daki çözeltilerden hangisi daha seyreltikti

SORU 16

160 gram suda 40 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
SORU 17

100 mL sulu metil alkol çözeltisinde 90 mL su bulunduğuna göre kaç mililitre metil alkol bulunur?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
SORU 18

Aynı şartlarda hazırlanan, bileşen miktarları verilmiş aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

 • 100 g su + 30 g şeker
 • 100 g su + 15 g şeker
 • 100 g su + 7 g şeker
 • 100 g su + 2 g şeker
SORU 19

Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılır?

 • Buharlaştırma
 • Diyaliz
 • Yüzdürme
 • Ayrımsal damıtma
SORU 20

Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Damıtma
 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Eleme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCCBDABCDBADDABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 3 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Kimya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 3 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 3 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 3 testinin başarı yüzdesi %57. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 88.64 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?