GİRİŞ/KAYIT

Kimya 4 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Kömürün yapısında kütlece en fazla bulunan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karbon
 • B) Hidrojen
 • C) Azot
 • D) Kükürt
SORU 2

Aşağıda verilenlerden hangisi temiz enerji kaynağıdır?

 • A) Doğal gaz
 • B) Kömür
 • C) Benzin
 • D) Rüzgar enerjisi
SORU 3

I. Linyit
II. Antrasit
III. Fuel-oil
Yukarıda verilenlerden hangileri kömür çeşididir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 4

Ham petrol ile ilgili verilen aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sıvı hâlde bulunur.
 • B) Ana bileşeni karbon elementidir.
 • C) Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
 • D) Pek çok hidrokarbondan oluşan bir karışımdır.
SORU 5

Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi ayırma yöntemi kullanılır?

 • A) Yüzdürme (Flotasyon)
 • B) Ayrımsal damıtma
 • C) Süzme
 • D) Kristallendirme (çöktürme)
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi “alkin” sınıfı bir bileşiktir?

 • A)
 • B)
 • C) H ▬ C ≡ C ▬ H
 • D)
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “benzen” bileşiğidir?

 • A)
 • B) CH4
 • C) C2H6
 • D) C3H8
SORU 8

Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilir (temiz) enerji kaynaklarından değildir?

 • A) Linyit
 • B) Hidroelektrik
 • C) Güneş
 • D) Jeotermal
SORU 9

İnsan sağlığını tehdit eden glikoz şurubu hangi bitkiden elde edilir?

 • A) Buğday
 • B) Mısır
 • C) Arpa
 • D) Nohut
SORU 10

Aşağıdaki besin maddelerinden hangisini vücudumuz enerji kaynağı olarak kullanamaz?

 • A) Proteinler
 • B) Vitaminler
 • C) Yağlar
 • D) Karbonhidratlar
SORU 11

I. Glikoz
II. Fruktoz
III. Nişasta
Verilenlerden hangileri monosakkarittir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 12

Aşağıdaki hangi element iyonları suya sertlik verir?

 • A) Sodyum - Alüminyum
 • B) Oksijen - Klor
 • C) Lityum - Silisyum
 • D) Kalsiyum - Magnezyum
SORU 13

Doğal bir biçimde yeryüzüne çıkan yer altı suyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Deniz suyu
 • B) Baraj suyu
 • C) Kaynak suyu
 • D) Yağmur suyu
SORU 14

Su arıtımında, suda bulunan zararlı mikroorganizmaları yok etmek için uygulanan dezenfeksiyon işleminde aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır?

 • A) Kalsiyum
 • B) Magnezyum
 • C) Oksijen
 • D) Klor
SORU 15

Aşağıda verilen gıdalardan hangisi “hazır gıdalar” arasında yer almaz?

 • A) Sosis
 • B) Çikolata
 • C) Yumurta
 • D) Bisküvi
SORU 16

Yukarıda çizgi-bağ gösterimi verilen molekül hangi maddeye ait olabilir?

 • A) Sabun
 • B) Gıda boyası
 • C) Saç boyası
 • D) Çamaşır suyu
SORU 17

• İpek
• Kauçuk
• Protein
• Plastik
Verilen maddelerden kaç tanesi doğal polimerdir?

 • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
SORU 18

I.Şurup
II. Damla
III. Merhem
Yukarıda verilenlerden hangileri ilaç formlarındandır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 19

“Selüloz” maddesi aşağıda verilenlerden hangisinin ham maddesidir?

 • A) Tebeşir
 • B) Kâğıt
 • C) silgi
 • D) Mürekkep
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi su ve toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A) Yeşil alanların çoğaltılması
 • B) Pillerin toprağa gömülmesi
 • C) Yapay gübrelemenin artırılması
 • D) Temizlikte bol deterjan kullanılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCBCAABBADCDCABDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
3 kişi oy kullandı
Online Testler