Kimya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kömürün yapısında kütlece en fazla bulunan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karbon
 • Hidrojen
 • Azot
 • Kükürt
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi temiz enerji kaynağıdır?

 • Doğal gaz
 • Kömür
 • Benzin
 • Rüzgar enerjisi
Soru 3

I. Linyit
II. Antrasit
III. Fuel-oil
Yukarıda verilenlerden hangileri kömür çeşididir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Ham petrol ile ilgili verilen aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Sıvı hâlde bulunur.
 • Ana bileşeni karbon elementidir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
 • Pek çok hidrokarbondan oluşan bir karışımdır.
Soru 5

Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi ayırma yöntemi kullanılır?

 • Yüzdürme (Flotasyon)
 • Ayrımsal damıtma
 • Süzme
 • Kristallendirme (çöktürme)
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilenlerden hangisi “alkin” sınıfı bir bileşiktir?

 • H ▬ C ≡ C ▬ H
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “benzen” bileşiğidir?

 • CH4
 • C2H6
 • C3H8
Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilir (temiz) enerji kaynaklarından değildir?

 • Linyit
 • Hidroelektrik
 • Güneş
 • Jeotermal
Soru 9

İnsan sağlığını tehdit eden glikoz şurubu hangi bitkiden elde edilir?

 • Buğday
 • Mısır
 • Arpa
 • Nohut
Soru 10

Aşağıdaki besin maddelerinden hangisini vücudumuz enerji kaynağı olarak kullanamaz?

 • Proteinler
 • Vitaminler
 • Yağlar
 • Karbonhidratlar
Soru 11

I. Glikoz
II. Fruktoz
III. Nişasta
Verilenlerden hangileri monosakkarittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıdaki hangi element iyonları suya sertlik verir?

 • Sodyum - Alüminyum
 • Oksijen - Klor
 • Lityum - Silisyum
 • Kalsiyum - Magnezyum
Soru 13

Doğal bir biçimde yeryüzüne çıkan yer altı suyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deniz suyu
 • Baraj suyu
 • Kaynak suyu
 • Yağmur suyu
REKLAM
Soru 14

Su arıtımında, suda bulunan zararlı mikroorganizmaları yok etmek için uygulanan dezenfeksiyon işleminde aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır?

 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Oksijen
 • Klor
Soru 15

Aşağıda verilen gıdalardan hangisi “hazır gıdalar” arasında yer almaz?

 • Sosis
 • Çikolata
 • Yumurta
 • Bisküvi
Soru 16

Yukarıda çizgi-bağ gösterimi verilen molekül hangi maddeye ait olabilir?

 • Sabun
 • Gıda boyası
 • Saç boyası
 • Çamaşır suyu
Soru 17

• İpek
• Kauçuk
• Protein
• Plastik
Verilen maddelerden kaç tanesi doğal polimerdir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 18

I.Şurup
II. Damla
III. Merhem
Yukarıda verilenlerden hangileri ilaç formlarındandır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

“Selüloz” maddesi aşağıda verilenlerden hangisinin ham maddesidir?

 • Tebeşir
 • Kâğıt
 • silgi
 • Mürekkep
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi su ve toprak kirliliğine neden olmaz?

 • Yeşil alanların çoğaltılması
 • Pillerin toprağa gömülmesi
 • Yapay gübrelemenin artırılması
 • Temizlikte bol deterjan kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBCAABBADCDCABDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?