GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 4 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidrokarbon değildir?

 • A) C2H6
 • B) C5H12
 • C) C6H6
 • D) CH3OH
SORU 2

I. CH2 - CH2 - CH3
II. CH2 = CH - CH2 - CH3
III. CH3 - C ≡ C - CH3
Verilenlerden hangileri “alkan” bileşiğidir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 3

“2-metil pentan” bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CH3 - CH2 - CH2 - CH3
 • B)
 • C) CH3 - CH2 - CH3
 • D) CH3 - CH3
SORU 4

CH3 - CH = CH - CH3 bileşiğinin trans izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 5

“Birinci karbon atomunda üçlü bağ taşıyan alkinlere uç alkin denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi uç alkindir?

 • A) CH ≡ CH
 • B) CH3 - C ≡ C - CH3
 • C) CH3 - CH2 - C ≡ C - CH3
 • D) CH3 - CH2 - C ≡ C - CH2 - CH3
SORU 6

Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı yanlış yazılmıştır?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi “polialkol” olarak sınıflandırılabilir?

 • A) CH3 - OH
 • B) CH3 - CH2 - OH
 • C) CH3 - CH2 - CH2 - OH
 • D)
SORU 8

“Bir karbonlu monoalkol olan ________ çok zehirli bir maddedir.”
Verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) pentanol
 • B) bütanol
 • C) Metil alkol
 • D) Etanol
SORU 9

I. CH3 - O - CH3
II. CH3 - O - CH2 - CH3
III. CH3 - CH2 - O - CH2 -CH3
Verilenlerden hangileri “simetrik eter” olarak sınıflandırılabilir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 10

“Alkil amin bileşiklerinde azot atomuna bağlı bulunan metil grubu sayısı arttıkça bazlık kuvveti artar.”
Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bazlık kuvveti en fazladır?

 • A) (CH3)3N
 • B) (CH3) 2NH
 • C) CH3NH2
 • D) NH3
SORU 11

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri IUPAC sistemine göre adlandırılmamıştır?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 12

Isırgan otunda ve karıncaların salgılarında bulunan en küçük karboksilik asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CH3 ─ CH2 ─ COOH
 • B) CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ COOH
 • C) CH3 ─ COOH
 • D) H ─ COOH
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağ asidi bulundurur?

 • A) Zeytinyağı
 • B) Mısır yağı
 • C) Tereyağı
 • D) Ayçiçeği yağı
SORU 14

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri optikçe aktiflik gösterir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi polisakkarittir?

 • A) Nişasta
 • B) Maltoz
 • C) Sakkaroz
 • D) Laktoz
SORU 16

Petrolün rafinasyonunda elde edilen ilk ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Benzin
 • B) Mazot
 • C) LPG
 • D) Fuel oil
SORU 17

I. Susam
II. Zeytin
III. Fındık
Verilen bitkilerin hangilerinden yağ elde edilir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 18

Yüzey aktif maddeler ile ilgili;
I. Sıvının yüzey gerilimini düşürür.
II. Sabun ve deterjan yüzey aktif maddelerdir.
III. Kararlı yapıda emülsiyon oluşturma işlemlerinde de kullanılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 19

Kapı ve pencere profilleri, cephe kaplama vb. alanlarda kullanılan polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Polietilen (PE)
 • B) Polivinil klorür (PV)
 • C) Polistiren (PS)
 • D) Polietilen tereftalat (PET)
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yapay tatlandırıcı değildir?

 • A) Sakkaroz
 • B) Aspartam
 • C) Sakarin
 • D) Siklamat
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCABDCCABDCBACDDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler