GİRİŞ/KAYIT

Matematik 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0 (sıfır) dır?

 • A) p : “İki basamaklı en küçük doğal sayı 10, dur.”
 • B) r : “Bir hafta 7 gündür.”
 • C) s : “100 çift sayıdır.”
 • D) t : “3 > 5 , tir.”
SORU 2

(p ∨ p) ➩ (q ∧ 1) ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p
 • B) q
 • C) p ➩ q
 • D) p ∨ q
SORU 3

M = {1, {2, 3}, 4, {5}} kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

 • A) 8
 • B) 16
 • C) 32
 • D) 64
SORU 4

(Al ∪ B)l ∩ B ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ø
 • B) E
 • C) A
 • D) B
SORU 5

Bir sınıftaki 22 öğrenciden 14, ü fizik dersinden, 15, i matematik dersinden başarılı olmuştur.
Buna göre bu iki dersten başarılı olan öğrenci sayısı en az kaç olabilir?

 • A) 6
 • B) 7
 • C) 8
 • D) 9
SORU 6

√5 sayısı aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanıdır?

 • A) N
 • B) Z
 • C) q
 • D) Q'
SORU 7

a ve b doğal sayılar olmak üzere a + b = 10 ise a.b ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

 • A) 25
 • B) 30
 • C) 35
 • D) 40
SORU 8

4x - 7 = 11 - 2x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {4}
 • B) {3}
 • C) {2}
 • D) {1}
SORU 9

2x + 7 < 18 eşitsizliğini sağlayan en büyük x doğal sayısı kaçtır?

 • A) 7
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
SORU 10

-1 < x < 4 olduğuna göre |x + 1| + |4 - x| ifadesinin değeri kaçtır?

 • A) 0
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 5
SORU 11

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {(5, 4)}
 • B) {(5, -2)}
 • C) {(-2, -5)}
 • D) {(2, -2)}
SORU 12

48 sayısının yarısı kaçtır?

 • A) 215
 • B) 211
 • C) 28
 • D) 24
SORU 13

2.4x - 3.4x + 5.4x = 64 olduğuna göre x kaçtır?

 • A) 0
 • B) 1
 • C) 2
 • D) 4
SORU 14

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) √3
 • B) 3
 • C) 3√3
 • D) 9
SORU 15

olduğuna göre x kaçtır?

 • A) 10
 • B) 12
 • C) 20
 • D) 25
SORU 16

Hangi sayının 1/3ü ile 1/3 ünün toplamı 42 dir?

 • A) 35
 • B) 56
 • C) 72
 • D) 84
SORU 17

A kentinden B kentine saatte 100 km sabit hızla gidip, durmaksızın saatte 80 km sabit hızla A , ya geri dönen bir sürücünün bu yolculuğu toplam 9 saat sürmüştür.
Buna göre A kentinin B kentine uzaklığı kaç kilometredir?

 • A) 400
 • B) 450
 • C) 500
 • D) 550
SORU 18

Cebinde 600 lirası olan Ceren parasının % 25, i ile ayakkabı, kalan parasının % 20, si ile pantolon alıyor.
Buna göre Ceren, in geriye kaç lirası kalır?

 • A) 240
 • B) 300
 • C) 320
 • D) 360
SORU 19

Bir pantolon maliyet fiyatı üzerinden % 25 kâr ile 75 liraya satılıyor.
Buna göre bu pantolonun maliyet fiyatı kaç liradır?

 • A) 48
 • B) 56
 • C) 60
 • D) 70
SORU 20

Sunay, ın yaşının 3 katının 4 eksiği babasının yaşına eşittir.
Sunay ve babasının yaşları toplamı 60 olduğuna göre Sunay, ın 3 yıl sonraki yaşı kaçtır?

 • A) 24
 • B) 19
 • C) 16
 • D) 13
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBABDABCDBACDBCADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
6 kişi oy kullandı
Online Testler