Matematik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ile tam bölünür?

 • 5243
 • 4523
 • 3254
 • 2345
Soru 2

Bir raftaki kitaplar onar ve onikişer sayıldığında her seferinde 7 kitap artıyor.
Buna göre bu raftaki kitap sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 57
 • 67
 • 77
 • 87
Soru 3

Hilal dört günde bir spor yapmaktadır.
Buna göre ilk defa salı günü spor yapan Hilal 10. defa hangi gün spor yapar?

 • Çarşamba
 • Perşembe
 • Cuma
 • Cumartesi
Soru 4

kaç derecedir?

 • 100
 • 90
 • 80
 • 60
Soru 5

Şekilde verilenlere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • [AB]
 • [AE]
 • [AC]
 • [CD]
REKLAM
Soru 6

ve |BC| = |CD| = 10 cm, |AC| = 8 cm, dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Soru 7

Şekildeki KLM üçgeninde G noktası ağırlık merkezi, [NP] // [LM] ve |NP| = 8 cm, dir.
Buna göre |LM| kaç santimetredir?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] = [DC], |AD| = |DB| ve |BC| = 3x + 4 cm, |CA| = 12 - x cm, dir.
Buna göre x kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • |KL| = |RS|
 • |KM| = |PR|
Soru 10

Şekildeki KAB ve KCD üçgenlerinde [AD] ∩ [BC] = {K}, [AB] // [CD] ve |AB| = 18 cm, |CD| = 12 cm, |CK| = 8 cm, dir.
Buna göre |BK| kaç santimetredir?

 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Soru 11

Şekildeki BAC üçgeninde [DE] // [AC], |EC| = 4.|BE| ve |DE| = 2 cm, dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
Soru 12

Buna göre |KR| kaç santimetredir?

 • 8
 • 12√3
 • 16
 • 16√3
Soru 13

Şekildeki KLM üçgeninde [KL] ┴ [KM], [KN] ┴ [LM] ve |LN| = 16 cm, |NM| = 9 cm, dir.
Buna göre |KN| kaç santimetredir?

 • 14
 • 12
 • 10
 • 8
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde [AD] ┴ [BC] ve |AB| = 15 cm, |AD| = 12 cm, |AC| = 13 cm, dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
Soru 15

Bir kenarının uzunluğu 4 cm olan eşkenar üçgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 2
 • 2√3
 • 4
 • 4√3
Soru 16

Üç kişinin ağırlıkları 63 kg, 70 kg ve 72 kg, dır.
Bu üç kişiye bir kişi daha katıldı ğında ağırlıkları ortalaması 70 kg olduğuna göre katılan kişinin ağırlığı kaç kilogramdır?

 • 65
 • 70
 • 72
 • 75
Soru 17

olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 18

3, 2, 6, 1, 5, 1, 2, 6, 4, 5, 2, 6 sayılarından oluşan veri grubunun tepe değeri kaçtır?

 • 2 ve 6
 • 2
 • 6
 • 3 ve 4
Soru 19

Grafikte bir okula 2013 – 2017 yılları arasında kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının yıllara göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu okula kayıt yaptıran öğrencilerin sayıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 2013 yılında en çoktur.
 • 2017 yılında en azdır.
 • 2014 ve 2015 yıllarında eşittir.
 • 2013 – 2017 yılları arasında sü rekli artmıştır.
Soru 20

Grafikte bir çiftlikteki hayvanların sayısının dağılımı verilmiştir.
Bu çiftlikteki koyunlarınsayısı ke çilerin sayısından 20 fazla olduğuna göre çiftlikte kaç (the)inek vardır?

 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADADCBCADCBCDDAACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?