GİRİŞ/KAYIT

Matematik 3 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

7! / 5! işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 42
 • B) 36
 • C) 14
 • D) 7
SORU 2

4 kişi bir sıraya yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir?

 • A) 4
 • B) 8
 • C) 12
 • D) 24
SORU 3

Bir sınıfta 12 kız, 16 erkek öğrenci vardır.
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olası lığı kaçtır?

 • A) 1/3
 • B) 3/7
 • C) 4/5
 • D) 6/7
SORU 4

Bir hastanede bulunan 4 doktor, 6 hemşire arasından seçilecek 3 kişilik bir sağlık ekibinde 1 doktor, 2 hemşire bulunma olasılığı kaçtır?

 • A) 2/3
 • B) 1/2
 • C) 1/3
 • D) 1/4
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur?

 • A) f(x) = 3x3 + 4x - 1
 • B) g(x) = 2x2 - 4x
 • C) h(x) = 2x4 + 3x2 - 1
 • D) k(x) = x3 + 5
SORU 6

f(x) = 4x - 3 fonksiyonuna göre f(2) kaçtır?

 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
SORU 7

f(x) = x2 - 1 ve g(x) = x2 + x - 4 fonksiyonlarına göre (f + g)(3) kaçtır?

 • A) 9
 • B) 12
 • C) 16
 • D) 18
SORU 8

f(x) = 2x - 3 olduğuna göre f fonksiyonunun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ( x + 3 ) / 2
 • B) ( x + 2 ) / 3
 • C) ( x - 2 ) / 3
 • D) ( x - 3 ) / 2
SORU 9

f(x) = 2x + 4 ve g(x) = 3x - 1 fonksiyonlarına göre (fog)(2) kaçtır?

 • A) 8
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 14
SORU 10

Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için f(3) + f–1(4) + f(0) kaçtır?

 • A) 1
 • B) 0
 • C) -1
 • D) -2
SORU 11

A(–2), B(x) ve C(6) sayı doğrusu üzerinde bulunan üç nokta ve C, [AB], nın orta noktasıdır.
Buna göre x kaçtır?

 • A) 6
 • B) 8
 • C) 12
 • D) 14
SORU 12

A(-2, -1) ve B(3, 2) noktalarındangeçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 5x + 3y + 11 = 0
 • B) 5x - 3y - 1 = 0
 • C) 3x - 5y + 1 = 0
 • D) 3x + 5y - 11 = 0
SORU 13

Denklemleri ax + 4y - 5 = 0 ve 2x - 5y + 9 = 0 olan doğrular birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?

 • A) -10
 • B) -5
 • C) 5
 • D) 10
SORU 14

kaç derecedir?

 • A) 120
 • B) 110
 • C) 100
 • D) 90
SORU 15

Şekildeki 54 tane eş kareye bölünmüş ABCD dikdörtgeninde |AB| = 9 cm ve |BC| = 6 cm, dir.
Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir?

 • A) 25
 • B) 28
 • C) 30
 • D) 32
SORU 16

kaç derecedir?

 • A) 24
 • B) 28
 • C) 32
 • D) 36
SORU 17

Şekildeki ABCD deltoidinde |AD| = |DC| = 10 cm, |AC| = 12 cm ve |AB| = 6√2 cm, dir.
Buna göre ABCD deltoidinin alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 60
 • B) 72
 • C) 84
 • D) 98
SORU 18

Şekildeki ABCD yamuğunda [AB] // [DC] ve |AD| = |CB| = 10 cm, |DC| = 3 cm, |AB| = 15 cm, dir.
Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 60
 • B) 72
 • C) 80
 • D) 96
SORU 19

Köşegen uzunlukları 12 cm ve 16 cm olan eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 120
 • B) 108
 • C) 96
 • D) 48
SORU 20

Kenar sayısı 18 olan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?

 • A) 10
 • B) 16
 • C) 18
 • D) 20
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBBCACADBDCDACBCBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
6 kişi oy kullandı
Online Testler