GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Matematik 3 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

A ve B atletlerinin 5 gün boyunca günde kaç km koştukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre bu iki atletin 5 gün boyunca koştukları toplam yol miktarı eşit ise a - b kaçtır?

 • A) -2
 • B) -1
 • C) 1
 • D) 2
SORU 2

Yukarıdaki grafikte bir ilde 2014-2017 yılları arasında satılan konut sayısının yıllara göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu ilde 2014-2017 yılları arasında satılan konut sayısının yıllık bazda ortalama değişimi kaç (konut sayısı/yıl) olur?

 • A) -500
 • B) -400
 • C) 400
 • D) 500
SORU 3

A otoparkına park eden bir araçtan 5 TL giriş ücreti ve kalınan her saat için 1 TL alınmaktadır. B otoparkına park eden bir araçtan 7 TL giriş ücreti ve kalınan her saat için 0,75 TL alınmaktadır.
A ve B otoparklarına eşit süre park eden ve aynı ücreti ödeyen iki araç bu otoparklarda kaç saat kalmıştır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
SORU 4

Bir şirketin kuruluşundan itibaren geçen süre x yıl ve bu şirketin sermayesi y lira olmak üzere x ile y arasındaki ilişki y = 10 000 + 3000x fonksiyonuyla tanımlanmıştır.
Buna göre bu şirketin sermayesi kuruluşundan 5 yıl sonra kaç liradır?

 • A) 25 000
 • B) 22000
 • C) 20 000
 • D) 18000
SORU 5

Bir öğrencinin zamana bağlı okuduğu toplam sayfa sayısını gösteren fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrencinin zamana bağlı okuduğu toplam sayfa sayısı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) f(x) = 50x
 • B) g(x) = 75x
 • C) h(x) = 100x
 • D) k(x) = 125x
SORU 6

Yukarıdaki grafikte bir şehrin 2014 – 2017 yılları arasındaki yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Grafiğe göre bu şehrin 2014-2017 yılları arasındaki yıllık sıcaklık ortalamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) En sıcak yıl 2015, tir.
 • B) 2017 yılında ortalama sıcaklık bir önceki yıla göre 2°C düşmüştür.
 • C) 2016 yılında ortalama sıcaklık 12°C , dir.
 • D) Sıcaklıklar her geçen yıl düşmüştür.
SORU 7

Yukarıdaki daire grafiğinde bir otomobil firmasının sattığı otomobillerin sayısının renklere göre dağılımı verilmiştir.
Grafiğe göre bu otomobil firması en çok hangi renk otomobil satmıştır?

 • A) Beyaz
 • B) Gri
 • C) Kırmızı
 • D) Siyah
SORU 8

Yukarıdaki grafikte bir atölyede üretilen ayakkabı sayısına göre maliyetin değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu atölyede 4 ayakkabı üretildiğinde maliyet kaç TL olur?

 • A) 1440
 • B) 1480
 • C) 1520
 • D) 1560
SORU 9

Denklemi y = mx + n biçiminde yazı lan doğrusal fonksiyonun değişim hızı m, dir.
Buna göre y = (3a -2)x + 7 doğrusal fonksiyonunun değişim hızı 4 ise a kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 10

Yukarıda grafikleri verilen f, g, h ve k fonksiyonlarından hangisinin eğimi pozitiftir?

 • A) F
 • B) g
 • C) H
 • D) K
SORU 11

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 9
 • B) 6
 • C) 3
 • D) 1
SORU 12

4x = 8 6 olduğuna göre x kaçtır?

 • A) 6
 • B) 7
 • C) 8
 • D) 9
SORU 13

2x = a ve 3x = b olduğuna göre 72x in a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) a2b
 • B) a2b2
 • C) a2b3
 • D) a3b2
SORU 14

f(x) = ax üstel fonksiyonunda 0 < a < 1 ise fonksiyon azalandır.
Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi azalandır?

 • A) (1/2)x
 • B) (3/2)x
 • C) 3x
 • D) 5x
SORU 15

f(x) = 5.2x fonksiyonuna göre f(2) kaçtır?

 • A) 25
 • B) 20
 • C) 10
 • D) 5
SORU 16

2-2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1/4
 • B) 1/2
 • C) 1
 • D) 2
SORU 17

İçinde 2 litre su bulunan bir depodakisu miktarı her günün sonunda 2 katı na çıkmaktadır.
Buna göre 5 günün sonunda bu depoda kaç litre su bulunur?

 • A) 24
 • B) 25
 • C) 26
 • D) 27
SORU 18

2011-2017 yılları arasında nüfus artış hızı 1000 kişi /yıl olan bir şehirde 2011 yılındaki nüfus 80 000, dir.
Buna göre bu şehrin 2017 yılındaki nüfusu kaçtır?

 • A) 86 000
 • B) 85 500
 • C) 85 000
 • D) 84 500
SORU 19


Yukarıda grafiği verilen üstel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2x
 • B) 3x
 • C) 4x
 • D) 5x
SORU 20

f(x) = k.2x fonksiyonunun grafiği (1,6) noktasından geçtiğine göre k kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDACDBABCADDABACABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler