GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Matematik 4 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1


Buna göre KN kaç santimetredir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 2


Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
SORU 3

Şekildeki ABC üçgeninde D noktası [BC] üzerinde, [AB] ┴ [AC] , [AD] = [BC] ve |AB| = 15 cm, |BD| = 9 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • A) 14
 • B) 15
 • C) 16
 • D) 17
SORU 4

Şekilde [PY] // [RV] // [ST],
|PR| = |RS| ve |PY| = 5 cm,
|ST| = 11 cm'dir.
Buna göre |RV| kaç santimetredir?

 • A) 7
 • B) 8
 • C) 9
 • D) 10
SORU 5

Şekildeki DEF üçgeninde [KL] // [EF] ve |DK| = 4 cm, |KL| = 3 cm, |EF| = 9 cm'dir.
Buna göre |KE| kaç santimetredir?

 • A) 8
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
SORU 6


Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • A) 1,8
 • B) 2
 • C) 2,5
 • D) 3
SORU 7

Şekildeki KLM üçgeninde P, R, S noktaları sırasıyla [KL], [LM], [KM] kenarlarının orta noktalarıdır.
KLM üçgeninin çevresi 36 cm olduğuna göre PRS üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • A) 18
 • B) 20
 • C) 22
 • D) 24
SORU 8

Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • A) 11
 • B) 10
 • C) 9
 • D) 8
SORU 9

Çevresi 32 cm olan bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 5/4 katına çıkarıldığında oluşan üçgenin çevresi kaç santimetre olur?

 • A) 55
 • B) 50
 • C) 45
 • D) 40
SORU 10

ABC üçgeninin kenar uzunlukları, KLM üçgeninin kenar uzunluklarının 3 katına eşittir.
Buna göre KLM üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır?

 • A) 1/9
 • B) 1/3
 • C) 3
 • D) 6
SORU 11

1976 dakikalık açının derece ve dakika türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 31° 57'
 • B) 32° 56'
 • C) 33° 46'
 • D) 34° 54'
SORU 12

150° lik açının ölçüsü kaç radyandır?

 • A) 2π/5
 • B) 3π/5
 • C) 2π/3
 • D) 5π/6
SORU 13

Ölçüsü 9760° olan açının esas öl çüsü kaç derecedir?

 • A) 160
 • B) 60
 • C) 40
 • D) 10
SORU 14

sin90°.cos180° işleminin sonucu kaçtır?

 • A) -1
 • B) -1/2
 • C) 1/2
 • D) 1
SORU 15

sin325°, cos215° ve tan190° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) +,-,-
 • B) +,-,+
 • C) -,+,+
 • D) -,-,+
SORU 16

sin(π -x) + sin(π + x) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) -2 sinx
 • B) 0
 • C) 1
 • D) 2 sinx
SORU 17

tan135° + sin150° + cos300° işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 3
 • B) 2
 • C) 1
 • D) 0
SORU 18

f(x) = sin(3x + 4) fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) π/3
 • B) π/2
 • C) 2π/3
 • D) π
SORU 19

2sin x - 3cos y + 1 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
SORU 20

(0, 2) noktası y = f(x) fonksiyonunun grafiği üzerinde olduğuna göre f(x) aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) 2cos x + 1
 • B) -cos x +3
 • C) 4 sin x -1
 • D) sin x +3
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCCBABADDABDCADBDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler