GİRİŞ/KAYIT

Matematik 4 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

x2 - 4x + (m + 1) = 0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre m, nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 2

i = √-1 olmak üzere i45 + i38 + i40 işleminin sonucu kaçtır?

 • A) -1
 • B) -i
 • C) i
 • D) 1
SORU 3

z1 = -4 + i ve z2 = 2 + 5i karmaşık sayıları için z1 + z2 kaçtır?

 • A) 6 + 6i
 • B) 6 + 4i
 • C) -2 + 4i
 • D) -2 + 6i
SORU 4

x2 - ax - 4 = 0 denkleminin köklerinden biri 1 olduğuna göre a kaçtır?

 • A) -3
 • B) -1
 • C) 1
 • D) 3
SORU 5

3x2 + 7x - 6 = 0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır?

 • A) -7
 • B) -4
 • C) -3
 • D) -2
SORU 6

f(x) = 3x2 - 9x + 1 parabolünün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 7

f(x) = -(x - 3)2 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 8

P(x) = 6x + 3x2 - 4x3 - 8 polinomunun baş katsayısı kaçtır?

 • A) 6
 • B) 3
 • C) -4
 • D) -8
SORU 9

P(x) = (m - 1)x2 + (n + 3)x + k + 1 ve Q(x) = 5x2 + x + 4 polinomları veriliyor.
P(x) = Q(x) olduğuna göre m + n + k kaçtır?

 • A) 7
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
SORU 10

P(x) = 3x2 + 5x - 7 polinomunun x - 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • A) 35
 • B) 29
 • C) 21
 • D) 15
SORU 11

olduğuna göre x kaçtır?

 • A) 5
 • B) 4
 • C) 2
 • D) 3
SORU 12

(2001)2 - (1999)2 işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 1002
 • B) 1992
 • C) 4000
 • D) 8000
SORU 13

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 14

x - (1/x) = 3 olduğuna göre x2 + ( 1 / x2) kaçtır?

 • A) 7
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 11
SORU 15

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 16

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve [AC] ┴ [BD], [AC] ∩ [BD] = {E}, dir.
|BD| = 16 cm ve |OA| = 10 cm olduğuna göre |EC| kaç santimetredir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 17

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve
[OE] ┴ [AB], [OF] ┴ [DC], |
AB| = |DC| = 12 cm,
|OE| = 2x + 1 cm,
|OF| = 3x cm, dir.
Buna göre çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • A) 5
 • B) 3√5
 • C) √37
 • D) 9
SORU 18

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • A) 72
 • B) 96
 • C) 108
 • D) 150
SORU 19

Bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?

 • A) 384
 • B) 390
 • C) 448
 • D) 512
SORU 20

Boyutları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 141
 • B) 196
 • C) 205
 • D) 208
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDADCBCAACDADABBCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler