Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • Sağlıklı
 • Bağışık
 • Engelli
 • Antiseptik
Soru 2

Aşağıda fizik tedaviyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Seanslar hâlinde yapılması
 • Rehabilitasyondan daha kısa bir süreç olması
 • Bozulan kas mekanizmasının dü zeltilmesinde de kullanılması
 • Eklem kısıtlılığı olan hastalara yaptırılan hareketlerin ağrısız olması
Soru 3

Bir takvim yılındaki toplam canlı doğum sayısının, toplumun yıl ortası nüfusa bölümünün bin ile çarpımı sonucu elde edilen sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaba doğum hızı
 • Nüfus artış hızı
 • Kaba ölüm hızı
 • Ana ölüm hızı
Soru 4

Nüfus artış oranı bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütler arasındadır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artışı az, geri kalmış ülkelerde ise fazladır.
Yukarıdaki açıklamaya göre tabloda verilen ülkelerden hangisi daha gelişmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak, yetenek ve becerileri ilerletmektir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğrenme
 • Gelişme
 • Olgunlaşma
 • Büyüme
REKLAM
Soru 6

• Uyku ve temizlik alışkanlıkları bü yük ölçüde kazanılmıştır.
• Büyük oyuncakları itip çekerken önüne çıkan engelleri aşabilir.
• Çevresinde kendisinden bağımsız bir dünyanın varlığını kabul eder.
• Son derece benmerkezcidirler ve çoğunlukla kendi başlarına oynarlar.
Yukarıda özellikleri verilen büyü me ve gelişme dönemi hangisidir?

 • Ergenlik dönemi
 • Bebeklik dönemi
 • Çocukluk dönemi
 • Okul çağı dönemi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemi yaş aralığını göstermektedir?

 • 12 - 15
 • 21 - 65
 • 65 - 85
 • 85 - 95
Soru 8

Büyüme ve gelişme için
I. Büyüme hormonuna,
II. Tiroksin hormonuna ihtiyaç duyulur.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma hizmetlerinden biri değildir?

 • Beslenme
 • Sağlık eğitimi
 • Aile planlaması
 • Tedavi hizmetleri
Soru 10

Şişmanlığı saptamak için kullanılan yöntemlerin en çok tercih edileni beden kitle indeksine (BKİ) göre değerlendirme yöntemidir.
Buna göre beden kitle indeksi “18,5 - 24,9 kg/boy (m²)” arasında olan kişiler için ne söylenebilir?

 • Zayıf
 • Normal
 • Şişman
 • Hafif şişman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi manikür ve pedikür yapılırken kullanılan araçların steril olmaması sonucu bulaşma riski olan hastalıklardandır?

 • AIDS
 • Akromegali
 • Gut hastalığı
 • Altıparmaklılık
Soru 12

I. Sinüzit
II. Diş çürüğü
III. Diş eti hastalıkları
Verilenlerden hangileri ağız kokusunun nedenlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdaki durumlardan hangisi kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir?

 • Aileyi oluşturan bireylerin birbirini anlaması
 • Spor, müzik, edebiyat vb. alanlarda hobilerinin bulunması
 • Kalıtsal veya sonradan meydana gelen bir hastalığının olmaması
 • Yoğun çalışma temposu ve riskin fazla olduğu mesleğe sahip olması
REKLAM
Soru 14

Sağlıklı birey, sağlıklı aile vesağlıklı toplum oluşturma çalış malarını kapsayan koruyucu ruh sağlığı hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birincil koruma
 • İkincil koruma
 • Üçüncül koruma
 • Dördüncü koruma
Soru 15

I. Korku
II. Sinirlilik
III. Kalp çarpması
IV. Mide bulantısı
V. Solunumun hızlanması Sınav kaygısı sonucu oluşan bu belirtilerden hangileri fizyolojiktir?

 • I ve IV.
 • I, II ve V.
 • II, III ve IV.
 • III, IV ve V.
Soru 16

İletinin göndericiden alıcıya ulaştı ğı yol veya araca ne ad verilir?

 • Mesaj
 • Kanal
 • Kaynak
 • Geri Bildirim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımını ve bu bağlamda suç işlemeyi artırıcı yönde rol oynayan faktörlerden biri değildir?

 • Çocuk istismarı
 • Aile içi iletişimsizlik
 • Doğru ve yeterli eğitim
 • Baskıcı disiplin yöntemleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tütünde esas bağımlılık yapan maddedir?

 • Metan
 • Nikotin
 • Naftalin
 • Kadmiyum
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi alkolün sindirim sistemine etkilerindendir?

 • Gastrit
 • Hafıza kaybı
 • Denge bozukluğu
 • Konuşmada zorlanma
Soru 20

Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişiye “rehabilitasyon aşamasında” yapılması gereken uygulamalardandır?

 • Hastanede gözlem altında tutulması
 • Yoksunluğa bağlı geçirdiği krizlere karşı dikkatli olunması
 • Bağımlı olduğu maddeden uzaklaştırılarak yoksunluk belirtileriyle savaşılması
 • Tekrar iş gücü kazandırılarak çalışabilecek ve topluma yararlı olacak hale getirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABACBCDBADDADBCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler