Sağlık Bilgisi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda çekirdek ailenin özelliklerindendir?

 • Anne, baba, dede, nine, hala vb. akrabalar ile çocuklardan oluşur.
 • Bu aile tipi, endüstrileşme ile gelen sosyal ve ekonomik değişimin bir sonucudur.
 • Ailedeki bireylerin aile yapısına gösterdiği bağlılık ve sadakat onların kişisel özgürlüklerini sınırlar.
 • Aile bireylerinin aralarında toprağa bağlı üretimi amaçlayan ve ekonomik birlikteliğe dayalı bir düzen vardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarının bakımı konusunda iş birliği içerisinde olan ebeveynlerin özelliklerindendir?

 • Birbirlerinin annelik ve babalık haklarına saygı duyarlar.
 • Çocuklarıyla ilgili neyin iyi olduğuna tek bir ebeveyn karar verir.
 • Çocuklarına sergileyecekleri ebeveynlik yaklaşımı konusunda farklı fikirlere sahiptirler.
 • Birbirlerine karşı öfke ve gücenmişlik duygularını, çocuklarının bakımıyla ilgili görev ve sorumluluklarına yansıtırlar.
Soru 3

Ülkemizde çiftlerin büyük bir kısmı geleneksel, güvenirliliği düşük ve sağlık açısından sakıncalı doğum kontrolü yöntemlerini uygulamaya çalışmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olan faktörlerdendir?

 • Anne sağlığını koruması
 • Gerekli eğitimin sağlanması
 • Yetersiz ve yanlış bilgiye sahip olunması
 • Tıbbi destekten yeterince yararlanılması
Soru 4

Aşağıda verilen gebeliği önleyici yöntemlerden hangisi anne sütü nün miktarını azalttığı ve yapısını değiştirdiği için emzirirken kullanılmaz?

 • hap
 • Diyafram
 • spermisit
 • Rahim içi araç
Soru 5

Doğuma kadar embriyonun anne ile bağlantısını, beslenmesini ve korunmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?

 • Zigot
 • Lohusa
 • Döllenme
 • Plâsenta
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gebelik döneminde alınması gereken demirden zengin besinlerdendir?

 • Meyve
 • Sebze
 • Kırmızı et
 • Unlu gıdalar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gebelikte görülen mide-bağırsak rahatsızlıklarındandır?

 • Diyabet
 • Kabızlık
 • Kansızlık
 • Osteomalasia
Soru 8

Doğum sonrası hijyen ile ilgiliolarak verilenlerden hangisi doğ rudur?

 • Sentetik iç çamaşırı tercih edilmelidir.
 • Kullanılan petler sert, renkli ve kokulu olmalıdır.
 • Temizlik, arkadan öne doğru tuvalet kâğıdı ile yapılmalıdır.
 • Dikişli doğumlarda temizliğe dikkat edilirse yara 1-2 hafta içinde iyileşir.
Soru 9

I. İnek sütü anne sütünden daha fazla laktoz bulundurduğundan daha tatlıdır.
II. Elzem yağ asitleri bakımından anne sütü inek sütünden 5 kat daha zengindir.
III. İnek sütü ile anne sütünün besleyici değeri karşılaştırıldığında, yağ oranı itibariyle fazla bir fark olmadığı görülür.
Anne sütü ve inek sütünün karşılaştırılmasıyla ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Türkiye’de çocuklara zorunlu olarak uygulanan aşı takvimine göre
I. BCG aşısı 2. ayın sonunda,
II. Hep B aşısı; doğumda,
1. ve 6. ayın sonunda yaptırılmalıdır.
Aşılar ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kanserden korunma yollarındandır?

 • A, C, D ve E vitamini içeren gıdalardan yeterli miktarda alınması
 • Günlük tuz tüketiminin 25-30 gramın altına düşmemesi
 • Yağ tüketiminin artırılıp mümkün olduğunca yağlı etlerin tercih edilmesi
 • Yiyecekleri hazırlarken kızartma, kavurma ve tütsüleme gibi pişirme yöntemlerinin kullanılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şeker hastalarının uymaları gereken kurallardandır?

 • Nasır oluşumunu önlemek için ayağı sıkan ayakkabıların tercih edilmesi
 • Şeker oranını dengede tutmak için egzersiz yapmaktan kaçınılması
 • Cilt kuruluğu sebebiyle çıplak ayakla dolaşılması
 • Yılda en az bir kez göz ve böbrek muayenesi yaptırılması
Soru 13

Talasemi minör ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Bebeklerde 3-4 aylıkken başlar.
 • Hafif seyreder ve kan gereksinimi azdır.
 • Kemiklerde ve yüz şeklinde deği şiklikler görülür.
 • Karaciğer ve dalağın büyümesi sonucu karın şişer.
REKLAM
Soru 14

Bazı bulaşıcı hastalıkların belirli toplumlarda sürekli olarak bilinen oranlarda görülmesine ne ad verilir?

 • Portör
 • Vektör
 • Epidemi
 • Endemik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bulaşma yollarına yönelik olarak alınacak önlemlerdendir?

 • Hastaları ayırmak
 • Hastaları tedavi etmek
 • Sağlamlara ilaç vermek
 • Dengeli ve yeterli beslenmek
Soru 16

Su ve besinlerle bulaşan hastalıklarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Bağırsak enfeksiyonlarında hastanın sıvı kaybı giderilmeli ve sıvı elektrolit dengesi sağlanmalıdır.
 • Gıda üretiminde çalışanların portör muayeneleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.
 • Tifo, kolera, ishal hastalıkları su ve besinlerle bulaşır.
 • Genellikle kış aylarında görülür.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan ve uluslararası bildirimi zorunlu olan hastalıklardan biri değildir?

 • Veba
 • Sıtma
 • Sarıhumma
 • Lekeli humma
Soru 18

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan “frengi” ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Kuluçka süresi 1-10 gündür.
 • Hastalığın etkeni bir tür virüstür.
 • Plasenta yoluyla anneden bebeğe geçebilir.
 • Hastaların lenf bezlerinde küçülme görülür.
Soru 19

Ateşli havalede, musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarının direkt olarak vücudun hangi bölgelerine konulması sakıncalıdır?

 • Dirseklerin iç yüzü
 • Karın ve göğüs
 • Koltuk altları
 • Kasıklar
Soru 20

Evde hasta bakımı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Hasta odasının nemi fazla olmalıdır.
 • Hastanın yorganı kalın ve ağır olmalıdır.
 • Solunum güçlüğü çeken hastanın baş tarafı yüksek tutulmalıdır.
 • Bakıcının hareket kolaylığı yö nünden hasta yatağının çok alçak olması gerekir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACADCBDCCADBDADBCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler