Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişinin toplumdan ve devlettensağlığının korunmasını, gerekti ğinde tedavi edilerek iyileştirilmesini isteyebilmesine ve toplumun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesine ne ad verilir?

 • Sağlık hakkı
 • Hastalık hakkı
 • Engellilik hakkı
 • Rehabilitasyon hakkı
Soru 2

Evsel nitelikli atıklar için hangi renkli atık torbası kullanılmalıdır?

 • Mavi
 • Sarı
 • Kırmızı
 • Siyah
Soru 3

En üst düzeyde tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve sanatoryumlardır.
Yukarıdaki açıklamada verilen sağ lık kuruluşları, tedavi edici sağlık hizmetlerinin kaçıncı basamağında yer alır?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi su ve besin hijyeninde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 • Temizliğinden emin olunmayan suların içilmesi
 • Gıdaları satın alırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi
 • Sokakta ya da açıkta satılan ve kaynağı bilinmeyen yiyeceklerin tüketilmesi
 • Hastalık yapabilecek şüpheli besinlerin, özellikle küflenmiş olanların yenilmesi
Soru 5

I. Estetik olarak yüze bir bütünlük vermesi
II. Konuşmayı ve seslerin doğru bir şekilde çıkmasını sağlaması
III. Kendini çevreleyen destek dokuları koruması ve gelişmelerini sağlaması
Yukarıdakilerden hangileri dişlerin görevlerindendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitelerin zihinsel ve sosyal yararlarından biri değildir?

 • Bireyler arası iletişim becerilerini geliştirmesi
 • Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini azaltması
 • Her yaştan bireyler için sosyal uyum ve kabul görme oranını artırması
 • Vücut düzgünlüğünü geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler oluşturması
Soru 7

Beslenme piramidinin en altını hangi besin grubu oluşturur?

 • Tahıllar
 • Proteinler
 • Yağ ve şekerler
 • Sebze ve meyveler
Soru 8

I. Yeterli fiziksel aktivite
II. Sosyo-kültürel etmenler
III. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
Yukarıdakilerden hangileri obezitenin oluşmasında başlıca risk etmenlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Beden kitle indeksi, yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir.
Buna göre beden kitle indeksi “18,5 kg/m²’nin altında” olan kişiler için ne söylenebilir?

 • Zayıf
 • Normal kilolu
 • Fazla kilolu
 • I. derece obez
Soru 10

Stresin yol açabileceği rahatsızlıklarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Stresin vücut fonksiyonlarına etkisi yoktur.
 • Stresin yol açtığı en ciddi hastalıklardan birisi kalp krizidir.
 • Fizyolojik stres, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etki yapar.
 • Stres altında olan beyin, vücutta kortizol hormonu üretimini azaltır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sınav esnasında sınav kaygısıyla başa çıkma önerilerindendir?

 • Sınava uykusuz olarak girmek
 • Sınavdan erken çıkanları takip etmek
 • Yapılamayan sorularla inatlaşıp zaman kaybetmek
 • Duruş ve pozisyonu değiştirerek rahatlamaya çalışmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi okullarda şiddeti önlemek için yapılabilecek davranışlardan biri değildir?

 • Zorba kişilerin ve riskli grupların belirlenmesi
 • Okulda çalışan tüm personelin ve öğrencilerin, zorbalığın tanımını bilmesi
 • Zorba öğrencilere, öfkelerini kontrol etmeye yönelik tekniklerin öğretilmesi
 • Yaş olarak daha büyük öğrencilerin, kendilerinden daha küçük öğrencilere destek olmalarının engellenmesi
Soru 13

Tütün ve sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Sigarada asıl bağımlılık yapan madde amonyaktır.
 • Sigara içen kişilerin yanında bulunanlar etkilenmez.
 • Pasif içici olmanın etkileri; sigara dumanına maruz kalmanın zamanı, yoğunluğu ve sıklığına göre değişir.
 • Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler, nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermez.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımıyla mücadelede yapılması gereken davranışlardandır?

 • Gerektiğinde “hayır” diyebilme becerisine sahip olmayan gençler yetiştirilmesi
 • Kişiyi her yönüyle tanımaya çalışan, karşılıklı saygı ve kabul anlayışlarına dayalı aile ilişkileri geliştirilmesi
 • Madde kullanımıyla mücadele ile ilgili bilgi ve bilinç sahibi olmaktan kaçınılması
 • Madde kullanımıyla ilgili baskılara direnmek için kararsız ve tutarsız olunması
Soru 15

İlk yardımla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Tıbbi araç gereç kullanılması
 • İlaçlı uygulamaları kapsaması
 • Sadece ambulansta yapılması
 • İlk yardımcı tarafından uygulanması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • Trafikteki kaza sayısını azaltmak
 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
 • İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
Soru 17

Hasta/yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “İyi misiniz?” diye sorulması hasta/ yaralının hangi durumunun değerlendirilmesi için yapılır?

 • Bilinç
 • Dolaşım
 • Solunum
 • Solunum yolu açıklığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kısmitı kanması olan kişide görülebilecek belirtilerdendir?

 • Konuşamaması
 • Nefes alamaması
 • Yutkunmaya çalışması
 • Morarmaya başlaması
Soru 19

Burun kanamalarında uygulanan ilk yardımda, hasta/yaralının burun kanatları iki parmakla en az kaç dakika sıkılır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 20

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden ani gelişen dolaşım yetmezliğine ne ad verilir?

 • Şok
 • Tıkanma
 • Kalp durması
 • Solunum durması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDBACABDDCBDBACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler