Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Kişinin toplumdan ve devlettensağlığının korunmasını, gerekti ğinde tedavi edilerek iyileştirilmesini isteyebilmesine ve toplumun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesine ne ad verilir?

 • Sağlık hakkı
 • Hastalık hakkı
 • Engellilik hakkı
 • Rehabilitasyon hakkı
SORU 2

Evsel nitelikli atıklar için hangi renkli atık torbası kullanılmalıdır?

 • Mavi
 • Sarı
 • Kırmızı
 • Siyah
SORU 3

En üst düzeyde tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve sanatoryumlardır.
Yukarıdaki açıklamada verilen sağ lık kuruluşları, tedavi edici sağlık hizmetlerinin kaçıncı basamağında yer alır?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi su ve besin hijyeninde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 • Temizliğinden emin olunmayan suların içilmesi
 • Gıdaları satın alırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi
 • Sokakta ya da açıkta satılan ve kaynağı bilinmeyen yiyeceklerin tüketilmesi
 • Hastalık yapabilecek şüpheli besinlerin, özellikle küflenmiş olanların yenilmesi
SORU 5

I. Estetik olarak yüze bir bütünlük vermesi
II. Konuşmayı ve seslerin doğru bir şekilde çıkmasını sağlaması
III. Kendini çevreleyen destek dokuları koruması ve gelişmelerini sağlaması
Yukarıdakilerden hangileri dişlerin görevlerindendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitelerin zihinsel ve sosyal yararlarından biri değildir?

 • Bireyler arası iletişim becerilerini geliştirmesi
 • Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini azaltması
 • Her yaştan bireyler için sosyal uyum ve kabul görme oranını artırması
 • Vücut düzgünlüğünü geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler oluşturması
SORU 7

Beslenme piramidinin en altını hangi besin grubu oluşturur?

 • Tahıllar
 • Proteinler
 • Yağ ve şekerler
 • Sebze ve meyveler
SORU 8

I. Yeterli fiziksel aktivite
II. Sosyo-kültürel etmenler
III. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
Yukarıdakilerden hangileri obezitenin oluşmasında başlıca risk etmenlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 9

Beden kitle indeksi, yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir.
Buna göre beden kitle indeksi “18,5 kg/m²’nin altında” olan kişiler için ne söylenebilir?

 • Zayıf
 • Normal kilolu
 • Fazla kilolu
 • I. derece obez
SORU 10

Stresin yol açabileceği rahatsızlıklarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Stresin vücut fonksiyonlarına etkisi yoktur.
 • Stresin yol açtığı en ciddi hastalıklardan birisi kalp krizidir.
 • Fizyolojik stres, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etki yapar.
 • Stres altında olan beyin, vücutta kortizol hormonu üretimini azaltır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi sınav esnasında sınav kaygısıyla başa çıkma önerilerindendir?

 • Sınava uykusuz olarak girmek
 • Sınavdan erken çıkanları takip etmek
 • Yapılamayan sorularla inatlaşıp zaman kaybetmek
 • Duruş ve pozisyonu değiştirerek rahatlamaya çalışmak
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi okullarda şiddeti önlemek için yapılabilecek davranışlardan biri değildir?

 • Zorba kişilerin ve riskli grupların belirlenmesi
 • Okulda çalışan tüm personelin ve öğrencilerin, zorbalığın tanımını bilmesi
 • Zorba öğrencilere, öfkelerini kontrol etmeye yönelik tekniklerin öğretilmesi
 • Yaş olarak daha büyük öğrencilerin, kendilerinden daha küçük öğrencilere destek olmalarının engellenmesi
SORU 13

Tütün ve sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Sigarada asıl bağımlılık yapan madde amonyaktır.
 • Sigara içen kişilerin yanında bulunanlar etkilenmez.
 • Pasif içici olmanın etkileri; sigara dumanına maruz kalmanın zamanı, yoğunluğu ve sıklığına göre değişir.
 • Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler, nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermez.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımıyla mücadelede yapılması gereken davranışlardandır?

 • Gerektiğinde “hayır” diyebilme becerisine sahip olmayan gençler yetiştirilmesi
 • Kişiyi her yönüyle tanımaya çalışan, karşılıklı saygı ve kabul anlayışlarına dayalı aile ilişkileri geliştirilmesi
 • Madde kullanımıyla mücadele ile ilgili bilgi ve bilinç sahibi olmaktan kaçınılması
 • Madde kullanımıyla ilgili baskılara direnmek için kararsız ve tutarsız olunması
SORU 15

İlk yardımla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Tıbbi araç gereç kullanılması
 • İlaçlı uygulamaları kapsaması
 • Sadece ambulansta yapılması
 • İlk yardımcı tarafından uygulanması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • Trafikteki kaza sayısını azaltmak
 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
 • İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
SORU 17

Hasta/yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “İyi misiniz?” diye sorulması hasta/ yaralının hangi durumunun değerlendirilmesi için yapılır?

 • Bilinç
 • Dolaşım
 • Solunum
 • Solunum yolu açıklığı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kısmitı kanması olan kişide görülebilecek belirtilerdendir?

 • Konuşamaması
 • Nefes alamaması
 • Yutkunmaya çalışması
 • Morarmaya başlaması
SORU 19

Burun kanamalarında uygulanan ilk yardımda, hasta/yaralının burun kanatları iki parmakla en az kaç dakika sıkılır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SORU 20

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden ani gelişen dolaşım yetmezliğine ne ad verilir?

 • Şok
 • Tıkanma
 • Kalp durması
 • Solunum durması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBDBACABDDCBDBACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 dersi için geçme notu nedir ?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 04 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?