Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Toplumda bulunan insanların trafik ortamında birbirlerine karşı olan tutum ve davranışlarına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Trafik adabı
 • Trafik kazası
 • trafik cezası
 • trafik kuralları
SORU 2

Bireyin aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olması trafik ortamındaki iletişimi olumlu etkiler?

 • Öfke
 • Empati
 • Sabırsızlık
 • Yıkıcı konuşma üslubu
SORU 3

Toplu taşıma araçlarında yolculu ğun emniyetli ve huzurlu geçmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Yüksek sesle sohbet edilmeli
 • Kapılara ani ve hızlı hareket edilmeli
 • Çevredekilerin kişisel alanlarına saygı gösterilmeli
 • Durakta inmeyecek olan yolcular kapı önünü işgal etmeli
SORU 4

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik işaret ve levhalarının özelliklerinden biri değildir?

 • Yol ve çevre hakkında bilgi vermesi
 • Trafiğin düzenli akmasını sağlaması
 • Sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olması
 • Yolculuk süresini uzatması ve can sıkıcı hâle getirmesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda uyulması gereken şerit takip kurallarındandır?

 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmek
 • Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmek
 • Trafiği aksatmayacak veya tehlikeye düşürmeyecek şekilde şerit değiştirmek
 • Geçme, dönme, durma ve park etme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmek
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

 • Yol çizgileri
 • Trafik görevlisi
 • Trafik ışıkları
 • Trafik levhaları
SORU 8

Aksine bir işaret yoksa erişme kontrollü kara yollarında otobüs için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 50
 • 70
 • 90
 • 100
SORU 9

Şekildeki kavşakta geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 1 - 3 - 2
 • 2 - 1 - 3
 • 3 - 2 - 1
SORU 10

Daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olur?

 • Trafik cezalarının artırılması
 • Trafik ortamında hata yapanların öfkeyle uyarılması
 • İnsanların trafik kurallarını bir ya şam biçimi olarak benimsemesi
 • Bireylerin daha konforlu araçlarla seyahat etmelerinin sağlanması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi MillîEğitim Bakanlığının trafikle ilgili gö rev ve yetkilerinden biri değildir?

 • Motorlu araç sürücülerinin yetiş tirilmesi amacıyla sürücü kursları açmak
 • Okullarında ders programlarına eğitim amacıyla trafik ve ilk yardım derslerini koymak
 • Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • Kara yollarında meydana gelen kaza nedenlerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak
SORU 12

İlk defa sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle “aday sürücü” olarak kabul edilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 13

I. Yaş
II. Sınav
III. Öğrenim
Verilenlerden hangileri sürücü adaylarında aranan şartlardandır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 14

I. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçlar, tespit edildikleri anda trafikten çekilir.
II. Zorunlu trafik sigortası, araç sahibinin kendi zararlarının tamamını karşılar.
Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 15

Kara yolunda bir otomobilin içinde veya toplu taşıma araçlarında yolculuğun güven içinde devametmesi öncelikle kimin sorumluluğundadır?

 • Yayanın
 • Yolcunun
 • Sürücünün
 • Trafik görevlisinin
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi raylı sistemlerde güvenli yolculuk için yapılması gerekenlerdendir?

 • Tren tamamen durmadan kapıların açılması
 • Peronlarda, emniyet çizgilerinin içinde beklenmesi
 • Koridor ve ara geçiş kapılarının önünde beklenmesi
 • Raylı sistem taşıtlarını kullanırken inmek isteyenlerden önce binilmesi
SORU 17

İstatistiklere göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında kusur oranları içinde en büyük paya sahiptir?

 • Yol
 • Araç
 • Çevre
 • İnsan
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden çevre ve iklim koşulları içinde yer alır?

 • Yolun buzlanması
 • Yolun geometrik durumu
 • Yüksek hızda araç kullanılması
 • Araç fren sisteminin arızalanması
SORU 19

I. Kaza mağduru bireyler sosyal hayattan uzaklaşmaktadır.
II. Trafik kazalarının getirdiği külfet, kişi başına düşen millî geliri olumlu yönde etkiler.
III. Trafik kazası yaşayan bireyler, kaza sonrası güvensizlik, içe kapanma, bunalım, korku gibi psikolojik rahatsızlıklar yaşamaktadır.
Verilenlerden hangileri trafik kazalarının sonuçlarındandır?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları en aza indirmek için alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
 • Araçlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
 • Kısa mesafelerde, yürüyerek gitmenin alışkanlık hâline getirilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCADCBDACDBDACBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 dersi için geçme notu nedir ?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 nisan 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 soruları toplamda 5 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 testinin başarı yüzdesi %73. Sınava katılan 5 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 27.69 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler