Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Canlı dokularının, organlarının görevlerini ve bu görevleri nasıl yerine getirdiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fizyoloji
 • Ekoloji
 • İhtiyoloji
 • Genetik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından birisi değildir?

 • Omurilik
 • Beyincik
 • Hipotalamus
 • Sempatik sinir sistemi
Soru 3

Getirici (duyu) nöronlar, reseptörlerden aldıkları uyartıları merkezî sinir sistemine taşıyan nöronlarken, merkezî sinir sistemine iletilen bilgileri analiz edip çözümleme yaparak cevap oluşturan nöronlara ara nöron denir. Merkezî sinir sisteminden aldığı uyartıyı kas ya da endokrin bezlere götürerek tepki oluşmasını sağlayan nöronlara ise götürücü (motor) nöronlar denir.
Buna göre kullanılan bir kimyasalmadde ile belli bir grup motor nö ronlarının faaliyeti engellenmiş bir hayvanda,
I. Uyarılar reseptörler tarafından alınmaz.
II. Uyarılara merkezi sinir sistemince cevap oluşturulmaz.
III. Merkezi sinir sisteminden cevabıntepki organlarına iletilmesi ger çekleştirilmez. verilenlerden hangilerinden bir aksama meydana gelir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 4

Yukarıda bir insan beyni şematize edilmiş ve frontal lop (alın) da kontrol edilen faaliyetler verilmiştir.
Buna göre frontal lobu hasar görmüş bir kişi aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yerine getirmede sorun yaşamaz?

 • Elindeki kalemi masaya koyma
 • Soluk alıp verme
 • Bir metni defterine yazma
 • Sevdiği bir şiiri sorunsuz okuma
Soru 5

Hipofizden salgılanan aşağıdaki hormonlardan hangisi herhangi bir endokrin bezi uyararak hormon salgılanmasını kontrol etmez?

 • Folikül uyarıcı hormon (FSH)
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • Somototropin (büyüme) hormonu
 • Tiroit uyarıcı hormon (TSH)
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki duyulardan hangisinden gelen nöronlar talamusa uğramadan beyin kabuğundaki merkezine iletilir?

 • Koku
 • Tat
 • Duyma
 • Görme
Soru 7

Yukarıda sağlıklı bir insandaki şeker metabolizması verilmiştir.
Buna göre,
I. Kan şekerinin artması durumunda pankreastan insülin hormonunun salgılanması artar.
II. Kan şekerinin azalması durumunda glukagon hormonunun uyarısı ile karaciğerdeki glikojen depoları par çalanır.
III. Kan şekerinin ayarlanmasında sadece karaciğer görevlidir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 8

Sınıfta yapılan bir deneyde Ahmet’in ağzı iyice kurutulduktan sonra dilinin üstüne şeker konulmuş. Fakat Ahmet’in tadı algılaması için bir süre beklemesi gerekmiştir. Bir süre sonra Ahmet şekerin tadını almıştır.
Ahmet’in şekerin tadını geç almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet’in vücut sıcaklığı uygun değildir.
 • Ahmet tatları algılayamamaktadır.
 • Ahmet’in dili şekerin tadını algılayamamaktadır.
 • Tat alınması için şekerin tükürükte çözülmesi gerekir.
Soru 9

Aşağıda denetleyici ve düzenleyici sistem hastalıklarından birinin bazı özellikleri verilmiştir.
• Olayları karıştırma ve hafıza kaybıyla karakterize olan bir çeşit zihinsel bozukluktur.
• Görülme sıklığı yaşla bağlantılı olarak artmaktadır.
• Hastalık, ilerleme gösteren özelliğe sahiptir ve hastaların başkaları tarafından giydirilmesi, yıkanması ve beslenmesini gerektiren durumlara ulaşabilir.
• Hasta, yakın aile fertlerini bile tanı yamamaktadır.
Özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alzheimer
 • Epilepsi
 • Parkinson
 • Felç
Soru 10

İnsan vücudunda bulunan,
I. düz kas,
II. kalp kası,
III. iskelet kası
kas çeşitlerinden hangileri otonom (istemsiz) olarak çalışır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 11

Yukarıda bir çizgili kasın mikroskobik yapısı şematize edilmiştir.
Buna göre verilen yapılardan hangisi bir kasın kasılması sırasında değişmez?

 • A bandının boyu
 • Z çizgileri arasındaki mesafe
 • H bandının boyu
 • Miyozin iplikçikleri arasındaki mesafe
Soru 12

İnsanda karbonhidratların sindirimi ile görevli enzimlerden biri olan amilaz tükürük bezi ve pankreasta üretilir.
Buna göre insanda nişastanın sindirimi aşağıdaki organların hangisinde başlar?

 • Mide
 • Ağız
 • İnce bağırsak
 • Yutak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir?

 • Kanda bulunan fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar.
 • Bazı durumlarda amino asitlerinyağ asitleri ve glikoza dönüşümü nü sağlar.
 • Provitamin A’ dan A vitamini sentezler.
 • Zararlı üre maddesini doğrudan vücut dışına atar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kalbin ritmik çalışma hızını yavaşlatır?

 • Korku ve heyecan
 • Vücut sıcaklığı artışı
 • Kanda karbondioksit düzeyinin artması
 • Parasempatik sinir ile uyarılması
Soru 15

Yukarıda büyük ve küçük kan dolaşım sistemi şematize edilmiştir.
Buna göre karaciğer toplardamarına verilen işaretli karbon atomu taşıyan üre molekülü, böbreklerden vücut dışına atılana kadar aşağıda verilen organ kılcallarının hangisinden geçmek zorundadır?

 • Beyin
 • Akciğer
 • Karaciğer
 • Mide
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi lenf sisteminin görevlerinden değildir?

 • Fazla doku sıvısını tekrar kan dolaşımına katmak
 • Yağ monomerleri ve yağda çözü nen vitaminleri dolaşım sistemine taşımak
 • Kanda oksijen taşınmasını sağ lamak
 • Bağışıklığa destek olmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenini ayırt etmeksizin bağışıklık sisteminin birinci hattında yer alarak savunma sağlar?

 • Fagositik hücreler
 • Antikorlar
 • Antimikrobiyal proteinler
 • Deri
Soru 18

Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk verme sırasında gerçekleşir?

 • Kaburgalar arası kaslar kasılır.
 • Diyafram kasılarak düzleşir.
 • Göğüs boşluğu hacmi azalır ve akciğerlerin iç basıncı artar.
 • Atmosfer basıncı, akciğer iç basıncından yüksek olur.
Soru 19

Sağlıklı bir insanda böbrek kılcallarından (glomerulus) aşağıdaki moleküllerden hangisi Bowman kapsülüne geçmesine rağmen tamamı kana geri emilerek idrar yolu ile dışarı atılmaz?

 • Üre
 • Glikoz
 • Potasyum
 • İlaçlar
Soru 20

Şehir merkezlerindeki güvercinlerininsanlardan kaçmaması aşağı da verilen öğrenme çeşitlerinden hangisi ile açıklanabilir?

 • Alışma
 • Şartlanma
 • Deneme – yanılma
 • İzlenim
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBCACDACABDDBCDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?