Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı egemenliğinde sorunsuz yaşayan Orta Doğu halkı, İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci devletlerin sözlerine inanarak bağımsızlıklarının verilmesini bekledi. Ancak vaatlerini yerine getirmeyen büyük devletlerin izledikleri politikalar, bölgede yeni bir siyasi harita ve statü ortaya çıkardı.
Bu durum günümüze kadar süren sorunların çıkmasında etkili oldu.Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Fransa ve İngiltere’nin izledikleri politikalar Orta Doğu’da yeni sorunlar çıkmasına yol açmıştır.
 • Orta Doğu halkı Osmanlı egemenliğinde huzurlu yaşamıştır.
 • Orta Doğu’da yeni siyasi harita ve statü ortaya çıkmıştır.
 • Fransa ve İngiltere gibi büyük devletler verdikleri sözleri eksiksiz yerine getirmişlerdir.
Soru 2

Birçok imparatorluğun yıkılması na, milyonlarca insanın ölmesine veya sakat kalmasına yol açan ve 1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birinci Balkan Savaşı
 • İkinci Balkan Savaşı
 • Birinci dünya savaşı
 • ikinci Dünya Savaşı
Soru 3

“… ‘Siyasi Düşünceler Tarihi’ yazarı, Nazizm ve faşizm ideolojilerinin doğuş sebeplerini şöyle izah ediyor: Her iki ideoloji de savaşın ve bozgunun çocuğudurlar. Yani bir öfke, bir hınç, bir isyan belirtirler. Ayrıca bu ideolojiler, sefalet ve buhrandan, işsizlikten ve açlıktan doğdular... Bir isyan ve bir ümitsizlik hamlesi olarak ortaya çıktılar.”
Yazara göre aşağıdakilerden hangisi nazizm ve faşizim ideolojilerinin doğuş nedenlerinden biri değildir?

 • Sefalet ve buhran
 • İnsan sevgisi
 • Açlık
 • İşsizlik
Soru 4

ABD’nin I. Dünya Savaşı sonrası yalnızlık politikasına dönmesi aşağıda verilen hangi devletlerin Ortadoğu’da serbestçe hareket etmelerine fırsat vermiştir?

 • İngiltere-Fransa
 • Rusya-İspanya
 • Almanya-İtalya
 • Yunanistan-Bulgaristan
Soru 5

I. Dünya Savaşı sırasında yanında yer alan yerel liderlere İngiltere’nin bağımsızlık vaadi üzerine kendini “Arap Ülkeleri Kralı” ilan eden Hicaz Emiri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülaziz İbni Suud
 • Şerif Hüseyin
 • Emir Faysal
 • Kral Abdullah
REKLAM
Soru 6

1867’de tahta geçen İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da başlayan reform süreci aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rönesans
 • Sanayi inkılabı
 • Meiji Restorasyonu
 • Aydınlanma Çağı
Soru 7

On İki Ada Türkiye’nin Ege kıyılarına yaklaşık 2 km mesafedeki Sisam ile Rodos adaları arasında yay şeklindedizilmiş olan 20 adadan oluş maktadır. 1912’de Uşi Antlaşması ile İtalya’nın eline geçen bu adalar Mussolini’nin devrilmesi ve İtalya’nın savaştan çekilmesi üzerine Almanlar tarafından işgal edildi. Almanya’nın teslim olmasından sonra da Müttefiklerin eline geçti ve aynı yıl Yunanistan’a bırakıldı.
Bu bilgilere göre On İki Ada ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Uşi Antlaşması ile İtalya’nın eline geçmiştir.
 • Müttefikler tarafından Yunanistan’a verilmiştir.
 • Yirmi adadan oluşmaktadır.
 • Halen İtalya’nın elinde bulunmaktadır.
Soru 8

Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bağdat Paktı
 • Balkan Paktı
 • Sadabat Paktı
 • Briand-Kellogg Paktı
Soru 9

Atatürk 15 Mart 1923’te Adana’da yaptığı konuşmada “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!” diyerek Türkiye için millî bir mesele olduğunu aşağıda verilenlerden hangisi için söylemiştir?

 • Musul
 • Artvin
 • Kerkük
 • Hatay
Soru 10

Filistin’de “Yahudi Yurdu’’ kurulmasınaizin vermeyen Osmanlı padi şahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Abdülhamit
 • II. Mahmut
 • I. Selim
 • IV. Murat
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçlarından biri değildir?

 • Nazizm ve faşizm rejimlerinin yıkılması
 • Almanya ve Avusturya toprakları nın işgal edilmesi.
 • İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri üzerindeki etkilerini artırması
 • SSCB’nin savaş sonunda büyük bir güç haline gelmesi
Soru 12

Uluslararası çalışma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • FAO
 • ILO
 • Who
 • UNESCO
Soru 13

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Lozan Barış Antlaşması
REKLAM
Soru 14

II. Dünya Savaşı sonunda SSCB liderliğinde, ideolojik ayrılığa dayalı oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Bloku
 • Batı bloku
 • Kuzey Bloku
 • Güney Bloku
Soru 15

1957’de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan birlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuzey Atlantik İttifakı
 • Avrupa Konseyi
 • COMECON
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu
Soru 16

Demokrat Parti’nin kurucularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adnan Menderes
 • Turgut Özal
 • Süleyman Demirel
 • Bülent Ecevit
Soru 17

Afrika’daki devletler, bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen insanlar dünya standartlarının altında yaşamaktadırlar. Kabilecilik anlayışının hâkim olması demokratikleşmenin önünde en büyük engeldir. Serbest seçim, özgür basın vb. kavramların toplum nazarında pek bir değeri yoktur. Ülkelerin çoğunda tek parti ve askerî diktatörlükler işbaşındadır.
Verilen bilgiye göre Afrika devletlerinde demokratikleşmenin önündeki en büyük engel, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bağımsızlıklarını kazanmaları
 • Kabilecilik anlayışının hakim olması
 • Serbest seçimlerin yapılması
 • Halkının fakir olması
Soru 18

Basmacı Hareketi’nin içinde bulunan, Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı olan ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cengiz Aytmatov
 • Yusuf Akçura
 • İsmail Gaspıralı
 • Zeki Velidi Togan
Soru 19

Nisan 1920’de toplanan San Remo Konferans’ında Irak, Filistin ve Ürdün aşağıdaki devletlerden hangisinin mandasına bırakılmıştır?

 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya
 • ABD
Soru 20

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerineatom bombası atarak 150.000 ki şinin ölmesine neden olan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rusya
 • ABD
 • Çin
 • İngiltere
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBABCDCDACBBADABDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?