Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan İslam Konferansı Örgütü’nün, 2011 Haziran ayında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde aldığı yeni isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneydoğu Asya Milletleri Birliği
 • İslam İşbirliği teşkilatı
 • Şanghay İşbirliği Örgütü
 • Bağımsız Devletler Topluluğu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1960 1980 döneminde yaşanan olaylardan biri değildir?

 • SSCB’nin Afanistan’ı işgali
 • Vietnam Savaşı
 • Çekoslavakya’nın SSCB tarafından işgali
 • Kore Savaşı
Soru 3

1964’te Tonkin Körfezi’ndeki donanmasınayapılan saldırıyı gerek çe göstererek Şubat 1965’te KuzeyVietnam’a savaş açan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuzey Kore
 • Japonya
 • ABD
 • Çin
Soru 4

1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için kurulan “Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı’’ aşağıdakilerden hangisidir?

 • UNESCO
 • OAPEC
 • OPEC
 • OECD
Soru 5

26 Mart 1979’da İsrail’le Camp David Antlaşması’nı imzalaması sonucu Orta Doğu’daki etkinliğini kaybeden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mısır
 • Suriye
 • Ürdün
 • Irak
REKLAM
Soru 6

Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paris Antlaşması
 • Roma Antlaşması
 • Dayton Antlaşması
 • Londra Antlaşması
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk dış politikasının belirlenmesinde etkili olan gelişmelerden biri değildir?

 • Kıbrıs ve Ege adaları meselesi
 • Orta Doğu’daki Arap-İsrail savaşları
 • Ermeni terörü
 • Musul-Kerkük sorunu
Soru 8

27 Aralık 1979’da Afganistan’ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • SSCB
 • Çin
 • İngiltere
 • Hindistan
Soru 9

Yumuşama Dönemi’nde Küba ve Vietnam gibi uzak bölgelerdeki grupların iktidar mücadelelerini kendi çıkarları doğrultusunda destekleyerek rekabetlerini sürdürmüş olan devletler, aşağıdakilerden hangileridir?

 • Çin-Hindistan
 • ABD-SSCB
 • Almanya-Japonya
 • İngiltere-Fransa
Soru 10

Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan ve Pakistan’la Hindistan arasında çatışmalara neden olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Keşmir
 • Batı Şeria
 • Şattülarap
 • Karabağ
Soru 11

1948 Arap-İsrail Savaşı’nın çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileş tirmesi
 • Mısır ve Suriye’nin kaybettiği toprakları İsrail’den geri almak istemeleri
 • Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kurulması
 • Mısır’ın Akabe Körfezi’ni İsrail’e kapatması
Soru 12

Tito ve Nasır’ın öncülüğünde 25 ülkenin katılımıyla 1961’de yapılanBağlantısızlık Hareketi’nin ilk teş kilatlı konferansı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra Konferansı
 • Yalta Konferansı
 • San Fransisco Konferansı
 • Belgrat Konferansı
Soru 13

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülmekte olan çok sektörlü kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • GAP
 • KOP
 • Mavi Akım
 • FATİH
REKLAM
Soru 14

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 21 Aralık 1991’de “Almatı Zirvesi’’ sonucu kurulan siyasi ve ekonomik birlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • COMECON
 • Bağımsız Devletler Topluluğu
 • Cominform
 • Varşova Paktı
Soru 15

46 kez Dünya rekoru kırarak halterde Türkiye’ye çok sayıda altın madalya kazandıran ve tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilen sporcumuz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halil Mutlu
 • Hafız Süleymanoğlu
 • Naim Süleymanoğlu
 • Sinan Şamil Sam
Soru 16

Gorbaçov’un iktidara gelmesiyle SSCB’de başlayan değişimle beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için Ebulfez Elçibey’in önderliğinde kurularak mücadele eden örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azerbaycan Kurtuluş Cephesi
 • Halk Cephesi
 • Bağımsızlık Cephesi
 • Azerbaycan Milli Cephesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlardan biri değildir?

 • Çevre kirliliği
 • Uluslararası terör
 • Küresel ısınma
 • Kıbrıs sorunu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi insandan insana öksürme, hapşırma ve virüsün bulunduğu alanlara temas edilmesiyle bulaşan salgın bir hastalıktır?

 • Hepatit
 • Sıtma
 • Domuz Gribi
 • AIDS
Soru 19

Başta Türkçe konuşulan ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
 • Ulusal Ajans
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
 • Milletlerarası Enerji Ajansı
Soru 20

Dağlık Karabağ sorunu aşağıdaki hangi devletler arasında yaşanmaktadır?

 • Yunanistan-Türkiye
 • Gürcistan-Ermenistan
 • İran-Irak
 • Azerbaycan-Ermenistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCBACDABACDABCBDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?