Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bütündür.
II. Bitki ve hayvan topluluklarının yaşadıkları ortamdır.
Numaralandırılarak verilen tanımların karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II

 • Milli park <------> Habitat
 • Habitat <------> Adaptasyon
 • Biyoçeşitlilik <------> Milli park
 • Biyoçeşitlilik <------> Habitat
Soru 2

Bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için belirli bir sıcaklığa ve yağışa ihtiyaç vardır. Bu nedenle sıcaklık ve yağış bitki çeşitliliği ve bunların yayılış alanı üzerinde etkilidir.
Yukarıda bitkilerin gelişmesi ve büyümesi üzerinde etkili olan faktörlerden hangisinin öneminden söz edilmiştir?

 • Toprak özellikleri
 • Yer şekilleri
 • İklim özellikleri
 • Su kaynakları
Soru 3

Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran bölgelere biyom denir. Her biyomun kendine özgü iklim, bitki ve hayvan türleri vardır.
Buna göre biyomlar ile ilgili aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Her biyomun kendine has bitki türleri bulunur.
 • Tatlı su biyomları okyanus ekosisteminde yer alır.
 • Aynı biyom içerisinde benzer hayvan türleri bulunur.
 • İklim özellikleri benzer olan bölgeler aynı biyom içerisinde yer alır.
Soru 4

Suyun sıvı halden sıcaklığın etkisiyle gaz haline dönüşmesi olayıdır. Yeryüzündeki su kaynakları bu olay sayesinde atmosferde nem oluşmasını sağlar.
Yukarıda su döngüsünün hangi aşamasından söz edilmiştir?

 • Buharlaşma
 • Yağış
 • Yoğuşma
 • Yüzey akışı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesidir?

 • Fas
 • Çin
 • Japonya
 • Pakistan
REKLAM
Soru 6

• Endonezya’da daha az çocuk sahibi olmayı teşvik eden nüfus politikaları uygulanmaktadır.
• Fransa 1995 yılında başlattığı nüfus politikası ile ailelerin dahafazla çocuk sahibi olmalarını teş vik etmektedir.
Buna göre Fransa ve Endonezya karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Fransa’nın genç nüfus oranı daha azdır.
 • Endonezya’nın nüfus artış hızı daha azdır.
 • Fransa’nın toplam nüfusu daha fazladır.
 • Endonezya daha fazla göç almaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi liman şehri değildir?

 • Marsilya
 • Hamburg
 • Moskova
 • Amsterdam
Soru 8

I. Fırat
II. Amazon
III. İndus
Yukarıdakilerden hangileri çevresinde ilk şehirlerin kurulduğu akarsulardandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 9

Mal ve hizmetlerin imal edilmesi veya oluşturulması için yapılan ekonomik etkinliklere ne denir?

 • Üretim
 • Dağıtım
 • Turizm
 • Ticaret
Soru 10

Çay, şekerpancarı gibi çabuk bozulabilen ham maddeleri işleyen sanayi tesisleri ham madde kaynağına yakın yerlere kurulmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde ham madde kaynaklarına yakınlık daha çok dikkate alınır?

 • Otomotiv
 • Beyaz eşya
 • Demir-çelik
 • Gıda
Soru 11

İnsanlar tarafından yapılan etkinliklerin tümüne beşeri faaliyetler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?

 • Su kaynakları
 • Ulaşım yolları
 • İklim koşulları
 • Yer şekilleri
Soru 12

Aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen yeterince gelişmemiştir?

 • Nijerya
 • Almanya
 • Japonya
 • Güney Kore
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden biri değildir?

 • Hitit
 • Urartu
 • Maya
 • Frigya
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi devlet kontrolü altındadır?

 • Arpa
 • Haşhaş
 • Pamuk
 • Mısır
Soru 15

Türkiye’de büyükbaş hayvancılık, yaz aylarının serin ve yağışlı geçtiği, gür çayır ve otlakların bulunduğu yerlerde yaygın olarak yapılmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılık daha yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 16

• Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılır.
• Elektrik iletme özelliği bulunan yumuşak bir metaldir.
• Mutfak eşyası ve süs eşyası yapı mında da kullanılmaktadır.
• Murgul (Artvin) çıkartıldığı ve işlendiği yerlerdendir.
Yukarıdaki bazı özellikler verilen maden hangisidir?

 • Bakır
 • Demir
 • Krom
 • Fosfat
Soru 17

Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir.
Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • İklim koşulları
 • Jeolojik yapısı
 • Ortalama yükselti
 • Bitki örtüsü
Soru 18

Türkiye’de aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha yaygındır?

 • Çay
 • Otomotiv
 • Unlu gıda
 • Demir çelik
Soru 19

Hamitabad (Kırklareli) termik santrali aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini kullanarak elektrik üretmektedir?

 • Linyit
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Taş kömürü
Soru 20

Heyelan, yer şekillerinin engebeli ve yağış miktarının fazla olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde heyelan oluşma ihtimali daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBABACDADBACBDABCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?