Seçmeli Coğrafya 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

İnsanların hepsi bir kültürün içinde doğmuş, büyüyüp olgunlaştıkça da bu kültürü ailesinden ve çevresinden öğrenmişlerdir.
Yukarıda kültürün öncelikle hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

 • Dinamik bir yapıya sahip olmasından
 • Nesilden nesile aktarılabilir olmasından
 • Teknolojik gelişmelerden etkilenmesinden
 • Farklı kültürlerin birbiriyle etkile şim içerisinde olduğundan
SORU 2

Türk kültürünün kendine has başka kültürlerde bulunmayan özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

 • Orhun kitabelerine sahip olması
 • Başka kültürlerle etkileşime girmesi
 • Mimarisinde dini simgelerin olması
 • Gelişmesinde karasal iklimin etkili olması
SORU 3

Aşağıdaki yapılardan hangisi Türk kültürüne ait değildir?

 • Edirne’de Selimiye Cami
 • Sivas’ta Gök Medrese
 • İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı
 • Erzurum’da Çifte Minareli Medrese
SORU 4

Aşağıda verilen ham maddeler ile bunların yoğun olarak üretildiği ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Ham madde < ------ > Ülke

 • Petrol < ------ > İsviçre
 • Pirinç < ------ > Çin
 • Doğal gaz < ------ > Rusya
 • Pamuk < ------ > Özbekistan
SORU 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri arasında gösterilemez?

 • Orta Afrika
 • Batı Avrupa
 • Kuzey Amerika
 • Güneydoğu Asya
SORU R
SORU 6

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan bölgelere ne ad verilir?

 • Ekosistem
 • Turizm
 • Milli park
 • Tabiat
SORU 7

Günümüzde turizm, ülkeler arasında barış ve dostluğun gelişmesine katkı sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir?

 • Ekolojik
 • Politik
 • Kültürel
 • Ekonomik
SORU 8

Gelişmiş ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığından tarımsal verimlilik yüksek olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimlilik dü şüktür?

 • Fransa
 • Hollanda
 • Etiyopya
 • Japonya
SORU 9

A ülkesinde tarımda çalışan nüfus oranı sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranından fazladır.
Buna göre bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 • Sanayi üretimi fazladır.
 • Sağlık hizmetleri gelişmiştir.
 • Gelişmişlik seviyesi düşüktür.
SORU 10

İngiltere’de 1650-1750 yılları arasında sanayi faaliyetleri küçük atölyelerde ve insan gücü kullanılarak yapılıyordu. Ülkenin bu dönemdeki en önemli sanayi alanı yünlü dokumacılıktı.
Ülkede yünlü dokumacılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • Demir-çelik üretiminin
 • Ekip biçme faaliyetlerinin
 • Küçükbaş hayvancılığın
 • Ormancılık faaliyetlerinin
SORU 11

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?

 • Fransa
 • Hindistan
 • Rusya
 • İngiltere
SORU 12

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması, insanları yenilenebilen alternatif enerji kaynakları na yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu enerji kaynaklarından biridir?

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Rüzgâr
SORU 13

Doğal kaynakların kullanımı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • İnsanların ihtiyaçları
 • Teknolojik gelişmeler
 • Doğal kaynağın potansiyeli
 • Doğal kaynağın çıkarıldığı bölge
SORU 14

Daha önce geçim kaynağı tarım vehayvancılık olan bir yerde taş kömü rü bulunmuş ve işletmeye açılmıştır.
Bu duruma bağlı olarak bu yerde aşağıdaki değişikliklerden hangisi beklenmez?

 • İşçi göçü alması
 • Konut ihtiyacının artması
 • İşsizlik oranının artması
 • Sanayi üretiminin artması
SORU 15

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bilinçsiz kullanımı yer altı su seviyesinin düşmesine ve tarım alanlarının çoraklaşmasına neden olur?

 • Akarsu
 • Güneş
 • Jeotermal
 • Uranyum
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği oluşturmaz?

 • Hızlı nüfus artışı
 • Motorlu taşıt sayısının artması
 • Denetimsiz kentleşmenin artması
 • Mera alanlarının ıslah edilmesi
SORU 17

Geri dönüşümle elde edilen bir ton kâğıt, yaklaşık 20 ağacın kesilmemesi anlamına gelir.
Yukarıda geri dönüşümün öncelikle hangi alandaki faydasından bahsedilmiştir?

 • Enerji tasarrufu sağlaması
 • Doğal kaynakların korunması
 • Ülke ekonomisine katkı sağlaması
 • Doğadaki atık miktarının azalması
SORU R
SORU 18

I. Orman yangınları
II. Biyolojik çeşitlilik
III. Tarımsal üretim
Küresel ısınma sonucunda yukarıdakilerden hangilerinde artma beklenir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
SORU 19

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden nükleer enerji elde edilir?

 • Rüzgâr
 • Doğal gaz
 • Uranyum
 • Taş kömürü
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanılmasına örnektir?

 • Alüvyal tabanlı ovaların tarım amaçlı kullanılması
 • Dere yataklarının ıslah edilerek ağaçlandırılması
 • Tabiat güzelliklerinin bulunduğu alanların koruma altına alınması
 • Göl tabanlarının katı atık toplama yeri olarak kullanılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACAACBCDCBDDCADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Coğrafya 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Coğrafya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Coğrafya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Coğrafya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Coğrafya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 04 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Coğrafya 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 soruları toplamda 14 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Coğrafya 2 testinin başarı yüzdesi %71. Sınava katılan 14 öğrenci arasından sadece 10 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 10.11 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Coğrafya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?