Seçmeli Dil ve Anlatım 5 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Etrafı izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı bir metne dayanmayan, içinde müzik, dans ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur.
Bu cümlede sözü edilen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karagöz
 • Orta oyunu
 • Drama
 • Komedi
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinler bir arada verilmiştir?

 • Felsefi metinler – tarihî metinler – bilimsel metinler
 • Destan – gazete çevresinde gelişen metinler – hikâye
 • Mesnevi – tarihî metinler – roman
 • Masal – bilimsel metinler – şiir
SORU 3

Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” adlı şiirinin metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlatmaya dayalı
 • Göstermeye bağlı
 • Coşku ve heyecanı dile getiren
 • Öğretici
SORU 4

Akdeniz’in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrış larıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe, vadiye kadar iniyordu.
“Forsa” adlı hikâyeden alınan bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğretici
 • Kanıtlayıcı
 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
SORU 5

Aşağıdaki mektuplardan hangisi özel mektuplar içinde yer almaz?

 • Davet
 • Taziye
 • Dilekçe
 • Teşekkür
SORU R
SORU 6

Günlük aşağıdaki metin türlerinden en çok hangisiyle benzerlik gösterir?

 • Biyografi
 • Anı
 • Deneme
 • Fıkra
SORU 7

1892 yılında doğan Ruşen Eşref, beş altı yaşlarında annesini kaybetti. Babasının Almanya’ya gitmesi üzerine yalnız kalan çocuğun yetiştirilmesini amcası Tevfik Paşa üzerine aldı. Ruşen Eşref 1900 yılında girdiği Galatasaray Sultanisini 1911’de Türkçe ve Fransızca bölümlerinden diploma alarak bitirdi. 1914 yılında da edebiyat fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl öğretmen olarak çalış ma hayatına başlayan Ruşen Eşref 1920 yılına kadar bazı okullarda Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyografi
 • Makale
 • Anı
 • Otobiyografi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi otobiyografi ile biyografinin ortak özelliklerinden değildir?

 • Kişisel hayatı konu alan metin olmaları
 • Üçüncü tekil kişili anlatım kullanılması
 • Yazılanların belge ve kaynaklara dayandırılması
 • Açık ve sade bir dille yazılmaları
SORU 9

İlk biyografi yazarı XV. yüzyılda ’dir. XX. yüzyılda _________ ise modern anlamda biyografi türünün ilk örneklerini vermiştir.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ömer Seyfettin – Necip Fazıl Kısakürek
 • Namık Kemal – Ahmet Kabaklı
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Falih Rıfkı Atay
 • Ali Şir Nevai – Fuad Köprülü
SORU 10

I. Anı – olayları günü gününe yazma
II. Günlük – öznel ifadelere yer verme
III. Biyografi – 3. kişili anlatım
IV. Otobiyografi – 1.kişili anlatım
Yukarıda verilen tür özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • VI.
SORU 11

Çağlar boyunca temel besin maddesi olarak tüketilen ekmek, özellikle son yıllarda daha beyaz ekmek elde etmek için uygulanan yöntemlerle besleyici özelliğini önemli ölçüdeyitirmiştir. Buğday beyaz una dönüş türülürken besin değerinin büyük bölümünü kaybetmektedir. Bu unun kullanılmasıyla üretilen ekmekler, özellikle bizim gibi ekmeğin çok tüketildiği ülkelerde “yetersiz beslenme” sorununa yol açmıştır.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Makale
 • Sohbet
 • Anı
SORU 12

İstanbul’un zengin tarihine tanık olmak üzere Ayasofya ve çevresinde dolaştım. Amerika ve Avrupa’dan gemilerle gelen turist orduları da aynı amaçla orada bulunuyordu. Etrafımda dolanan rehberleri başımdan savıp Süleymaniye’nin çevresini ve o mücevher gibi mimarinin içini saatlerce inceledim. Özellikle Topkapı Sarayı Müzesinde sergilenen koleksiyondan çok etkilendim.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Fıkra
 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
 • Makale
SORU 13

Bir yazarın gazetelerde, güncel olan herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille, belgelendirme gereği duymadan yazdığı ciddi veya nükteli yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Makale
 • Fıkra
 • Anı
 • Deneme
SORU 14

Henüz ellisine varmadığı hâlde insanlarla hemhâl olmanın ağarttığı saçlarıyla, insana âdeta okşar gibi bakan mavi boncuk gözleriyle bu İngiliz yazarı bana evvela Merih’ten geliyormuş hissini verdi. Galiba, arada bir insana insanca hitap etmenin lezzetini, ona hem kendi hem de dış dünyanın sırlarını keşfettirmenin güzelliğini unutmuş olacağım ki A.Wilson’u bir adadan değil bir masal diyarından kalkıp gelmiş sandım.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Eleştiri
 • Günlük
 • Makale
 • Deneme
SORU 15

Aşağıdaki yazarlardan hangisiTürk Edebiyatında deneme türü nün ilk örneklerini verenlerden değildir?

 • Cenap Şehabettin
 • Ahmet Rasim
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Ahmet Haşim
SORU 16

Yazdıklarına dalmanın anlamı var mıydı ( ) Masasına oturuyordu. Sokağın ritmini dinliyor ( ) pencereye sığan manzarayı seyrediyordu ( )
Yukarıda yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( ? ) ( , ) ( . )
 • ( ? ) ( ; ) ( . )
 • ( ? ) ( , ) ( ? )
 • ( . ) ( ; ) ( . )
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “ki”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Söylediklerime itiraz eden olmadı ki.
 • Öyle sanıyorumki, bu şiiri en iyi sen yorumlarsın.
 • Araştırmacılar dikkatli olmalıdır ki keşifler yapılabilsin.
 • Kabul etmeliyim ki bu düşünceniz çok güzel.
SORU R
SORU 18

Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın
Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ses daralması
 • Ses türemesi
 • Ses benzeşmesi
 • Ses yumuşaması
SORU 19

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

 • Çiçekler dağılmış renkler solmadan,
  Kuşlar sükût etmiş hazan olmadan
 • Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı,
  Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı
 • Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü
  Bir mısra daha söylesek her şey düzelecek
 • Akşam bir duman gibi geçince aynalardan
  Bir gönül yanığıdır günlerimi karartan
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarının özelliklerinden değildir?

 • Geniş bilgi ve kültür birikimine sahip olmalıdır.
 • Eleştirdiği eseri bir bütün olarak ele almalıdır.
 • Eserin sadece değersiz yönlerini göstermelidir.
 • Eleştirilerinde yıkıcı değil yapıcı olmalıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDCBABDABCBDCABACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Dil ve Anlatım 5 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Dil ve Anlatım 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Dil ve Anlatım 5 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler