GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

• Bir konu, eşya veya yerle ilgili olabilir.
• Gazete ve dergi incelemeleridir.
• Yazar kendi görüşlerini de yazısında belirtir.
Özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mülakat
 • B) röportaj
 • C) Günlük
 • D) Nutuk
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

 • A) Kitabının arasına ayraç koyarsan kaldığın yeri unutmazsın.
 • B) Hava soğuyunca kalın şeyler giyinmiş.
 • C) Uzun süre çalıştığından zihni çok yorgundu.
 • D) O kadar acıktım ki karnım zil çalıyor.
SORU 3

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü röportaj değildir?

 • A) Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar?
 • B) Ustalarla Konuşmalar
 • C) Ben Sana Mecburum
 • D) Edebiyatçılarımız Konuşuyor
SORU 4

Beş yaşındayken babası ( ) renkli resimleri yırtarak muzip bir öneriyle ona ve küçük kız kardeşine bir kitap uzattı ( ) Bu tuhaf bir eğitim biçimiydi ( ) etkili de oldu.
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • A) ( , ) ( . ) ( , )
 • B) ( ; ) ( ... ) ( , )
 • C) ( ; ) ( . ) ( ; )
 • D) ( , ) ( ... ) ( , )
SORU 5

Röportajlar;
• gezi yazısı ve makale ile benzerlik gösterir.
• makaleden daha kısa yazılır.
• birtakım gerçeklerin ortaya çıkmasına katkı sağlar.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) Y – D – Y
 • C) Y – Y – D
 • D) D – Y – D
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda röportajlarıyla ün kazanan yazarlardan değildir?

 • A) Tevfik Fikret
 • B) Yaşar Nabi Nayır
 • C) Hikmet Feridun Es
 • D) Necmi Onur
SORU 7

• Ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak için yapılabilir.
• Dil, şiirsel (sanatsal) işlevde kullanılır.
• Konuşma çeşitli fotoğraflarla desteklenebilir.
“Mülakat” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) D – Y – Y
 • C) Y – Y – D
 • D) Y – D – D
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi tanınmış mülakat yazarlarından değildir?

 • A) Ruşen Eşref Ünaydın
 • B) Orhan Veli Kanık
 • C) Sermet Sami Uysal
 • D) Mustafa Baysal
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi mülakatın röportajdan farkı olamaz?

 • A) Sadece soru-cevap ile oluşturulur.
 • B) Röportajlara göre daha dar kapsamlıdır.
 • C) Konuşulanların dışına çıkılmaz.
 • D) Merak edilen bir konuyu aydınlatır.
SORU 10

― Şiirlerinizden hangilerini daha çok seversiniz?
― Talihsizlerini daha çok severim. Talihli şiirlerimi zaten koruyanlar bulunuyor: Han Duvarları, Firâri, Çoban Çeşmesi, Kıskanç, At, Çankaya, Sen Nerdesin?...
― Ya talihsizleri?
― En az bunlar kadar emek verdiğim hâlde boyunları bükülmüş, akıbetlerini bekleyen sahipsizler…
Takdirini size bırakıyorum. Örneği verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mülakat
 • B) Deneme
 • C) Nutuk
 • D) Günlük
SORU 11

Bir topluluğun önünde belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için yapılanetkili ve inandırıcı konuşmalara _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Mülakat
 • B) röportaj
 • C) Görüşme
 • D) Nutuk
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir söylevcide bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Kısa, yalın ve içten cümleler kurmalıdır.
 • B) Konunun bütün yönlerini iyi bilmelidir.
 • C) Dikkat çekmek için jest ve mimiklerinde abartıya kaçmalıdır.
 • D) Vurgu ve tonlamayı yerinde ve zamanında kullanmalıdır.
SORU 13

Söylevde dilin hangi işlevi karşımıza en az çıkar?

 • A) Dil ötesi
 • B) Kanalı kontrol
 • C) Heyecana bağlı
 • D) Alıcıyı harekete geçirme
SORU 14

• Parlamento
• İbadethane
• Mahkeme
Bu yerler aşağıdaki söylev türleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • A) Siyasi
 • B) iktisadi
 • C) Hukuksal
 • D) dinsel
SORU 15

Cumhuriyet Dönemi’nin en etkili konuşmacısı _________ kabul edilir. Nutuk’ta bir tarih belgesi örneği vererek Türk ulusu ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu kahramanlıkları veCumhuriyet’in ilan serüvenini ayrıntı larıyla anlatır ve yorumlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Mustafa Kemal Atatürk
 • B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • C) Osman Yüksel Serdengeçti
 • D) Behçet Kemal Çağlar
SORU 16

• Söylev türünün ilk örnekleri Eski Yunan ve Roma Dönemlerinde görülür.
• Yunan, Latin ve Fransız edebiyatlarından tanınmış söylevciler çıkmıştır.
• Cicero, Türk edebiyatının ilk akla gelen söylevcisidir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) D – Y – D
 • C) Y – D – Y
 • D) Y – Y – D
SORU 17

Dokuz Oğuz Beyleri, Milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk Kağanı, Ötüken Ormanı’nda otursa ilde sıkıntı yoktur.
Orhun Abideleri’nden alınan bu metin aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) röportaj
 • B) Mülakat
 • C) Fıkra
 • D) Hitabet
SORU 18

Röportaj için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Halkı aydınlatmak amaçlanır.
 • B) Araştırma, inceleme ve soruşturmaya dayanır.
 • C) Yapan kişi kendi görüş ve düşüncelerini yansıtmamaya özen gösterir.
 • D) Dikkat çekici bir şekilde düzenlenir.
SORU 19

Aşağıdakilerin hangisinde virgülün ( , ) kullanımıyla ilgili hata vardır?

 • A) Kapısına kadar gidip zili çalar, beklemeye başlar.
 • B) Marketten incir, muz, çilek ve kiraz alıp eve dönmüş.
 • C) 30,05,2001 tarihinde Anadolu’nun bir köyünde doğar.
 • D) Poşettekileri tartınca 1,75 kilogram geldi.
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?

 • A) Evimizin yan tarafında bir bağ var.
 • B) Kalenin burçları çok uzaktan seçilebiliyordu.
 • C) Çayın demlenmesini beklerken koyu bir sohbete daldılar.
 • D) Uçağa yetişmek için acele etmeliyiz.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCADABBDADCABAADCCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?