GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Öğretici metinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Bilgi vermek için yazılır.
 • B) Gerçeklik değil, kurmaca ön plandadır.
 • C) Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 • D) Dil sade ve anlaşılırdır.
SORU 2

I. Şiir
II. Masal
III. Roman
IV. Tiyatro
Yukarıda verilen türlerden hangileri anlatmaya bağlı metinlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “masal”ın özelliklerinden değildir?

 • A) Yer ve zaman kavramları belirsizdir.
 • B) Manzum şekilde yazılır.
 • C) İlk söyleyeni bilinmez, halkın ortak malıdır.
 • D) Tekerleme (döşeme), olay ve dilek bölümlerinden oluşur.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi bir sanat metninden alınmıştır?

 • A) Geyikler sonbahara doğru boynuzlarını ağaç gövdelerine ve kalın dallara sürterek bu dokunun dökülmesini sağlar. Bazen de bunu bölgelerini işaretlemek için yaparlar. Bu, ağaçların gövdelerinde derin izler oluşmasına neden olur.
 • B) Ay’da gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark çok fazladır.Gündüz Güneş tam tepede oldu ğu sırada sıcaklık 123 dereceye kadar yükselebilir.
 • C) Güney Kıbrıs’ın antik bir kentindeki mezar kazısında bulunan kedikemikleri, insan ile kedi tanışıklı ğını 9 bin 500 yıl öncesine taşıdı. Kedilerin MÖ 2000 yıllarında Mısırlılar tarafından evcilleştirildiği kabul ediliyordu.
 • D) İçeriki odaya girmek canım istemiyor. Herhâlde o da kalkıp çoktan gitmiş olacaktı. Kuşla beraber pencereden çıkmış olacaklardı. Ama oda herhâlde hâlâ sıcaktı. Ağacı yerinden söküp balkon kapısından fırlattım. Dumanla bulut da onun arkasından kendi kendilerine gittiler.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi fabl tü ründe ortaya konan eserlerden değildir?

 • A) Gülistan
 • B) Harname
 • C) La Fontaine Masalları
 • D) Köroğlu
SORU 6

Fabllar;
• hayvanların konuşturulduğu metinlerdir.
• gerçek hayatta karşılaşılabilecek olayları anlatır.
• basit ahlak ilkelerine değinir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – Y – Y
 • B) D – Y – D
 • C) Y – D – Y
 • D) Y – D – D
SORU 7

• “Kıssadan hisse” verilir.
• Olay beklenmedik bir sonla biter.
• Olaylar ve hayvanlar tanıtılır.
Fabldaki hangi bölümün içeriği yukarıda verilmemiştir?

 • A) Düğüm
 • B) Öğüt
 • C) Çözüm
 • D) Serim
SORU 8

Sözlü gelenekten derlendiği düşünülen ilk Türkçe masal kitabının _________ olduğu bilinmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Kelile ve Dimne
 • B) Bahtiyarnâme
 • C) Billur Köşk Masalları
 • D) Sindbadnâme
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk masalları üzerine derleme ve çalışma yapan araştırmacılardan değildir?

 • A) Umay Günay
 • B) Bilge Seyidoğlu
 • C) Sait Faik Abasıyanık
 • D) Pertev Naili Boratav
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden değildir?

 • A) Köroğlu
 • B) Dede Korkut
 • C) Kerem ile Aslı
 • D) Gazavat-ı Ali
SORU 11

Dünyada öykü türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küçük Şeyler
 • B) Decameron
 • C) Kıssadan Hisse
 • D) Binbir Gece Masalları
SORU 12

Mümtaz, hiç istemeden girdiği bu karışık bahisten çıkmak ister gibi etrafına bakındı. Akşam, geniş musiki faslına başlamıştı. Aydınlığın bütün sazları güneşin veda şarkısını söylemeye hazırlanıyordu. Ve her şey aydınlığın sazıydı. Hatta Nuran’ın yüzü, kahve kaşığı ile oynayan eli bile…
Bu parçanında aşağıdaki hikâye ögelerinden hangisi yoktur?

 • A) Yer
 • B) Zaman
 • C) Olay
 • D) Kişi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi durum (kesit) hikâyesi için söylenemez?

 • A) Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
 • B) Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından yaygınlaştırıldığı için “Maupassant tarzı hikâye” de denir.
 • C) Merak ögesi ikinci plandadır.
 • D) Okuyucunun kendine göre yorumlar yapmasına uygundur.
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gözlemci anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?

 • A) Alarmı kurmama rağmen uyuyakalmışım.
 • B) Cengiz’in içinde kopan fırtınalardan haberim yoktu.
 • C) Kapıyı açtı, sınıfa girdi ve sırasına ilerledi.
 • D) Gökyüzü masmaviyse bize gü lümsediğini zannederim.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi romancılarından biridir?

 • A) İpek Ongun
 • B) Buket Uzuner
 • C) Orhan Pamuk
 • D) Halide Edip Adıvar
SORU 16

Şair Evlenmesi Türk edebiyatında;
• Batı tarzında yazılan ilk tiyatro oyunudur.
• noktalama işaretlerinin ilk kez kullanıldığı eserdir.
• Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) D – Y – D
 • C) Y – Y – D
 • D) Y – D – Y
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi komedyanın (komedi) bir özelliği değildir?

 • A) Güldürme yoluyla düşündürme amacı vardır.
 • B) Nazımla (şiir şeklinde) yazılır.
 • C) Yüksek ve soylu bir üslup kullanılır.
 • D) Acı veren olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılabilir.
SORU 18

Bir olay veya hikâyenin seyirciler önünde tek kişi tarafından hareket ve taklitlerle canlandırıldığı geleneksel Türk halk tiyatrosuna _________ adı verilir. Taklitler ve hareketler sayesinde anlatılan şeyler hikâye olmaktan çıkıp bir tiyatro oyununu andırır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Karagöz
 • B) Meddah
 • C) Orta oyunu
 • D) Trajedi
SORU 19

Sineden derd ile bir ah edeyim kim dönsün
Aksine devr-i felek, mihr-i dırahşanı bile

Bu beyitle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Ağır bir dille yazılmıştır.
 • B) Divan şiiri geleneğine aittir.
 • C) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
 • D) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatı kullanılmamıştır?

 • A) Akıl ersin ermesin sevdama Senden yanayım dedi yeşeren dal, senden yana.
 • B) Söz anladım ki uzun hem de pek uzun sürecek, Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek. Bıraktım onları, saptım bir yoldan Ne oldu şimdi acep, kim bilir, zavallı Hasan?
 • C) Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu, bağlıydı ağlıyordu.
 • D) O zaman başından aşkındı derdi, Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,Değdi kaç dudağa çoban çeş mesi!
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBDCBACCDBABCDACBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?