GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 8 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden değildir?

 • A) röportaj
 • B) Mülakat
 • C) Sohbet (söyleşi)
 • D) Söylev
SORU 2

• Halkın türlü konularda eğitimini ve aydınlatılmasını sağlar.
• Alanında uzman bir kişi tarafından verilir.
• Özellikle üniversiteler ve bilim kuruluşları tarafından sürekli düzenlenir.
Özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Konferans
 • B) Açık oturum
 • C) Panel
 • D) Münazara
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi münazarada hakem kurulunun konuşmaları değerlendirme esaslarından değildir?

 • A) Sözcüklerin ve cümlelerin doğru bir şekilde ifade edilmesi
 • B) Konuşmacıların katıldıkları münazara sayısı
 • C) Beden dilinin doğru kullanılıp kullanılmadığı
 • D) Savunmada inandırıcı olunması
SORU 4

Konferans planı şöyle düzenlenebilir:
a. Konunun sunuluşu
b. Sonuç
c. Sorular ve cevaplar
d. Konferansın amacı
e. Hitap cümlesi Konferans planının aşamaları karışık verilmiştir.
Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) a – b – e – d – c
 • B) c – e – a – d – b
 • C) d – e – a – b – c
 • D) b – a – d – c – e
SORU 5

Konuşmacı sayısının altı kişiyi geç memesi tercih edilir. Süresi konuya göre ayarlanır. Amaç problemlere yeni bir bakış açısı getirmektir. Bu sebeple sonunda bir karara varılmaz. Bir konu üzerinde dinleyicilerle birlikte düşünme isteği söz konusudur.
Bu parçanında bahsedilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sempozyum
 • B) Münazara
 • C) Konferans
 • D) Açık oturum
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumda yapılan konuşmaların özelliklerinden değildir?

 • A) Akıcı bir dille gerçekleştirilmelidir.
 • B) Doğal bir anlatım kullanılmalıdır.
 • C) Kullanılan dil herkes tarafından anlaşılmalıdır.
 • D) Argo tabirlere yer verilmelidir.
SORU 7

• Sempozyumda her oturumun bir başkanı vardır.
• Sempozyumun sonunda bir bildiri yayımlanır.
• Sempozyumda konuşmacıların süre sınırlaması yoktur.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – Y – Y
 • B) D – D – Y
 • C) Y – Y – D
 • D) Y – D – Y
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?

 • A) Başlangıçta konuyla ilgili kısa bir giriş yapmalı.
 • B) Konuşmacıların salonda hazır bulunmalarını sağlamalı.
 • C) Sempozyum bildirisinin basım ve dağıtımını yapmalı.
 • D) Konuşmalar bittikten sonra konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmalı.
SORU 9

Sempozyum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Sempozyum sonunda bir bildiri yayımlanır.
 • B) Konuşmacıların hitap becerisi önemlidir.
 • C) Dinleyici kitlesinin eğitim düzeyi önemsenmez.
 • D) Bilimsel bir konuda yenilik getirmek amaçlanır.
SORU 10

Hem soru sormak hem de açıklamalarda bulunmak üzere dinleyicilere söz hakkı verilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Münazara
 • B) Forum
 • C) Sempozyum
 • D) Konferans
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Arabulucudur.
 • B) Ön hazırlık yapar.
 • C) Eleştirel bir tavrı olmalıdır.
 • D) Kültürlü ve anlayışlıdır.
SORU 12

Münazara başkanı;
• tartışmacıların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratır.
• münazaranın sonunda kazananı belirler.
• tartışmanın konu dışına çıkmasını ve gergin bir durum almasını önler.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) D – Y – D
 • C) Y – Y – D
 • D) Y – D – Y
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacıların uyması gereken kurallardan değildir?

 • A) Konuşmaları ilgiyle dinlemek
 • B) Tartışmayı kişisel sorun hâline getirmek
 • C) Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak
 • D) Düşüncelerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek
SORU 14

Sayfa içinde geçen herhangi bir dü şünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Dipnot
 • B) İndeks
 • C) Kaynakça
 • D) Dokümantasyon
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden değildir?

 • A) Başlık
 • B) Özet
 • C) paragraf
 • D) Sonuç ve tartışma
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in makalelerinde sıkça kullandığı temalardan değildir?

 • A) Vatan
 • B) Millet
 • C) Hürriyet
 • D) Aşk
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların giriş bölümünde dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

 • A) Çalışmanın gerekliliği ortaya konulmalıdır.
 • B) Genellikle öznel bir anlatım kullanılır.
 • C) Yazıda geçen her türlü terim ve kısaltmanın anlamı açıklanmalıdır.
 • D) Ele alınan konuyla ilgili temel bilgiler verilmelidir.
SORU 18

________ ; konuşan veya yazan kişinin, dinleyicilerin veya okuyucuların duygularını okşamayı gaye edinir. Eğer konuşmacılar tarafından kullanılırsa münazaraların öğreticilik yönü zayıflar ve münazara amacına hizmet etmez.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) intihal
 • B) Demagoji
 • C) Beden dili
 • D) Çeşitli belgeler
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak kabul edilebilir?

 • A) Roman
 • B) Deneme
 • C) Hikâye
 • D) Makale
SORU 20

Açık oturumda ağırlıklı olarak dilin hangi işlevi kullanılır?

 • A) Sanatsal
 • B) Heyecana bağlı
 • C) Alıcıyı harekete geçirme
 • D) Göndergesel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCDDBCCBCBBACDBBDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?