GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgura olan taleplerinin artması ihtiyaçların hangi özelliğine örnek olur?

 • A) Biyolojik ihtiyaçların kapsam bakı mından sınırlı olmasına
 • B) İhtiyaçların kişiden kişiye değişiklik göstermesine
 • C) Pusulanın daha hassas hâle getirilmesini
 • D) İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi malın özelliklerinden değildir?

 • A) Emek harcanarak elde edilmesi
 • B) Doğada bol miktarda bulunması
 • C) Üretiminin mümkün olması
 • D) İhtiyaçları karşılamaya elverişli olması
SORU 3

Daha çok zihinsel faaliyet gerektiren emek türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Objektif emek
 • B) Yönetici emek
 • C) Uygulayıcı emek
 • D) Subjektif emek
SORU 4

Enerjinin kaynağını hangi üretim faktörü oluşturmaktadır?

 • A) Tabiat
 • B) Emek
 • C) Sermaye
 • D) Girişimci
SORU 5

Paranın ödünç verilerek gelir sağ lama amacıyla kullanılması hangi sermayeye örnek olur?

 • A) Mali yönden sermayeye
 • B) Ekonomik anlamda sermayeye
 • C) Hukuksal anlamda sermayeye
 • D) Muhasebe tekniği açısından sermayeye
SORU 6

Üretim faktörlerini sağlayarak kâr amacı ile mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunan kişilere ne ad verilir?

 • A) Müdür
 • B) Yönetici
 • C) Lider
 • D) Girişimci
SORU 7

Ekonominin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnsan ihtiyaçları
 • B) Memur maaşları
 • C) Bütçe giderleri
 • D) Vergi gelirleri
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sanayi üretimine örnek olur?

 • A) Toprağın işlenerek pamuk üretilmesi
 • B) Termik santralinde elektrik üretilmesi
 • C) Koyunlardan yünün elde edilmesi
 • D) Otelde konaklama hizmeti verilmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik anlayışına uygun değildir?

 • A) Kalkınmada devletin kaynaklarından yararlanılır.
 • B) Kişisel girişimler desteklenir.
 • C) Özel girişimler yönlendirilir.
 • D) Özel mülkiyete yer verilmez.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının özelliklerinden değildir?

 • A) Tek satıcının olması
 • B) Çok sayıda alıcının olması
 • C) Çok sayıda satıcının bulunması
 • D) Fiyatı tekelci firmanın belirlemesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir?

 • A) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması
 • B) Bazen kalitenin düşmesine neden olması
 • C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
 • D) Fiyatların düşmesine neden olması
SORU 12

I. Faiz
II. Bağış
III. Rant
IV. Miras
V. Ücret
Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomide gelir kabul edilir?

 • A) Yalnız V.
 • B) II ve IV.
 • C) I, II ve IV.
 • D) I, III ve V.
SORU 13

Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetle çıkarılıp aynı fiyatla satılması hangi rantı meydana getirmiştir?

 • A) Şehir rantını
 • B) Mevki rantını
 • C) Maden rantını
 • D) Toprak rantını
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • A) Ulusal gelirin artması
 • B) Ulusal gelirin düşmesi
 • C) İhracat ve ithalatın düşmesi
 • D) Kamu harcamalarının artması
SORU 15

Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?

 • A) Zamana göre ücret
 • B) Parça başına ücret
 • C) Gerçek ücret
 • D) Ayni ücret
SORU 16

Girişimcinin üretim faaliyetine katılmasının karşılığı olarak elde ettiği gelire ne ad verilir?

 • A) Kâr
 • B) Faiz
 • C) Ücret
 • D) Maaş
SORU 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • A) Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • C) İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • D) Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • A) Faiz oranlarının düşmesi
 • B) Ürün maliyetlerinin azalması
 • C) Dolaşımdaki para miktarının artması
 • D) Mal ve hizmet üretiminin artması
SORU 19

Türkiye’de aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma yetkisine sahiptir?

 • A) Halk Bankası
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Vakıflar Bankası
 • D) Merkez Bankası
SORU 20

Çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiş olur?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Ekonomik büyüme
 • D) Gelir dağılımında eşitlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDACDABDCBDCABCACDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?