Seçmeli Fizik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yönü ve büyüklüğü aynı olan vektörlere eşit vektörler denir.
Buna göre kareli sistemde verilen, vektörlerden hangileri eşit vektördür?

 • K ve L
 • L ve M
 • L ve N
 • K,M ve N
Soru 2

Kareli sistem ve aynı düzlemde F1,F2,F3 ve F4 kuvvetleri verilmiştir.
Buna göre hangi kuvvetin büyüklüğü (şiddeti) en küçüktür?

 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
Soru 3

Bir cismin bir gözlemciye göre olan hareketine bağıl hareket, hızına ise bağıl hız denir.
Buna göre doğrusal bir otoyolda 100 km/h sabit hızla doğu yönünde giden bir otobüste arka tarafta oturan bir yolcu, otobüs şoförünü hangi bağıl hızla görür?

 • 100 km/h sabit hızla doğu yönünde görür.
 • 100 km/h sabit hızla batı yönünde görür.
 • (0 km/h = hızı sıfırdır) duruyor görür.
 • 100 km/h doğu yönünde hızlandı ğını görür.
Soru 4

Doğu yönünde 60 km/h büyüklüğünde sabit hızla esen rüzgârlı bir havada, havaya göre 200 km/h büyüklüğünde ve rüzgârla aynı yönde hareket eden bir uçağın bileşke hızının (yere göre hız) büyüklüğü nedir?

 • 260 km/h doğu yönde
 • 260 km/h batı yönde
 • 140 km/h doğu yönde
 • 140 km/h batı yönde
Soru 5

Akıntı hızı sabit Va = 3 m/s büyüklüğünde bir nehirde, bir yüzücü suya göre Vy = 4 m/s büyüklüğünde sabit hızla şekildeki gibi K noktasından dik olarak harekete geçiyor.
Buna göre akıntı yönü doğu yönde olan nehirde yüzücü L, M, N ve P noktalarından hangisinde karaya çıkabilir?

 • L
 • M
 • N
 • p
REKLAM
Soru 6

Ağırlık, bir cismin kütlesi (m) ve yerçekim ivmesi (g) çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre, kütlesi 5 kg olan cisim için şekildeki gösterilen F1,F2,F3 ve F4 kuvvetlerinden hangisi ağırlık yerine gösterilmiştir? ( g = 10 m/2 )

 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
Soru 7

Bir cisim hareket hâlinde iken hızında değişim varsa ivmeli hareket eder. İvme, net kuvvetin cismin kütlesine bölümü ile bulunur.
Buna göre sürtünmenin önemsiz olduğu ortamlarda;
şekilde verilen hareketli cisimlerden I, II, III ve IV hangisinin ivmesinin büyüklüğü en fazladır?
( sin30° = 1/2 ve g = 10 m/s2 )

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

Sürtünmesi önemsiz eğik düzlemde m kütleli cisim serbest bırakılıyor.
Buna göre hareketli cismin ivmesi;
I. yerçekim ivmesi (g)
II. eğik düzlemin eğim açısı (i)
III. cismin kütlesi (m)
ifadelerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Bir arabaya ait hız–zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre I, II, III ve IV zaman aralıklarının hangilerinde arabanın ivmesi sıfırdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • II ve IV.
 • I ve III
Soru 10

Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda serbest düşme (I), aşağıya doğru düşey atış (II), yatay atış (III) ve eğik atış (IV) hareketi yapan eşit kütleli cisimler şekildeki gibidir.
Buna göre K, L, M ve N noktalarında yere çarpma hızlarının büyüklüğü hangisinde en küçüktür?
(V = Cisimlerin ilk hız büyüklüğüdür.)

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 11

Hava ortamında serbest bırakılan bir cisim düşerken hava direnç kuvveti, yer çekim kuvvetine eşit olduğu anda limit hızla düşer. Bu anda cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.
Buna göre,
I. Yağmur damlasının hızı
II. Kar tanelerinin hızı
III. Paraşütle aşağı inen kişinin hızı
verilen örneklerden hangileri limit hızla hareket edebilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 12

Bir yaya uygulanan kuvvetle, yayın uzama miktarı arasındaki grafik şekildeki gibidir.
Buna göre F, x ve i değerleri bilindiğine göre aşağıdaki verilen fiziksel niceliklerden hangisi bulunabilir?

 • Yayın kesit alanı
 • Yayın kuvvet sabiti
 • Yayın cinsi
 • Yayın uzunluğu
Soru 13

Sürtünmesi önemsiz ortamda ve sürtünmeli ortamlarda enerji korunumu ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

 • Sürtünmesiz ortamda kinetik enerji ile potansiyel enerji toplamı mekanik enerjiyi verir.
 • Sürtünmesiz ortamda serbestdüşme hareketi yapan cismin baş langıçtaki potansiyel enerjisi yere çarpma anındaki kinetik enerjisine eşittir.
 • Sürtünmesiz ortamda sabit hızla hareket eden bir cismin kinetik enerjisi değişmez.
 • Sürtünmeli ortamda serbest düşme hareketi yapan cismin baş langıçtaki potansiyel enerjisi yere çarpma anındaki kinetik enerjisinden küçüktür.
REKLAM
Soru 14

İtme, bir cisme uygulanan net kuvvet ile bu kuvvetin uygulama süresinin çarpımı olarak verilir. İtme vektörel bir büyüklüktür.
Buna göre kütlesi 5 kg olan bir cisim 20 m yükseltilen serbest bırakılıyor. Yere düşene kadar cisme etki eden itme kaç N$ s’dir?
(Sürtünmeler önemsiz ve g = 10 m/s2)

 • 100
 • 50
 • 10
 • 5
Soru 15

Kütlesi m, hızının büyüklüğü V olan bir cismin momentumunun büyüklüğü P’dir.
Buna göre kütlesi 3m, hızının büyüklüğü 4V olan cismin momentumunun büyüklüğü kaç P olur?

 • 12
 • 9
 • 7
 • 1
Soru 16

Bir kuvvetin bir noktaya göre döndürme etkisine tork denir.
Buna göre, şekildeki çubuğa etki eden F1,F2,F3 ve F4 kuvvetlerinin büyüklükleri eşit ise dik olarak etki eden bu kuvvetlerden hangisinin dönme eksenine göre torku en fazladır?

 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
Soru 17

Günlük hayatta kapıyı açarken uygulanan kuvvet menteşe doğrultusunda olursa kapıyı açamaz veya kapatamazsınız.
Buna göre, şekildeki silindir biçimindeki cismi hangi kuvvet tek başına basamağa çıkarabilir?

 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
Soru 18

Günlük hayatta kullanılan basit makineler;
• Kuvvetten kazanç
• Yoldan kazanç
• İş kolaylığı sağlaması için kullanılır.
Buna göre aşağıdaki basit makinelerden amacına uygun olarak kullanıldığında hangisinde kuvvet kazancı sağlanır?

 • Maşa
 • Sabit makara
 • El arabası
 • Tahterevalli
Soru 19

Kareli sistem ve yatay düzlemde m, m, 2m ve 4m kütleli cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre sistemin kütle merkezi hangi noktadadır?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 20

Yatay ve sürtünmesiz düzlemdeki noktasal M cismi, şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan F1,F2 ve F3 kuvvetlerin etkisiyle dengededir.
Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?

 • F2 > F1 = F3
 • F2 = F1 > F3
 • F2 > F1 > F3
 • F1 = F2 = F3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCADBCBCADBDAADBCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?