Seçmeli Fizik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Coulomb’a göre noktasal iki elektrik yükü arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F, yüklerin büyüklükleri (q1) ve (q2) ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklık (d) ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel modeli; Yukarıda verilmiştir.

 • 27
 • 9
 • 3
 • 1
Soru 2

Buna göre pozitif yüklü kürenin O, A ve B noktalarındaki elektrik alan şiddetleri EO, EA ve EB arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • EO = EA = EB
 • EA> EB > EO
 • EA > EO > EB
 • EB > EO > EA
Soru 3

Elektrik yüklü cisimler, yüklerinin cinsine göre birbirlerini iter veya çekerler.
Buna göre aralarında belirli bir uzaklık bulunan q1 ve q2 noktasal elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladıkları etkileşme kuvveti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
q1 <-----> q2 <-----> Kuvvet (F)

 • + <------> + <------> Çekme
 • − <------> − <-----> Çekme
 • + <------> − <-----> İtme
 • + <-----> + <-----> İtme
Soru 4

Noktasal +q elektrik yükünün kendisinden d kadar uzaktaki noktada elektrik potansiyeli V = k . (q/d) bağıntısıyla bulunur. Birim SI’de volt’dur.
Buna göre 4q ve 2d uzaklıkta noktada elektriksel potansiyel kaç V dir?
(k: Coulomb sabitidir.)

 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 5

Bir sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkının elektrik yüküne bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre V ve q bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?

 • Sığaçta biriken elektriksel enerji
 • Sığacın levhalarının yüzey alanı büyüklüğü
 • Sığacın levhalarının arasındaki uzaklık
 • Sığacın levhalarının yapıldığı maddenin cinsi
REKLAM
Soru 6

Şekildeki C1 ve C2 sığaçları uçları ortak noktalar ile bir üretece bağlanmıştır.
Bu şekildeki bağlanmaya ne ad verilir?

 • Paralel bağlama
 • Seri bağlama
 • Karışık bağlama
 • Ters bağlama
Soru 7

Sığaçları 2C, 3C ve 6C olan üç tane sığaç seri bağlanıyor.
Buna göre sığaçların eş değer sığası kaç C olur?

 • 6
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 8

Günlük hayatımızda vantilatör ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan, elektrikenerjisini mekanik enerjiye dönüş türen araçlara ne ad verilir?

 • Alternatif akım jeneratörü
 • Transformatör
 • Elektrik motoru
 • Elektrik anahtarı
Soru 9

Gerilim ve akımı değiştirebilen trafolardan çok küçük olan transformatörler hangi akımla çalışır?

 • Doğru akım
 • Alternatif akım
 • Isı akımı
 • Hava akımı
Soru 10

Transformatördeki primer ve sekonderin sarım sayıları ile giriş ve çıkış gerilimleri doğru orantılıdır.
Buna göre, primer sarım sayısı (Np) 500 ve sekonder sarım sayısı (Ns) 100 olan ideal bir transformatörün giriş gerilimi 220 Volt ise çıkış gerilimi kaç Volt’tur?

 • 220
 • 110
 • 55
 • 44
Soru 11

Buna göre,
I. Akım şiddeti (i)
II. Bobindeki sarım sayısı (N)
III. Bobinin uzunluğu (,)
verilen fiziksel niceliklerinden hangileri tek başına artırılırsa manyetik alan azalır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
Soru 12

Üzerinden şekildeki gibi i ve 3i şiddetinde akımlar geçen sonsuz uzunluktaki K ve L telleri paralel olarak yerleştirilmiştir.
Buna göre tellerin tam ortasındaki A noktasında K telinin oluşturdu ğu manyetik alan şiddeti B ise L telinin A noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç B olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Düzgün bir manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tellere uygun koşullar sağlanırsa bir kuvvet etki eder.
F = B . i .ℓ sin0 sini bağıntısı ile bulunur.
Bu kuvvete ne ad verilir?

 • Manyetik
 • Elektrik
 • Coulomb
 • Kaldırma
REKLAM
Soru 14

Bir araba, yerin manyetik alan şiddetinin düşey bileşenin 5.10−3 T olduğu bir bölgedeki yatay yolda 100 m/s sabit hızla hareket etmektedir.
Bu arabanın 2 m uzunluğundaki çelik dingilinin uçları arasında olu şan indüksiyon Emk’sı kaç V’tur?

 • 1
 • 5
 • 10
 • 100
Soru 15

Özdeş A, B ve C iletken çerçeveler manyetik alana aşağıda anlatıldığı gibi yerleştiriliyor.
A: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin  normali paralel
B: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin normali dik
C: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin  normali arasındaki açı 60°.
Buna göre A, B ve C çerçevelerinden geçen manyetik akılar (φA, φB ve φC) arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
(N: Yüzey normali)

 • φA = φB = φC
 • φA > φC > φB
 • φB > φA > φC
 • φC > φB > φA
Soru 16

Anlık değerinin zamana bağlı değişimi V = 5√2 nin 100 π t volt olan alternatif gerilim, 2 Ω’luk direncin uçlarına uygulanıyor.
Buna göre gerilimin frekansı kaç s−1’dir? (V = Vm sin2πft)

 • 50
 • 60
 • 80
 • 100
Soru 17

Direnç, bobin ve sığaç şekildeki gibi alternatif akım kaynağına bağlanmıştır.
Buna göre şekildeki devreye ne ad verilir?

 • Paralel RLC devresi
 • Seri RLC devresi
 • Karışık RLC devresi
 • Doğru akım devresi
Soru 18

Günlük hayatta kullanılan transformatörler genellikle bir elektrik devresinde gerilimi düşürmek ve yükseltmek için kullanılır.
Buna göre aşağıdaki verilen örneklerin hangisinde transformatör kullanılmıştır?

 • Elektrik motorlarında
 • Elektrik dinamolarında
 • Demirci ustalarının kaynak makinelerinde
 • Elektrikli ısıtıcılarda (ocaklarda)
Soru 19

Alternatif akım ile ilgili,
I. Alternatif akım uzak yerleşim yerlerine az enerji kaybıyla aktarılır.
II. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir.
III. Günümüzde alternatif akım elektrostatik boya teknolojisinde, elektroliz çalışmalarında kullanılmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Düşey düzlemde elektrik yükünün büyüklüğü +q olan, m kütleli bir cisim şekildeki gibi V gerilimli üretece bağlanarak paralel levhalar arasında dengede kalmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir)

 • Cismin ağırlığı cisme etkiyen elektrik kuvvetinden büyüktür.
 • Cismin ağırlığı, cisme etkiyen elektrik kuvvetinden küçüktür.
 • Cismin ağırlığı, cisme etkiyen kal- dırma kuvvetinden büyüktür.
 • Cismin ağırlığı, cisme etkiyen elektrik kuvvetine eşittir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDDAADCBDCCAABABCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?