GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Güvenlik ihtiyacı
 • B) Saygı ihtiyacı
 • C) Başarma ihtiyacı
 • D) Sevgi ve ait olma ihtiyacı
SORU 2

Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kâr amacı güder.
 • B) Örgütsel birimler oluşturur.
 • C) Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • D) Doğabilecek risklerden uzak durur.
SORU 3

Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?

 • A) Yardımcı araçlar
 • B) İşletme gereçleri
 • C) Yatırım donatım malları
 • D) Üretim gereçleri ve parçaları
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?

 • A) Uyumluluk
 • B) Kararlılık
 • C) İş bitiricilik
 • D) İnisiyatif kullanma
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

 • A) İstediği kârı elde etme hakkı
 • B) Sözleşme yapma hakkı
 • C) Meslek seçme hakkı
 • D) Mülkiyet hakkı
SORU 6

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Girişimci
 • D) Hizmetler
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Satın alma gücü
 • B) Piyasanın olması
 • C) Satın alma isteğinin var olması
 • D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması
SORU 8

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Denetleme gizli olmalıdır.
 • B) Denetleme esnek olmalıdır.
 • C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
SORU 9

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik araştırma
 • B) Teknik araştırma
 • C) Mali araştırma
 • D) Yasal araştırma
SORU 10

Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dikkat çekme
 • B) İlginin isteğe dönüşmesi
 • C) İsteğin arza dönüşmesi
 • D) Satışın gerçekleştirilmesi
SORU 11

Mal ve hizmet üretiminde insanların sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalara ne denir?

 • A) Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
 • B) Rant
 • C) Ücret
 • D) Fayda
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

 • A) Emek
 • B) Mal
 • C) Tabiat
 • D) Sermaye
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerde olması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Bölünmüş kara yolu
 • B) Tutarlılık
 • C) Riski göze alabilme
 • D) Sorumluluktan kaçınma
SORU 14

İşletme kurma sürecinde devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler, hangi araştırmaları kapsar?

 • A) Ekonomik araştırmaları
 • B) Teknik araştırmaları
 • C) Yasal araştırmaları
 • D) Mali araştırmaları
SORU 15

Girişimcilerin üretim elemanlarını bir araya getirip kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek için oluşturdukları hukuki, mali ve örgütsel yapılara ne ad verilir?

 • A) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
 • B) Fabrika
 • C) Dükkân
 • D) Mağaza
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

 • A) Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • D) Mal ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel işlevlerinden biridir?

 • A) Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
 • B) Pazarlama
 • C) Planlama
 • D) Denetim
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ekonomik hayattaki önemini vurgular?

 • A) Topluma hizmet ederek sosyal yarar sağlaması
 • B) Pazardaki şartları günün koşullarına uyarlaması
 • C) İnsan yaşamını kolaylaştıran yenilikler çıkarması
 • D) İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmesi
SORU 19

Başka mal ya da hizmet üretiminde kullanılan mallara üretim malları denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi üretim mallarına örnek olur?

 • A) Torna tezgâhı
 • B) Cep telefonu
 • C) Makarna
 • D) Elbise
SORU 20

İşletme kurma sürecinde, ön proje çalışmalarından kârlılık ve verimlilik sağlanacağı sonucu çıktığında hangi aşamaya geçilir?

 • A) Ön araştırmalara
 • B) Deneme üretimine
 • C) Kesin projeye
 • D) Ön projeye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDADDABCABDCAABDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?