Seçmeli İşletme 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Verimli olmak
 • Kâr elde etmek
 • İstihdamı sürekli kılmak
 • Mal veya hizmet üretmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamuişletmelerinin özelliklerinden değildir?

 • Sermayelerinin devlete ait olması
 • Asıl amaçlarının tekel oluşturmak olması
 • Kamu yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olması
 • Özel yasalarla kurulup özel hukuk kurallarına göre işletiliyor olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

 • Demir çelik fabrikası
 • Ticaret işletmesi
 • Banka
 • Okul
Soru 4

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 • İşletme bütçesi
 • Teşkilat şeması
 • Kâr/zarar tablosu
 • İşletme bilançosu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

 • Faaliyetlerin gizli olması
 • Kurulmasının kolay olması
 • Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
 • Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
REKLAM
Soru 6

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

 • Fabrika
 • işletme
 • Dükkân
 • Büro
Soru 7

İşletme -- > Hizmet
I. Banka -- > Finans
II. Okul -- > Konaklama
III. Otel -- > Eğitim
IV. Hastane -- > Sağlık
Yukarıdaki işletme hizmet eşleştirmelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek olur?

 • Fırın
 • Konserve
 • Makarna
 • Kâğıt
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

 • Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
 • Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
 • Sorumluluk almaya hazır olmalı
 • Yetki almaktan kaçınmalı
Soru 10

Kamu kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan kreşlerin kurulma amaçları, işletmelerin hangi amacına örnek olur?

 • Kâr elde etmek
 • İşsizliği azaltmak
 • Mal ve hizmet üretmek
 • Topluma hizmet etmek
Soru 11

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
Soru 12

İşletmelerin çalışanlarını memnun etmek ve onların daha verimli olmalarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları etkili olur?

 • Topluma hizmet etmek
 • Çalışanlarına iyi ücret ödemek
 • Kaliteli mal ve hizmet üretmek
 • Tüketicileri doğru bilgilendirmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı olan sorumluluklarından biridir?

 • Vergi ödeme
 • Çevreyi kirletmeme
 • İş güvenliğini sağlama
 • Kaliteli mal ve hizmet üretme
REKLAM
Soru 14

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

 • Finansman
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Yönetim
Soru 15

Hiyerarşik denetimde işletme yö neticisi aşağıdaki kişilerden hangisini denetleyebilir?

 • İşletme ortaklarını
 • Üst kademe yöneticisini
 • İşletmenin genel müdürünü
 • Alt kademesinde çalışanlarını
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?

 • Büyüme yeteneği sonsuzdur.
 • Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
 • İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
 • İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
Soru 17

I. Gerekli kredileri sağlama
II. Mal ve hizmetleri üretme
III. Ticari faaliyetleri kaydetme
IV. Satışları artırmak için reklam yapma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin pazarlama fonksiyonu kapsamında yerine getirilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 18

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Denetim
 • Sevk ve idare
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
Soru 19

İşletmelerde bilinen organizasyon kurallarının uygulanmaması veyagözden kaçırılması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • Tam örgütlenme
 • Aşırı örgütlenme
 • Eksik örgütlenme
 • Yeniden örgütlenme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başlıca işlevlerinden biri değildir?

 • Tüketim
 • Üretim
 • Pazarlama
 • finansman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBABDBCADDDBCADCBCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?