Seçmeli Kimya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

A Şekildeki dalgada A ile gösterilen büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalga boyu
 • Genlik
 • Frekans
 • Hız
Soru 2

Elektromanyetik spektrumda insan gözünün gördüğü tüm renkleri içeren ışınların oluşturduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görünür bölge
 • Kızılötesi
 • Gama ışınları
 • Morötesi
Soru 3

s orbitaline karşılık gelen açısal momentum kuantum sayısının(ℓ) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Soru 4

4p orbitaline ait baş kuantum sayı sının değeri kaçtır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 5

Elektron dizilişi 1s2 2s2 2p3 olan atom aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2He
 • 3Li
 • 7N
 • 10Ne
REKLAM
Soru 6

Verilen periyodik sistemde taranarak gösterilen blok aşağıdakilerden hangisidir?

 • S
 • p
 • D
 • F
Soru 7

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?

 • 15P3-
 • 16S2-
 • 17CI-
 • 19K+
Soru 8

“Magnezyum klorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • PCI3
 • KCI
 • MgCI2
 • CCI4
Soru 9

36 gram H2O molekülü kaç mol’dür?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol)

 • 0,5
 • 1
 • 2
 • 2,5
Soru 10

Mol kütlesi 30 g/mol olan bir bileşiğin basit formülü CH3 olduğuna göre, molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol)

 • CH4
 • C2H6
 • C3H8
 • C4 H10
Soru 11

KCIO3(k) → KCI(k) + O2(g)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde KCI bileşiğinin katsayısı kaç olur?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 12

Aşağıda bazı kimyasal tepkime denklemleri verilmiştir.
I. C(k) + O2(g) → CO2(g)
II. 3Mg(k) + N2(g) → Mg3N2(k)
III. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
Buna göre verilenlerden hangileri yanma tepkimesidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 13

2Mg(k) + O2(g) → 2MgO(k) tepkimesine göre 24 gram Mg metalinin yeteri kadar O2 gazı ile tepkimesinden kaç gram MgO katısı oluşur?
(Mg:24 g/mol, O:16 g/mol)

 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
REKLAM
Soru 14

BaCI2(suda) + Na2SO4(suda) → BaSO4(k) + 2NaCI(suda)
Yukarıdaki tepkimede oluşan çökelek (çökelti) hangisidir?

 • BaCI2
 • NaCI
 • Na2SO4
 • BaSO4
Soru 15

Gazlar ile ilgili;
I. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.
II. Tanecikleri arasındaki boşluklar sıvılara göre fazladır.
III. Sıkıştırılabilirler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

 • Pa
 • Mol
 • ATM
 • cmHg
Soru 17

1 atm basınç, 0 ºC sıcaklıkta 1 mol gazın kapladığı hacim kaç litre olur?

 • 5,6
 • 11,2
 • 22,4
 • 44,8
Soru 18

Şekildeki musluklar aynı anda açı larak aynı koşullardaki CH4 ve SO2 gazları, eşit bölmeli cam boruya gönderiliyor.
Buna göre cam boruda gazlar ilk olarak kaç numaralı noktada karşılaşırlar? (CH4:16 g/mol, SO2:64 g/mol)

 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
Soru 19

Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Çevreye zarar vermelidir.
 • Yanıcı ve zehirli olmamalıdır.
 • Kaynama sıcaklığı düşük olmalıdır.
 • Metallerle tepkimeye girmemelidir.
Soru 20

0,2 mol SO2, 0,1 mol CO2 ve 0,3 mol He gazlarından oluşan karışımdaki He gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre gaz karışımı nın toplam basıncı kaç atm olur?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBCADCCBACADDBCAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?