Seçmeli Kimya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

"Genellikle polar maddeler __I__ çözücülerde, apolar maddeler __II__ çözücülerde iyi çözünür."
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I < ------ > II

 • apolar < ------ > polar
 • apolar< ------ > iyonik
 • polar < ------ > apolar
 • iyonik < ------ > polar
Soru 2

I.Molarite
II. Kütlece yüzde
III. ppm (milyonda bir kısım)
Verilenlerden hangileri çözelti derişim birimleridir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

90 gram suda 10 gram şekerin çözünmesiyle oluşan şekerli su çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 30
Soru 4

200 mL 2 M NaCI çözeltisine kaç mililitre su eklenirse çözelti derişimi 1 M olur?

 • 150
 • 200
 • 300
 • 500
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerinden değildir?

 • Buhar basıncı düşmesi
 • Kaynama sıcaklığı yükselmesi
 • Molalite
 • Donma sıcaklığı düşmesi
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki kaplarda aynı şartlarda, belirtilen miktarlarda NaCI çözünerek hazırlanan çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Verilen çözünürlük-sıcaklık grafiğinegöre, X maddesinin çözü nürlüğü sıcaklıkla nasıl değişim göstermiştir?

 • Sabit kalmıştır.
 • Artmıştır.
 • Azalmıştır.
 • Önce artmış, sonra sabit kalmıştır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sabit basınçlı sistemdir?

 • İzokorik
 • İzotermal
 • izole
 • İzobarik
Soru 9

"Entropi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür."
Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisi azalır?

 • Suyun donması
 • Buzun erimesi
 • Suyun 30 °C'tan 60 °C'a ısıtılması
 • Tuzun suda çözünmesi
Soru 10

Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve entalpi değişimleri verilmiştir.
Buna göre; H2O(s) → H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır?

 • △H = △H1 - △H2
 • △H = 2△H1 + △H2
 • △H = △H1 + △H2
 • △H = △H2 - △H1
Soru 11

Tek basamakta gerçekleşen X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 12

Hız bağıntısı k.[N2][H2]3 şeklindeolan tek basamaklı tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 2N2(g) + 3H2(g) → NH3(g)
 • N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
 • NH3(g) → N3(g) + H2(g)
 • 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)
Soru 13

Tepkime hızı ile ilgili;
I. Sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır.
II. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler.
III. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin derişimlerine bağlı olabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

2C(k) + O2(g) ⇄ 2CO(g) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

A(g) + B(g) ⇄ 2C(g) tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki Kc değeri 2'dir.
Buna göre;
2A(g) + 2B(g) ⇄ 4C(g) tepkimesinin aynı şartlardaki Kc değeri kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
Soru 16

Yukarıda verilen denge tepkimesinin sabit sıcaklıkta 1 yönünde ilerlemesi için;
I. Ortama bir miktar PCI3 gazı eklemek,
II. Ortama bir miktar PCI5 gazı eklemek,
III. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmini küçültmek
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 17

25 °C'taki sulu çözeltinin pH değeri 4 ise pOH değeri kaçtır?

 • 14
 • 10
 • 6
 • 2
Soru 18

CH3COOH asidinin konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?

 • NHO3
 • H3O+
 • SO42-
 • CH3COO-
Soru 19

25 ºC'taki sulu çözeltiler için,
I. pH<7 ise çözelti asidiktir.
II. pH>7 ise çözelti baziktir.
III. pH=7 ise çözelti nötrdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

CaF2(k) ⇄ Ca2+(suda) + 2F-(suda) tepkimesinin çözünürlük çarpımı bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCABDACCBDACCBDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?