Seçmeli Kimya 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

"Genellikle polar maddeler __I__ çözücülerde, apolar maddeler __II__ çözücülerde iyi çözünür."
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I < ------ > II

 • apolar < ------ > polar
 • apolar< ------ > iyonik
 • polar < ------ > apolar
 • iyonik < ------ > polar
SORU 2

I.Molarite
II. Kütlece yüzde
III. ppm (milyonda bir kısım)
Verilenlerden hangileri çözelti derişim birimleridir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 3

90 gram suda 10 gram şekerin çözünmesiyle oluşan şekerli su çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 30
SORU 4

200 mL 2 M NaCI çözeltisine kaç mililitre su eklenirse çözelti derişimi 1 M olur?

 • 150
 • 200
 • 300
 • 500
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerinden değildir?

 • Buhar basıncı düşmesi
 • Kaynama sıcaklığı yükselmesi
 • Molalite
 • Donma sıcaklığı düşmesi
SORU R
SORU 6

Yukarıdaki kaplarda aynı şartlarda, belirtilen miktarlarda NaCI çözünerek hazırlanan çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 7

Verilen çözünürlük-sıcaklık grafiğinegöre, X maddesinin çözü nürlüğü sıcaklıkla nasıl değişim göstermiştir?

 • Sabit kalmıştır.
 • Artmıştır.
 • Azalmıştır.
 • Önce artmış, sonra sabit kalmıştır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sabit basınçlı sistemdir?

 • İzokorik
 • İzotermal
 • izole
 • İzobarik
SORU 9

"Entropi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür."
Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisi azalır?

 • Suyun donması
 • Buzun erimesi
 • Suyun 30 °C'tan 60 °C'a ısıtılması
 • Tuzun suda çözünmesi
SORU 10

Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve entalpi değişimleri verilmiştir.
Buna göre; H2O(s) → H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır?

 • △H = △H1 - △H2
 • △H = 2△H1 + △H2
 • △H = △H1 + △H2
 • △H = △H2 - △H1
SORU 11

Tek basamakta gerçekleşen X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
SORU 12

Hız bağıntısı k.[N2][H2]3 şeklindeolan tek basamaklı tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 2N2(g) + 3H2(g) → NH3(g)
 • N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
 • NH3(g) → N3(g) + H2(g)
 • 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)
SORU 13

Tepkime hızı ile ilgili;
I. Sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır.
II. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler.
III. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin derişimlerine bağlı olabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 14

2C(k) + O2(g) ⇄ 2CO(g) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 15

A(g) + B(g) ⇄ 2C(g) tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki Kc değeri 2'dir.
Buna göre;
2A(g) + 2B(g) ⇄ 4C(g) tepkimesinin aynı şartlardaki Kc değeri kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
SORU 16

Yukarıda verilen denge tepkimesinin sabit sıcaklıkta 1 yönünde ilerlemesi için;
I. Ortama bir miktar PCI3 gazı eklemek,
II. Ortama bir miktar PCI5 gazı eklemek,
III. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmini küçültmek
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
SORU 17

25 °C'taki sulu çözeltinin pH değeri 4 ise pOH değeri kaçtır?

 • 14
 • 10
 • 6
 • 2
SORU R
SORU 18

CH3COOH asidinin konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?

 • NHO3
 • H3O+
 • SO42-
 • CH3COO-
SORU 19

25 ºC'taki sulu çözeltiler için,
I. pH<7 ise çözelti asidiktir.
II. pH>7 ise çözelti baziktir.
III. pH=7 ise çözelti nötrdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 20

CaF2(k) ⇄ Ca2+(suda) + 2F-(suda) tepkimesinin çözünürlük çarpımı bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCABDACCBDACCBDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Kimya 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Kimya 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Kimya 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Kimya 2 soruları toplamda 12 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Kimya 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 12 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler