GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

"Genellikle polar maddeler __I__ çözücülerde, apolar maddeler __II__ çözücülerde iyi çözünür."
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I < ------ > II

 • A) apolar < ------ > polar
 • B) apolar< ------ > iyonik
 • C) polar < ------ > apolar
 • D) iyonik < ------ > polar
SORU 2

I.Molarite
II. Kütlece yüzde
III. ppm (milyonda bir kısım)
Verilenlerden hangileri çözelti derişim birimleridir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 3

90 gram suda 10 gram şekerin çözünmesiyle oluşan şekerli su çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
SORU 4

200 mL 2 M NaCI çözeltisine kaç mililitre su eklenirse çözelti derişimi 1 M olur?

 • A) 150
 • B) 200
 • C) 300
 • D) 500
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerinden değildir?

 • A) Buhar basıncı düşmesi
 • B) Kaynama sıcaklığı yükselmesi
 • C) Molalite
 • D) Donma sıcaklığı düşmesi
SORU 6

Yukarıdaki kaplarda aynı şartlarda, belirtilen miktarlarda NaCI çözünerek hazırlanan çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 7

Verilen çözünürlük-sıcaklık grafiğinegöre, X maddesinin çözü nürlüğü sıcaklıkla nasıl değişim göstermiştir?

 • A) Sabit kalmıştır.
 • B) Artmıştır.
 • C) Azalmıştır.
 • D) Önce artmış, sonra sabit kalmıştır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sabit basınçlı sistemdir?

 • A) İzokorik
 • B) İzotermal
 • C) izole
 • D) İzobarik
SORU 9

"Entropi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür." Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisi azalır?

 • A) Suyun donması
 • B) Buzun erimesi
 • C) Suyun 30 °C'tan 60 °C'a ısıtılması
 • D) Tuzun suda çözünmesi
SORU 10

Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve entalpi değişimleri verilmiştir.
Buna göre; H2O(s) → H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır?

 • A) △H = △H1 - △H2
 • B) △H = 2△H1 + △H2
 • C) △H = △H1 + △H2
 • D) △H = △H2 - △H1
SORU 11

Tek basamakta gerçekleşen X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 0
 • B) 1
 • C) 2
 • D) 3
SORU 12

Hız bağıntısı k.[N2][H2]3 şeklindeolan tek basamaklı tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) 2N2(g) + 3H2(g) → NH3(g)
 • B) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
 • C) NH3(g) → N3(g) + H2(g)
 • D) 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)
SORU 13

Tepkime hızı ile ilgili;
I. Sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır.
II. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler.
III. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin derişimlerine bağlı olabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 14

2C(k) + O2(g) ⇄ 2CO(g) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 15

A(g) + B(g) ⇄ 2C(g) tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki Kc değeri 2'dir.
Buna göre;
2A(g) + 2B(g) ⇄ 4C(g) tepkimesinin aynı şartlardaki Kc değeri kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 4
 • D) 8
SORU 16

Yukarıda verilen denge tepkimesinin sabit sıcaklıkta 1 yönünde ilerlemesi için;
I. Ortama bir miktar PCI3 gazı eklemek,
II. Ortama bir miktar PCI5 gazı eklemek,
III. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmini küçültmek
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 17

25 °C'taki sulu çözeltinin pH değeri 4 ise pOH değeri kaçtır?

 • A) 14
 • B) 10
 • C) 6
 • D) 2
SORU 18

CH3COOH asidinin konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) NHO3
 • B) H3O+
 • C) SO42-
 • D) CH3COO-
SORU 19

25 ºC'taki sulu çözeltiler için,
I. pH<7 ise çözelti asidiktir.
II. pH>7 ise çözelti baziktir.
III. pH=7 ise çözelti nötrdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 20

CaF2(k) ⇄ Ca2+(suda) + 2F-(suda) tepkimesinin çözünürlük çarpımı bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCABDACCBDACCBDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler