Seçmeli Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

NaF bileşiğindeki F elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır? ( 9F, 11Na)

 • -1
 • 0
 • +1
 • +2
Soru 2

I.Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k)
II. 2CI-(suda) → CI2(g) + 2e-
III. AI3+(suda) + 3e- → AL(k)
Verilenlerden hangileri indirgenme yarı tepkimesidir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 3

2Fe(k) + O2(g) → 2FeO(k)
tepkimesi ile ilgili verilen;
I. O2 gazı yükseltgen maddedir.
II. Fe metali indirgenmiştir.
III. Redoks tepkimesidir.
bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Nötr ortamda gerçekleşen
CuCI2 + PbCI2 → CuCI + PbCI4
redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde CuCI2 bileşiğinin katsayısı kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Ca2+ + 2e- → Ca(k) E° = -2,86V olduğuna göre;
2Ca2+ + 4- → 2Ca(k)
yarı hücre tepkimesinin E° değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • -2,86
 • -1,43
 • +2,86
 • +5,72
REKLAM
Soru 6

Şekildeki elektro kimyasal hücrede V ile gösterilen devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrot
 • elektrolit
 • Tuz köprüsü
 • Voltmetre
Soru 7

Pb2+(suda) + 2e- → Pb(k) E° = -0,12 V
Zn2+ + 2e- → Zn(k) E° = -0,76 V Ni2+(suda) + 2e- → Ni(k) E° = -0.25 V
Buna göre; Pb, Zn, Ni metallerinin aktifliklerine göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Pb > Zn > Ni
 • Zn > Ni > Pb
 • Ni > Zn > Pb
 • Pb > Ni > Zn
Soru 8

Zn(k) + Cu2+(suda) → Zn2+(suda) + Cu(k)
tepkimesi istemli gerçekleştiğine göre;
I. Anot: Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e-
II. Katot: Cu2+(suda) + 2e- → Cu(k)
III. Zn metali, Cu metalinden daha aktiftir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 9

Al(k) | Al3+(suda) (1M)|| Pb2+(suda)(1M)|Pb(k)
Verilen hücre diyagramına göre; I. AI metali yükseltgen maddedir.
II. Pb2+ iyonu indirgenmiştir.
III. AI metali yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 10

Bir elektroliz hücresinde, 9000 Coulomb yük elde etmek için 5 amperlik elektrik akımının hücreden kaç dakika süre ile geçirilmesi gerekir?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 60
Soru 11

I. CH3COOH
II. C4H8
III. H2SO4
Verilenlerden hangileri organik maddedir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 12

Cam sanayisinde camın kesilmesinde kullanılan, çok sağlam bağ yapısına sahip olan karbon allotropu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elmas
 • Grafit
 • Fulleren
 • Toluen
Soru 13

Lewis formülü verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • C2H2
 • CH6
 • C2 H4
 • C2H6
REKLAM
Soru 14

H - C ≡ C - H bileşiğinde bulunan pi bağı sayısı kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

Aşağıda verilen molekül örneklerinden hangisinin geometrisi doğrusaldır?

 • H - Be - H
Soru 16

CH4 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)

 • AX2
 • AX3
 • AX4
 • AX3E
Soru 17

“ ─ O ─ ” fonksiyonel grubunu bulunduran bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eter
 • Alkan
 • Alken
 • Alkin
Soru 18

Aşağıda verilen hidrokarbonlardan hangisinin izomeri yoktur?

 • C6H14
 • C5H12
 • C4H12
 • CH4
Soru 19

Verilen bileşik çiftlerinin hangilerinde konum izomerisi görülmez?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 20

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Bütün organik bileşiklerde karbon, hidrojen ve kükürt atomu bulunur.
 • Karbon atomları kendi aralarında ikili ve üçlü bağlar oluşturabilir.
 • Aldehitler ile ketonlar, karbon atomu sayıları aynı ise fonksiyonel grup izomeridir.
 • Karbon atomu sp, sp2, sp3 hibritleşmesi yapabilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBADBDABCADBDCADDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?