Seçmeli Kimya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidrokarbon değildir?

 • C2H6
 • C5H12
 • C6 H6
 • CH3OH
Soru 2

I. CH2 - CH2 - CH3
II. CH2 = CH - CH2 - CH3
III. CH3 - C ≡ C - CH3
Verilenlerden hangileri “alkan” bileşiğidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 3

“2-metil pentan” bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 - CH2 - CH2 - CH3
 • CH3 - CH2 - CH3
 • CH3 - CH3
Soru 4

CH3 - CH = CH - CH3 bileşiğinin trans izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

“Birinci karbon atomunda üçlü bağ taşıyan alkinlere uç alkin denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi uç alkindir?

 • CH ≡ CH
 • CH3 - C ≡ C - CH3
 • CH3 - CH2 - C ≡ C - CH3
 • CH3 - CH2 - C ≡ C - CH2 - CH3
REKLAM
Soru 6

Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı yanlış yazılmıştır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “polialkol” olarak sınıflandırılabilir?

 • CH3 - OH
 • CH3 - CH2 - OH
 • CH3 - CH2 - CH2 - OH
Soru 8

“Bir karbonlu monoalkol olan ________ çok zehirli bir maddedir.”
Verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • pentanol
 • bütanol
 • Metil alkol
 • Etanol
Soru 9

I. CH3 - O - CH3
II. CH3 - O - CH2 - CH3
III. CH3 - CH2 - O - CH2 -CH3
Verilenlerden hangileri “simetrik eter” olarak sınıflandırılabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 10

“Alkil amin bileşiklerinde azot atomuna bağlı bulunan metil grubu sayısı arttıkça bazlık kuvveti artar.”
Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bazlık kuvveti en fazladır?

 • (CH3)3N
 • (CH3) 2NH
 • CH3NH2
 • NH3
Soru 11

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri IUPAC sistemine göre adlandırılmamıştır?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 12

Isırgan otunda ve karıncaların salgılarında bulunan en küçük karboksilik asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 ─ CH2 ─ COOH
 • CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ COOH
 • CH3 ─ COOH
 • H ─ COOH
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağ asidi bulundurur?

 • Zeytinyağı
 • Mısır yağı
 • Tereyağı
 • Ayçiçeği yağı
REKLAM
Soru 14

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri optikçe aktiflik gösterir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi polisakkarittir?

 • Nişasta
 • Maltoz
 • Sakkaroz
 • Laktoz
Soru 16

Petrolün rafinasyonunda elde edilen ilk ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzin
 • Mazot
 • LPG
 • Fuel oil
Soru 17

I. Susam
II. Zeytin
III. Fındık
Verilen bitkilerin hangilerinden yağ elde edilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Yüzey aktif maddeler ile ilgili;
I. Sıvının yüzey gerilimini düşürür.
II. Sabun ve deterjan yüzey aktif maddelerdir.
III. Kararlı yapıda emülsiyon oluşturma işlemlerinde de kullanılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Kapı ve pencere profilleri, cephe kaplama vb. alanlarda kullanılan polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Polietilen (PE)
 • Polivinil klorür (PV)
 • Polistiren (PS)
 • Polietilen tereftalat (PET)
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yapay tatlandırıcı değildir?

 • Sakkaroz
 • Aspartam
 • Sakarin
 • Siklamat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCABDCCABDCBACDDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?