Seçmeli Mantık 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Herhangi bir önermede yüklem sadece tek bir “ad”a yüklenirse birli yüklem, “iki ad”a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad”a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “üçlü yüklemli” bir önermedir?

 • 2 çift sayıdır.
 • Sokrates filozoftur.
 • Ankara Türkiye’nin başkentidir.
 • Ali, Ahmet ve Mehmet çalışkandır.
Soru 2

Sürekli kitap okuyan öğretmen başarılı olur.
Canan sürekli kitap okur. O hâlde,
Canan başarılı öğretmen olur.
Verilen akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi sonuç önermesidir?

 • Canan sürekli kitap okur.
 • Sürekli kitap okuyan öğretmendir.
 • O hâlde, Canan başarılı öğretmen olur.
 • Sürekli kitap okuyan öğretmen başarılı olur.
Soru 3

Basit önermeleri bileşik hâle getiren mantık değişmezlerine önerme eklemi denir.
Buna göre “Ahmet avukat veya savcıdır.” cümlesinin önerme eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet
 • veya
 • Avukat
 • savcıdır
Soru 4

Günlük dildeki önermelerin ve çı karımların, önerme sembolleri ve mantık değişmezleriyle sembolik dile çevrilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Geçerlilik
 • Tutarlılık
 • Yorumlama
 • Sembolleştirme
Soru 5

“Tekin yaramaz değildir.” önermesinin sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~p
 • p Λ q
 • p ∨ q
 • p → q
REKLAM
Soru 6

Bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem denir.
Buna göre ~[(p ∨ q) ↔ (p Λ q)] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Λ
 • ~
Soru 7

“(p ↔ q)” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayşe veya Ali başarır.
 • Ali çalışkansa başarır.
 • Ahmet ve Mehmet başarılıdır.
 • Gökhan ancak ve ancak çalışırsa başarır.
Soru 8

Bir önermenin tutarlı olabilmesi için yorumlarından en az birinin doğru olması yeterlidir.
Buna göre; yukarıdaki önermelerinden hangileri tutarlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir?

 • her
 • Bazı
 • İse
 • hiçbir
Soru 10

Tüm yorumlamaları doğru olan önermeye geçerli önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir önermedir?

 • P
  D
  Y
 • P
  D
  D
 • P
  Y
  D
 • P
  Y
  Y
Soru 11

“p ∨ q” tikel evetleme önermesinin çözümleyici çizelgedeki çözümleme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

“Osman öğretmendir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fabc
 • ~Fa
 • ~Fab
 • Fa
Soru 13

“Fa → Gb” şeklinde sembolleş tirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öğretmen güzel anlatır ise biz kolay öğreniriz.
 • Cengiz, Filiz ve Kardelen bencil değildir.
 • Gökhan ve Gülen evlidir.
 • Namık doktor değildir.
REKLAM
Soru 14

I. Banu filozoftur.
II. Abbas filozoftur.
III. Sokrates filozoftur.
Yukarıdakilerden hangileri “x filozoftur.” açık önermesini gerçekler?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 15

“E = {altın, gümüş, demir}” evrenindedoğrulanan açık önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • ∀x (x madendir.)
 • ∀x (x insandır.)
 • ∀x (x hayvandır.)
 • ∀x (x çiçektir.)
Soru 16

“Vardır.” biçiminde ifade edilen mantık değişmezi “E!” sembolüyle gösterilir.
Buna göre “Anka kuşu vardır.” önermesinin varlık mantığına göre sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • E!a
 • p
 • ◇p
 • ~E!a
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir kuramın oluşturulmasında yer almaz?

 • Tanım
 • Aksiyom
 • Teorem
 • Sanat
Soru 18

Doğa bilimleri kendi konuları üzerinde deneysel yöntemi kullanarak ispat yapmaya çalışır.
Buna göre;
I. kimya,
II. fizik,
III. mantık
alanlarından hangileri doğa bilimleri arasında yer alır?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 19

“Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki sorunlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlar
 • Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlar
 • Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlar
 • Mantık kavramıyla ilgili sorunlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin soruları arasında yer alır?

 • Varoluşun anlamı nedir?
 • Ahlaki değerler evrensel midir?
 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
 • Mantık ilkeleri birbiriyle ilişkili midir?
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBDACDBCBADABAADBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?