Seçmeli Matematik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

A ve B atletlerinin 5 gün boyunca günde kaç km koştukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre bu iki atletin 5 gün boyunca koştukları toplam yol miktarı eşit ise a - b kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 1
 • 2
Soru 2

Yukarıdaki grafikte bir ilde 2014-2017 yılları arasında satılan konut sayısının yıllara göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu ilde 2014-2017 yılları arasında satılan konut sayısının yıllık bazda ortalama değişimi kaç (konut sayısı/yıl) olur?

 • -500
 • -400
 • 400
 • 500
Soru 3

A otoparkına park eden bir araçtan 5 TL giriş ücreti ve kalınan her saat için 1 TL alınmaktadır. B otoparkına park eden bir araçtan 7 TL giriş ücreti ve kalınan her saat için 0,75 TL alınmaktadır.
A ve B otoparklarına eşit süre park eden ve aynı ücreti ödeyen iki araç bu otoparklarda kaç saat kalmıştır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 4

Bir şirketin kuruluşundan itibaren geçen süre x yıl ve bu şirketin sermayesi y lira olmak üzere x ile y arasındaki ilişki y = 10 000 + 3000x fonksiyonuyla tanımlanmıştır.
Buna göre bu şirketin sermayesi kuruluşundan 5 yıl sonra kaç liradır?

 • 25 000
 • 22000
 • 20 000
 • 18000
Soru 5

Bir öğrencinin zamana bağlı okuduğu toplam sayfa sayısını gösteren fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrencinin zamana bağlı okuduğu toplam sayfa sayısı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) = 50x
 • g(x) = 75x
 • h(x) = 100x
 • k(x) = 125x
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki grafikte bir şehrin 2014 – 2017 yılları arasındaki yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Grafiğe göre bu şehrin 2014-2017 yılları arasındaki yıllık sıcaklık ortalamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • En sıcak yıl 2015, tir.
 • 2017 yılında ortalama sıcaklık bir önceki yıla göre 2°C düşmüştür.
 • 2016 yılında ortalama sıcaklık 12°C , dir.
 • Sıcaklıklar her geçen yıl düşmüştür.
Soru 7

Yukarıdaki daire grafiğinde bir otomobil firmasının sattığı otomobillerin sayısının renklere göre dağılımı verilmiştir.
Grafiğe göre bu otomobil firması en çok hangi renk otomobil satmıştır?

 • Beyaz
 • Gri
 • Kırmızı
 • Siyah
Soru 8

Yukarıdaki grafikte bir atölyede üretilen ayakkabı sayısına göre maliyetin değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu atölyede 4 ayakkabı üretildiğinde maliyet kaç TL olur?

 • 1440
 • 1480
 • 1520
 • 1560
Soru 9

Denklemi y = mx + n biçiminde yazı lan doğrusal fonksiyonun değişim hızı m, dir.
Buna göre y = (3a -2)x + 7 doğrusal fonksiyonunun değişim hızı 4 ise a kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 10

Yukarıda grafikleri verilen f, g, h ve k fonksiyonlarından hangisinin eğimi pozitiftir?

 • F
 • g
 • H
 • K
Soru 11

işleminin sonucu kaçtır?

 • 9
 • 6
 • 3
 • 1
Soru 12

4x = 8 6 olduğuna göre x kaçtır?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 13

2x = a ve 3x = b olduğuna göre 72x in a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • a2b
 • a2b2
 • a2b3
 • a3b2
REKLAM
Soru 14

f(x) = ax üstel fonksiyonunda 0 < a < 1 ise fonksiyon azalandır.
Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi azalandır?

 • (1/2)x
 • (3/2)x
 • 3x
 • 5x
Soru 15

f(x) = 5.2x fonksiyonuna göre f(2) kaçtır?

 • 25
 • 20
 • 10
 • 5
Soru 16

2-2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/4
 • 1/2
 • 1
 • 2
Soru 17

İçinde 2 litre su bulunan bir depodakisu miktarı her günün sonunda 2 katı na çıkmaktadır.
Buna göre 5 günün sonunda bu depoda kaç litre su bulunur?

 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
Soru 18

2011-2017 yılları arasında nüfus artış hızı 1000 kişi /yıl olan bir şehirde 2011 yılındaki nüfus 80 000, dir.
Buna göre bu şehrin 2017 yılındaki nüfusu kaçtır?

 • 86 000
 • 85 500
 • 85 000
 • 84 500
Soru 19

Yukarıda grafiği verilen üstel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2x
 • 3x
 • 4x
 • 5x
Soru 20

f(x) = k.2x fonksiyonunun grafiği (1,6) noktasından geçtiğine göre k kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDACDBABCADDABACABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?