Seçmeli Matematik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Buna göre KN kaç santimetredir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 2

Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde D noktası [BC] üzerinde, [AB] ┴ [AC] , [AD] = [BC] ve |AB| = 15 cm, |BD| = 9 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
Soru 4

Şekilde [PY] // [RV] // [ST],
|PR| = |RS| ve |PY| = 5 cm,
|ST| = 11 cm'dir.
Buna göre |RV| kaç santimetredir?

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Soru 5

Şekildeki DEF üçgeninde [KL] // [EF] ve |DK| = 4 cm, |KL| = 3 cm, |EF| = 9 cm'dir.
Buna göre |KE| kaç santimetredir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
REKLAM
Soru 6

Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 1,8
 • 2
 • 2,5
 • 3
Soru 7

Şekildeki KLM üçgeninde P, R, S noktaları sırasıyla [KL], [LM], [KM] kenarlarının orta noktalarıdır.
KLM üçgeninin çevresi 36 cm olduğuna göre PRS üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 18
 • 20
 • 22
 • 24
Soru 8

Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
Soru 9

Çevresi 32 cm olan bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 5/4 katına çıkarıldığında oluşan üçgenin çevresi kaç santimetre olur?

 • 55
 • 50
 • 45
 • 40
Soru 10

ABC üçgeninin kenar uzunlukları, KLM üçgeninin kenar uzunluklarının 3 katına eşittir.
Buna göre KLM üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır?

 • 1/9
 • 1/3
 • 3
 • 6
Soru 11

1976 dakikalık açının derece ve dakika türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 31° 57'
 • 32° 56'
 • 33° 46'
 • 34° 54'
Soru 12

150° lik açının ölçüsü kaç radyandır?

 • 2π/5
 • 3π/5
 • 2π/3
 • 5π/6
Soru 13

Ölçüsü 9760° olan açının esas öl çüsü kaç derecedir?

 • 160
 • 60
 • 40
 • 10
REKLAM
Soru 14

sin90°.cos180° işleminin sonucu kaçtır?

 • -1
 • -1/2
 • 1/2
 • 1
Soru 15

sin325°, cos215° ve tan190° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • +,-,-
 • +,-,+
 • -,+,+
 • -,-,+
Soru 16

sin(π -x) + sin(π + x) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • -2 sinx
 • 0
 • 1
 • 2 sinx
Soru 17

tan135° + sin150° + cos300° işleminin sonucu kaçtır?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Soru 18

f(x) = sin(3x + 4) fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/3
 • π/2
 • 2π/3
 • π
Soru 19

2sin x - 3cos y + 1 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 20

(0, 2) noktası y = f(x) fonksiyonunun grafiği üzerinde olduğuna göre f(x) aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 2cos x + 1
 • -cos x +3
 • 4 sin x -1
 • sin x +3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCBABADDABDCADBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?