Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mekke şehri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Muhammed (sav.) burada vefat etmiştir.
 • Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden biridir.
 • Arap Yarımadası’nın inanç ve kültür merkezidir.
 • Hz. Muhammed’e (sav.) ilk vahiy burada indirilmiştir.
Soru 2

İslam öncesi Hicaz Bölgesi Araplarında aşağıdakilerden hangisi daha çok gelişmiştir?

 • Tezhip sanatı
 • Sözlü edebiyat
 • Yazılı edebiyat
 • Resim ve minyatür
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisiYahudilerin İslam öncesinde yo ğun olarak yaşadığı şehirlerden biri değildir?

 • Hayber
 • Medine
 • Yemen
 • Mekke
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu çevrede toplumu oluşturan sınıflar arasında yer almaz?

 • Hürler
 • Esirler
 • Din adamları
 • Köleler
Soru 5

Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o, bana inandı. Herkes bana yalancı derken o, doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o, malıyla beni destekledi ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti.
Hz. Muhammed (sav.), bu sözlerini aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Hatice
 • Hz. Hafsa
 • Hz. Ayşe
REKLAM
Soru 6

Ebu Talip, Şam’a gitmek üzere on iki yaşındaki yeğeni Hz. Muhammed’i (sav.) de yanına alarak ticaret için yola çıkmıştı. Kervan, Busra denilen yerde konakladı. Ebu Talip orada yaşanan bazı gelişmeler üzerine Şam’a gitme düşüncesinden vazgeçip mallarını Busra’da satarak geri döndü.
Ebu Talip’in dönüş kararı almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Yeğeninin başına kötü bir hâl geleceği endişesi
 • Kervandaki insanların kendine güven vermemesi
 • Şam’a ulaşacak kadar yeterli yiyecek ve suyun olmayışı
 • Mallarını Şam’da satmasının kârını artırmayacağı düşüncesi
Soru 7

Hz. Muhammed (sav.) tüm Mekkelileri Safa Tepesi’nde toplayarak onları Allah’ın dinine davet etmiştir.
Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisinin nazil olması üzerine gerçekleşmiştir?

 • “Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların yakıştırmakta olduğu şeyi çok iyi bilmekteyiz.”
  (Mü’minûn suresi, 96. ayet)
 • “O kafirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar.”
  (Meâric suresi, 36-37. ayetler)
 • “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”
  (Alak suresi, 4 ve 5. ayet)
 • “Sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.”
  (Hicr suresi, 94. ayet)
Soru 8

Hz. Peygamber’in “Kuşların cesetlerimizi didikleyip parçalamaya başladığını görseniz bile görev yerlerinizi terk etmeyiniz.” sözüyle okçu birliğini uyardığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bedir
 • Hayber
 • Uhut
 • Hendek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın bozulma sebebidir?

 • Müşriklerin Kâbe’ye gereken önemi vermemesi
 • Hz. Osman’ın müşrikler tarafından rehin alınması
 • Müslümanların Kâbe’yi tavaf etme istek ve arzusu
 • Benî Bekir kabilesinin Huzâa kabilesine saldırması
Soru 10

Aşağıdaki hadislerden hangisi “Tıbb-ı Nebevî” ile ilgilidir?

 • Selamı aranızda yayınız.
 • Yemeklerden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.
 • Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
 • İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.
Soru 11

Allah’ın aşağıdaki isimlerindenhangisi O’nun sağlık veren oldu ğunu ifade etmektedir?

 • Rahman
 • Tevvab
 • Şâfi
 • Rezzak
Soru 12

Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet çok yiyecekse midenin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefes almaya ayırmalıdır.
Bu hadiste sağlık için aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • Ölçülü yemek
 • Temiz olmak
 • Oruç tutmak
 • Yemek seçmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde dengeye örnek verilebilir?

 • Canlıların ekolojik bir sistem içinde hareket etmesi
 • Bütün peygamberlerin tevhit inancını tebliğ etmesi
 • Davranışlarda hem dünya hem de ahiretin gözetilmesi
 • Uzaydaki gök cisimlerinin bir ölçü ye göre hareket etmesi
REKLAM
Soru 14

“Yahudiler Üzeyir Allah’ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir...”
(Tevbe suresi, 30. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerin hangisinde aşırılığa gidildiğine örnek oluşturur?

 • İnançta
 • İbadetlerde
 • Duygularda
 • Davranışlarda
Soru 15

Bu ibadet tek başına yapıldığında kısa ya da uzun tutulabilir. Toplu hâlde yapıldığında ise yaşlı ve hasta insanlar düşünülerek uzun tutulmamalıdır.
Bu cümlede denge gözetilmesi istenen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hac
 • Oruç
 • Umre
 • Namaz
Soru 16

“Dostunu severken ölçülü sev çünkü günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına ölçülü bir şekilde buğzet, o da günün birinde dostun olabilir.”
Bu hadis aşağıdakilerin hangisinde dengeli olunması gerektiğini vurgulamaktadır?

 • İnançta
 • Duygularda
 • İbadette
 • Harcamalarda
Soru 17

Aşağıdaki ayet ve hadislerin hangisinde harcamalarda dengeli olmaya vurgu yapılmamıştır?

 • “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.”
  (İsrâ suresi, 26. ayet)
 • “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
  (İsrâ suresi, 29. ayet)
 • Allah’ın en çok hoşuna giden ibadet, az da olsa devamlı olanıdır.
  (Hadis-i şerif)
 • Kibirlenmeden ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz.
  (Hadis-i şerif)
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Eyüp (as.) aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile öne çıkarılmıştır?

 • Şefkatli ve merhametli olması
 • Sıkıntılara karşı sabretmesi
 • Misafirlerine ikram etmesi
 • Akrabalarını gözetmesi
Soru 19

“Kim Müslümanların gelip geçtiği yerden onları rahatsız eden bir şeyi kaldırıp atarsa Allah ona sevap yazar.”
Bu hadis ile sağlığı koruma yollarından hangisi teşvik edilmektedir?

 • Gıda temizliği
 • Beden temizliği
 • Giysi temizliği
 • Çevre temizliği
Soru 20

Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Elli üç yaşında vefat etmiştir.
 • Cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
 • Kabrine Ravza-i Mutahhara denir.
 • Hz. Ayşe’nin odasında vefat etmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCBADCDBCACADBCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?