Seçmeli Psikoloji 1 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Pek çok bilimin konusu olan insanı psikoloji de ele alarak insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırır.
Buna göre psikoloji biliminin inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplum yapısı
 • Doğa olayları
 • İnsan davranışları
 • Geçmişte yaşanmış olaylar
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarındandır?

 • Organizmanın davranışlarını açıklayarak genel yasalara ulaşmak
 • Farklı kültürleri incelemek
 • Toplumsal olayları araştırmak
 • İnsan topluluklarını yönetmek
SORU 3

Koşmak, gülmek gibi bazı davranışlarımız dışarıdan doğrudan gözlenebilir. Öğrenmek, hayal kurmak gibi davranışlarımız ise dolaylı olarak gözlenebilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak gözlenen davranışlara örnektir?

 • Ayşe’nin okula gitmek için yürü mesi
 • Oynarken düşen Emre’nin ağlaması
 • Ece’nin arkadaşıyla konuşması
 • Şule’nin ödevini nasıl yapacağını düşünmesi
SORU 4

W. Wundt 1879’da açmış olduğu laboratuvarda insan zihninin davranışlar üzerindeki etkisini bilimsel yöntemler kullanarak ve deneysel çalışmalar yaparak incelemiştir.
W. Wundt’un bu çalışmaları aşağıdakilerden hangisinin bilim olmasını sağlamıştır?

 • Matematik
 • Psikoloji
 • Coğrafya
 • Tarih
SORU 5

Bireyin toplumla ilişkilerini inceleyen ve toplumun bireyi etkilemesiyle ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endüstri
 • Fizyolojik
 • Sosyal
 • Genetik
SORU R
SORU 6

Ailesi kızları Ayşe’yi psikoloğa götürmüştür. Psikolog, Ayşe’yi gözlem odasına almış ve burada çeşitli oyuncaklarla oynayan Ayşe’nin davranışlarını ona hissettirmeden doğal durumda izlemiştir.
Buna göre psikolog, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

 • Görüşme
 • Doğal gözlem
 • Tarama yöntemi
 • Deneysel yöntem
SORU 7

Bir uyarıcının duyu organımıza gelerek onu etkilemesi sonucu oluşan deneyime duyum denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi duyumun oluşması için gerekli koşullardan biridir?

 • Uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi
 • Ortamın karanlık olması
 • Organizmanın heyecanlı olması
 • Ödüle bağlı olarak oluşması
SORU 8

Aşırı uyarılma kişinin alışılmıştan çok ya da yüksek şiddette uyarıcıya maruz kalmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilemez?

 • Şiddetli gürültü
 • Normal oda sıcaklığı
 • Yüksek ısı
 • Şiddetli ağrı
SORU 9

Bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Mehmet, ilk günlerde fabrikadaki gürültüden çok rahatsız olmuşsa da zamanla bu gürültüleri duymamaya başlamıştır.
Bu örnekte Mehmet’in zamanla gürültüyü duymaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Alışma
 • Uyarıcı
 • Refleks
 • Duyum eşiği
SORU 10

Eve geldiğimizde mutfaktan gelen kokuyu almamız duyumken bu kokununfırında pişen kekin kokusu oldu ğunu anlamamız algıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi algı örneğidir?

 • Dışarıdan gelen bir ses duymamız
 • Uzakta belirsiz bir nesne görmemiz
 • Bir turistin bilmediğimiz bir dilde bize bir şey söylemesi
 • Yediğimiz şeyin ekşi elma tadı olduğunu anlamamız
SORU 11

Sosyal güdüler insana özgüdür ve öğrenmeyle oluşur. Bu güdüler benli ğin savunulmasıyla ve başka kişilerle ilişki kurulmasıyla ilgilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir güdüdür?

 • Açlık
 • Susuzluk
 • Başarılı olmak
 • Oksijen eksikliği
SORU 12

Susuzluktan ağzı kuruyan Ahmet, yatağından kalkıp mutfağa gitmiş, bir bardak su içerek susuzluğunu gidermiş ve rahatlamıştır.
Bu ifade aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • illüzyon
 • Güdülenme
 • Duyum
 • Alışma
SORU 13

Salyangoz yemeğinin bir Fransız için iştah açıcı, bir Türk için mide bulandırıcı olması algıyı etkileyen aşağıdaki etmenlerden hangisine örnek gösterilir?

 • İhtiyaçlar
 • Beklentiler
 • Dikkat
 • Kültür
SORU 14

Belirli bir uyarıcıya gösterilen, istem dışı gerçekleşen, hızlı ve öğrenilmemiş davranışlara refleks denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi refleks örneği değildir?

 • Belli bir dili konuşmamız
 • Burnumuza toz kaçtığında hapşırmamız
 • Genzimize bir şey kaçtığında öksürmemiz
 • Elimizi gözümüze yaklaştırdığı mızda gözümüzü kırpmamız
SORU 15

Öğrenmenin gerçekleşmesi için,
I. Yaşantı sonucu oluşma
II. Süreklilik gösterme
III. Davranışta gözlenme
özelliklerinden hangilerinin olması gerekir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
SORU 16

Limon gördüğümüzde hatta adını duyduğumuzda ağzımızın sulanması aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnektir?

 • Edimsel koşullanma
 • Klasik koşullanma
 • Model alma
 • Bilişsel
SORU 17

İşten eve döndüğünde beş yaşındaki kızı Zeynep’in topuklu ayakkabılargiyip makyaj yaptığını görünce şaş kına dönen anne, kızına neden böyle davrandığını sormuş ve şu cevabı almıştır: “Çünkü sen de böyle giyinip makyaj yapıyorsun anne.”
Buna göre Zeynep’in bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Cezadan kaçınmak için uygun davranışta bulunmuştur.
 • Davranışı sonunda ödül elde etmiştir.
 • Annesini model alarak öğrenmiştir.
 • Sönme davranışı göstermiştir.
SORU R
SORU 18

Bilinç, varlığımızın nerede ve nedurumda olduğumuzun, duyguları mızın ve düşüncelerimizin farkında olmaktır. Bilinçlilik durumunda kişi ne yaptığını, ne yapmak istediğini ve ne düşündüğünü bilir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde bilinçlilik durumunun en düşük düzeyde olduğu söylenebilir?

 • Sinema filmi izlerken
 • Araba kullanırken
 • Ders dinlerken
 • Uyurken
SORU 19

Çözülmesi gereken bir problem olduğunda;
I. Akıl yürütme
II. Yeni çözüm yolları arama
III. Problemi görmezlikten gelme
işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi unutmanın nedenlerinden biri değildir?

 • Öğrenilenlerin sık sık tekrar edilmesi
 • Bilgilerin bilinçaltına atılması
 • Beyinde hücre kaybının olması
 • Öğrenilenlerin kullanılmaması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCBABADCBDADBCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Psikoloji 1 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Psikoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Psikoloji 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Psikoloji 1 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Psikoloji 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Psikoloji 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Psikoloji 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Psikoloji 1 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 soruları toplamda 46 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Psikoloji 1 testinin başarı yüzdesi %83. Sınava katılan 46 öğrenci arasından sadece 38 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 2.65 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Psikoloji 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?