Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Pek çok bilimin konusu olan insanı psikoloji de ele alarak insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırır.
Buna göre psikoloji biliminin inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplum yapısı
 • Doğa olayları
 • İnsan davranışları
 • Geçmişte yaşanmış olaylar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarındandır?

 • Organizmanın davranışlarını açıklayarak genel yasalara ulaşmak
 • Farklı kültürleri incelemek
 • Toplumsal olayları araştırmak
 • İnsan topluluklarını yönetmek
Soru 3

Koşmak, gülmek gibi bazı davranışlarımız dışarıdan doğrudan gözlenebilir. Öğrenmek, hayal kurmak gibi davranışlarımız ise dolaylı olarak gözlenebilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak gözlenen davranışlara örnektir?

 • Ayşe’nin okula gitmek için yürü mesi
 • Oynarken düşen Emre’nin ağlaması
 • Ece’nin arkadaşıyla konuşması
 • Şule’nin ödevini nasıl yapacağını düşünmesi
Soru 4

W. Wundt 1879’da açmış olduğu laboratuvarda insan zihninin davranışlar üzerindeki etkisini bilimsel yöntemler kullanarak ve deneysel çalışmalar yaparak incelemiştir.
W. Wundt’un bu çalışmaları aşağıdakilerden hangisinin bilim olmasını sağlamıştır?

 • Matematik
 • Psikoloji
 • Coğrafya
 • Tarih
Soru 5

Bireyin toplumla ilişkilerini inceleyen ve toplumun bireyi etkilemesiyle ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endüstri
 • Fizyolojik
 • Sosyal
 • Genetik
REKLAM
Soru 6

Ailesi kızları Ayşe’yi psikoloğa götürmüştür. Psikolog, Ayşe’yi gözlem odasına almış ve burada çeşitli oyuncaklarla oynayan Ayşe’nin davranışlarını ona hissettirmeden doğal durumda izlemiştir.
Buna göre psikolog, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

 • Görüşme
 • Doğal gözlem
 • Tarama yöntemi
 • Deneysel yöntem
Soru 7

Bir uyarıcının duyu organımıza gelerek onu etkilemesi sonucu oluşan deneyime duyum denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi duyumun oluşması için gerekli koşullardan biridir?

 • Uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi
 • Ortamın karanlık olması
 • Organizmanın heyecanlı olması
 • Ödüle bağlı olarak oluşması
Soru 8

Aşırı uyarılma kişinin alışılmıştan çok ya da yüksek şiddette uyarıcıya maruz kalmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilemez?

 • Şiddetli gürültü
 • Normal oda sıcaklığı
 • Yüksek ısı
 • Şiddetli ağrı
Soru 9

Bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Mehmet, ilk günlerde fabrikadaki gürültüden çok rahatsız olmuşsa da zamanla bu gürültüleri duymamaya başlamıştır.
Bu örnekte Mehmet’in zamanla gürültüyü duymaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Alışma
 • Uyarıcı
 • Refleks
 • Duyum eşiği
Soru 10

Eve geldiğimizde mutfaktan gelen kokuyu almamız duyumken bu kokununfırında pişen kekin kokusu oldu ğunu anlamamız algıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi algı örneğidir?

 • Dışarıdan gelen bir ses duymamız
 • Uzakta belirsiz bir nesne görmemiz
 • Bir turistin bilmediğimiz bir dilde bize bir şey söylemesi
 • Yediğimiz şeyin ekşi elma tadı olduğunu anlamamız
Soru 11

Sosyal güdüler insana özgüdür ve öğrenmeyle oluşur. Bu güdüler benli ğin savunulmasıyla ve başka kişilerle ilişki kurulmasıyla ilgilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir güdüdür?

 • Açlık
 • Susuzluk
 • Başarılı olmak
 • Oksijen eksikliği
Soru 12

Susuzluktan ağzı kuruyan Ahmet, yatağından kalkıp mutfağa gitmiş, bir bardak su içerek susuzluğunu gidermiş ve rahatlamıştır.
Bu ifade aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • illüzyon
 • Güdülenme
 • Duyum
 • Alışma
Soru 13

Salyangoz yemeğinin bir Fransız için iştah açıcı, bir Türk için mide bulandırıcı olması algıyı etkileyen aşağıdaki etmenlerden hangisine örnek gösterilir?

 • İhtiyaçlar
 • Beklentiler
 • Dikkat
 • Kültür
REKLAM
Soru 14

Belirli bir uyarıcıya gösterilen, istem dışı gerçekleşen, hızlı ve öğrenilmemiş davranışlara refleks denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi refleks örneği değildir?

 • Belli bir dili konuşmamız
 • Burnumuza toz kaçtığında hapşırmamız
 • Genzimize bir şey kaçtığında öksürmemiz
 • Elimizi gözümüze yaklaştırdığı mızda gözümüzü kırpmamız
Soru 15

Öğrenmenin gerçekleşmesi için,
I. Yaşantı sonucu oluşma
II. Süreklilik gösterme
III. Davranışta gözlenme
özelliklerinden hangilerinin olması gerekir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 16

Limon gördüğümüzde hatta adını duyduğumuzda ağzımızın sulanması aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnektir?

 • Edimsel koşullanma
 • Klasik koşullanma
 • Model alma
 • Bilişsel
Soru 17

İşten eve döndüğünde beş yaşındaki kızı Zeynep’in topuklu ayakkabılargiyip makyaj yaptığını görünce şaş kına dönen anne, kızına neden böyle davrandığını sormuş ve şu cevabı almıştır: “Çünkü sen de böyle giyinip makyaj yapıyorsun anne.”
Buna göre Zeynep’in bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Cezadan kaçınmak için uygun davranışta bulunmuştur.
 • Davranışı sonunda ödül elde etmiştir.
 • Annesini model alarak öğrenmiştir.
 • Sönme davranışı göstermiştir.
Soru 18

Bilinç, varlığımızın nerede ve nedurumda olduğumuzun, duyguları mızın ve düşüncelerimizin farkında olmaktır. Bilinçlilik durumunda kişi ne yaptığını, ne yapmak istediğini ve ne düşündüğünü bilir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde bilinçlilik durumunun en düşük düzeyde olduğu söylenebilir?

 • Sinema filmi izlerken
 • Araba kullanırken
 • Ders dinlerken
 • Uyurken
Soru 19

Çözülmesi gereken bir problem olduğunda;
I. Akıl yürütme
II. Yeni çözüm yolları arama
III. Problemi görmezlikten gelme
işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi unutmanın nedenlerinden biri değildir?

 • Öğrenilenlerin sık sık tekrar edilmesi
 • Bilgilerin bilinçaltına atılması
 • Beyinde hücre kaybının olması
 • Öğrenilenlerin kullanılmaması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCBABADCBDADBCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?