Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biridir?

 • Müzik
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Mimari
Soru 2

Olayları gülünç ve toplumsal, siyasal yergi öğeleri içererek anlatan müzikal sahne oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Operet
 • Mimari
 • Resim
 • Heykel
Soru 3

Ülkemizdeki kültürel varlıkların korunması, bakım ve onarımından sorumlu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
Soru 4

Lidya uygarlığının en büyük özelliği ilk kez parayı kullanıma sokmuş olmalarıdır. Başkentleri Sardes’teki ihtişamlı resmi daireler, saraylar, pazar yerleri günümüze kadar ulaşmıştır.
Buna göre Lidyalıların aşağıdaki alanlardan hangisinde güçlü oldukları sonucu çıkarılabilir?

 • Siyasi
 • Kültürel
 • Ekonomik
 • Askeri
Soru 5

• Homeros’un yazdığı İlyada Destanı’nda anlatılan Çanakkale’de bulunan antik kenttir.
• Etrafı surlarla çevrili kentteki evler, tapınaklar ve saraylar megaron planlı yapılıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen antik kent aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kültepe
 • Truva
 • Çatalhöyük
 • Alacahöyük
REKLAM
Soru 6

Sümerlerin çarpma ve bölme işlemlerini basitleştirmek için cetveller hazırlamaları, uzunluk alan ve hacim ölçülerini bulmaları aşağıdaki alanlardan hangisinde geliştiklerini gösterir?

 • Matematik
 • Yönetim
 • Sanat
 • Edebiyat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya sanatına ait eserlerden biridir?

 • Ziggurat
 • Stadyum
 • Agora
 • Bazilika
Soru 8

Erzincan-Altıntepe, Ağrı Patnos, Van-Toprakkale, Adilcevaz’daki kazılarda çıkarılan eserlerle zengin bir Urartu koleksiyonuna sahip olan ve Ankara’da yer alan müze hangisidir?

 • Devlet Resim ve Heykel Müzesi
 • MTA Müzesi
 • Etibank Arkeoloji Müzesi
 • Anadolu Medeniyetler Müzesi
Soru 9

Yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskisi ve en büyüklerinin bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rusya
 • Yunanistan
 • Mısır
 • Afganistan
Soru 10

“Disk Atan Atlet, Marsiyas ve Athena” heykelleri ile tanınan Yunan Klasik Dönem heykeltıraşı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Phidias
 • Polykletios
 • Praksiteles
 • Miron
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Dönemi dinî mimari örneklerinden biri değildir?

 • Kilise
 • Köşk
 • Şapel
 • Bazilika
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Dönemi resim sanatının genel özelliklerinden biri değildir?

 • Doğaya uygunluk ve güzellik ön planda tutulmuştur.
 • Güncel konular resimlerde yer almaya başlamıştır.
 • Resimlerde açık renkler yerine koyu renklere yöneliş söz konusudur.
 • İnsanı gerçeğe daha uygun biçimde gösterme çabasına girilmiştir.
Soru 13

Rönesans’a tepki olarak ortaya çıkmış olan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maniyerizm
 • Gotik
 • Dadaizm
 • Fütürizm
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Romantizmin önemli temsilcileri arasında yer alır?

 • Lorenzo Bernini
 • Francisco Goya
 • El Greco
 • Tintoretto
Soru 15

Empresyonizmin isim babası olan Claude Monet’in eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Kırda Öğle Yemeği
 • Saman Yığınları
 • Fırtınalı Deniz
 • Mona Lisa
Soru 16

Fovizm akımı sanatçılarının renk açısından en çok etkilendikleri sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Claude Monet
 • Rubenis
 • Van Gogh
 • Sandro Botticelli
Soru 17

Cezanne’nin “Doğa’daki her şey koni, küre ve silindir gibi geometrik biçimlerden meydana gelir” sözünü benimseyerek oluşan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kübizm
 • Romantizm
 • Realizm
 • Sürrealizm
Soru 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İspanya’daki iç savaşa duyduğu tepkiyi “Guernica” adlı başyapıtı ile bütün dünyaya duyurmuştur?

 • Botticelli
 • Pablo Picasso
 • Bernini
 • Raoul Dufy
Soru 19

Roma mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Pisa Katedrali aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer almaktadır?

 • Fransa
 • İspanya
 • İtalya
 • Almanya
Soru 20

Metafizik resim akımı ile ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Savaşın neden olduğu yalnızlık ve huzursuzluğun etkilerini konu edinmiştir.
 • Resimlerde derinlik geometrik şekillerle oluşturulmuştur.
 • Giorgio De Chirico ve Carlo Carra bu akımın en ünlü sanatçılarıdır.
 • Bu akımın sanatçıları akılcılığı ve mantığı ön planda tutmuşlardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCBAADCDBCABDCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?