Seçmeli Tarih 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

İslam dinini tebliğ eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
 • Hz. Muhammed
SORU 2

Hz. Muhammed’in babası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah
 • Abdülmuttalip
 • Ebu Talip
 • Vehb
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Hatice
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebubekir
SORU 4

Arapların genel olarak hayat biçimleri göçebe ve yerleşik hayata dayalıydı. Göçebe hayat süren Araplara bedevi, kentlerde yaşayanlara ise medenidenilirdi. Göçebelerin en önemli ge çim kaynağı hayvancılık, yerleşiklerin ise tarım ve ticaretti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Arabistan’da siyasi birlik yoktu.
 • Göçebe Araplara bedevi denirdi.
 • Yerleşik Arapların en önemli ge çim kaynağı hayvancılıktı.
 • Kentlerde yaşayan Araplara emir denirdi.
SORU 5

İslamiyetten önce Arapların çoğu putlara tapardı. Bunlara müşrik denirdi. Arabistan’da az da olsa Hristiyanlık ve Museviliğe inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında kendilerine hanif adı verilen ve Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar da bulunuyordu.
Verilen bilgide İslam öncesi Arabistan’ın hangi özelliği anlatılmıştır?

 • Siyasi
 • Dinî
 • Ekonomik
 • Askeri
SORU 6

İhşidoğulları Devleti’ne aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?

 • Fatımîler
 • Abbasiler
 • Harzemşahlar
 • Karahanlılar
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
 • Tolunoğulları
SORU 8

Karahanlı Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Karahanlılara ayrıca İlek Hanlar da denilmiştir. İranlılar ise bu devlete Al-i Afrasiyab ismini vermişlerdir.
Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
 • Bilinen ilk hükümdarı Satuk Buğra Han’dır.
 • İlek Hanlar olarak da bilinmektedirler.
 • İranlılar tarafından Al-i Afrasiyab olarak isimlendirilmişlerdir.
SORU 9

Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sebük Tegin
 • Satuk Buğra Han
 • Gazneli Mahmut
 • Alp Arslan
SORU 10

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Alp Arslan Dönemi’nde yapılmıştır?

 • Malazgirt
 • Dandanakan
 • Pasinler
 • Katvan
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kabul edilen dinlerden değildir?

 • Mecusilik
 • Musevilik
 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
SORU 12

Büyük Selçuklu Devleti’ndeki atabeylik kurumu Osmanlı’da hangi isimle devam etmiştir?

 • Yabgu
 • Naib
 • Hacip
 • Lala
SORU 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde, devletinçeşitli konulardaki yazışma iş lerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstifa Divanı
 • Tuğra Divanı
 • İşraf Divanı
 • Arz Divanı
SORU 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ne denirdi?

 • Şıhne
 • Amid
 • Melik
 • Amil
SORU 15

Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin adı hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Konusu dinî ve ahlakidir. Yazarı Edip Ahmet Yükneki’dir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabetü’l – Hakayık
 • Divanü Lügat-it Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
SORU 16

Hıttin Zaferi ile Kudüs’üHaçlılardan alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melikşah
 • Alp Arslan
 • Gazneli Mahmut
 • Selahaddin Eyyubi
SORU 17

Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı zamanında bozulmuştur?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmet
 • II. Bayezıt
SORU 18

Moğol İmparatorluğu parçalandıktan sonra İran’da hangi devlet kurulmuştur?

 • İlhanlılar
 • Kubilay Hanlığı
 • Çağatay Hanlığı
 • Altın Orda Devleti
SORU 19

Moğollarda tüccarlardan ve pazara getirilen mallardan alınan vergiye ne denirdi?

 • Suyurgal
 • Kopçur
 • Tamga
 • Kalan
SORU 20

Muhakemet’ül Lûgateyn adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadızade-i Rumi
 • Ali Şir Nevai
 • Hüseyin Baykara
 • Ebul Gazi Bahadır Han
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBBADBCAADBCADCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Tarih 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 29 nisan 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %43. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 233.33 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?