Seçmeli Türk Edebiyatı 6 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisiServetifünun Dönemi’nde şiir tü rünün belli başlı sanatçılarından değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
 • Cenap Şehabettin
 • Süleyman Nazif
SORU 2

Servetifünun sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde yapılan yeniliklerin belirli bir ölçüsü bulunması gerektiğini savunmuştur. Dilin olduğundan daha ağır ve fazlasıyla sanatlı kullanılmasını da eleştirmiştir. Servetifünun Dönemi içerisinde şair olarak bilinen sanatçının eleştiri yazıları da bu dönemde önemli bir yer tutar. “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı makalesinde topluluğun anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Ekrem Bolayır
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Ömer Seyfettin
 • Reşat Nuri Güntekin
SORU 3

Mehmet Rauf’un aşağıdaki eserlerinden hangisi Türk edebiyatındaki ilklerden biridir?

 • Son Emel
 • Sansar
 • Eylül
 • Siyah İnciler
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının etkisiyle yazılmış eserlerden biridir?

 • İntibah
 • Şair Evlenmesi
 • Makber
 • Aşk-ı Memnu
SORU 5

Servetifünun edebiyatında diğerlerine göre en az gelişme gösteren tür aşağıdakiler hangisidir?

 • Tiyatro
 • Roman
 • Hikâye
 • Şiir
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğu sanatçılarından değildir?

 • Ahmet Haşim
 • Tahsin Nahit
 • Tevfik Fikret
 • Celal Sahir
SORU 7

İstersen, kapansın gökler üstüne;
İstersen, bir tekne parçalanmasın.
Haykırsın kıyıdan bir hasta nine.
Yalnız gözlerini böyle yummasın.

Bu dörtlük şekil ve içerik bakımından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenebilir?

 • Divan edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun Edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
SORU 8

Servetifünun edebiyatında şiir türü aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmiştir?

 • Sembolizm
 • Realizm
 • Romantizm
 • Natüralizm
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun amaçlarından değildir?

 • Edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
 • Genç yetenekleri, sanatçıları bir araya getirmek
 • Edebiyatımıza Doğulu bir kimlik kazandırmak
 • Halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin temsilcilerinden biridir?

 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • İbrahim Şinasi
 • Ömer Seyfettin
SORU 11

Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Millî edebiyat geleneğinin etkisinde kalınmıştır.
 • Kapalı bir anlatıma yer verilmiştir.
 • Konuşma dilinden yararlanılması savunulmuştur.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
SORU 12

Klasik şiirimizi Batı şiiri anlayışı içinde ele almıştır. Yeni Mecmua’da yayımladığı gazel, şarkı ve rubai tarzında yazdığı şiirlerle tanınmıştır. Şiirlerinde yalın bir dil ve aruz ölçüsü kullanmıştır. Şiirlerinde İstanbul sevgisi, vatan, deniz vb. temaları işlemiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Aziz İstanbul, Kendi Gök Kubbemiz, Eğil Dağlar…
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
SORU 13

Zannetme ki güldür, ne de lâle;
Âteş doludur, tutma yanarsın,
Karşında şu gül-gûn piyale…

İçmişti Fuzûlî bu alevden,
Düşmüştü bu iksir ile Mecnûn
Şi’rin sana anlattığı hâle

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Süslü ve sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.
 • Renk ögelerinden yararlanılmıştır.
 • Kapalı bir anlatım tercih edilmiştir.
 • Garip akımının etkisinde kalınmıştır.
SORU 14

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde toplumsal konulara yer vermiştir?

 • Cenap Şehabettin
 • Ahmet Haşim
 • Tevfik Fikret
 • Abdülhak Hamit Tarhan
SORU 15

Bu şiir anlayışının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. Asıl amaç, şiirde söze önem vermektir. Şiirde sözcüklerin belli bir ahenk içinde düzenlenmesi gerekir. Önce ritim sonra da dilin ahenginin sezdirilmesi amaçlanır. Anlam kapalı olduğu için okuyucudan okuyucuya farklılık gösterir. Sosyal temalardan çok bireysel duyarlılık tercih edilmiştir.
Bu metinde sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan şiiri
 • Öz (saf) şiir
 • Halk şiiri
 • Fecriati şiiri
SORU 16

Yarının ilmi nedir hâlbuki? Gayret müdhiş:
Maddenin kudret-i zerriyesi, uğraştığı iş,
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek,
Sarfedip durmada birçok kafa, binlerce emek,
Ona yükseldi mi artık değişir rûy-i zemin:
Çünkü bir damla kömürden edecektir temin,
Öyle milyonla değil nâmütenahî kudret,
İbret al kendi özünden aman oğlum, gayret!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Halk şiiri geleneğine uygun yazılmıştır.
 • Bilimin önemi işlenmiştir.
 • Sade ve yalın bir anlatım kullanılmıştır.
 • Kafiye düzeni “aabbccdd” şeklindedir.
SORU 17

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Tevfik Fikret – Kiralık Konak
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
 • Cenap Şehabettin – Elhan-ı Şita
 • Mehmet Âkif Ersoy – Safahat
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisi Fecriati topluluğu sanatçıları için söylenemez?

 • “Sanat toplum içindir.” ilkesini benimsemişlerdir.
 • Edebiyatı araç değil amaç olarak görmüşlerdir.
 • Eserlerinde ağır bir dil kullanmış lardır.
 • Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkarmışlardır.
SORU 19

Aşağıdakilerin hangisi Halide Edip Adıvar’ın farklı bir türde eseridir?

 • Sinekli Bakkal
 • Ateşten Gömlek
 • Dağa Çıkan Kurt
 • Vurun Kahpeye
SORU 20

Aşağıdaki dergilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin başlamasında etkisi olmamıştır?

 • Genç Kalemler
 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Servet-i Fünun
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDACBACDBADCBBAACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Türk Edebiyatı 6 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 35 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %60. Sınava katılan 35 öğrenci arasından sadece 21 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.82 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler