Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sanatçının en önemli özelliği romanlarında sosyal konuları tarihî arka plan içinde ele almasıdır. Romanlarının konusu Orta Anadolu coğrafyasının köy ve kasabalarında geçer. Onun romanları, gücünü tasvir ve üslubundan alır. “Yol Ayrımı” ve “Devlet Ana” ünlü romanlarıdır.
Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarık Buğra
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Aziz Nesin
 • Kemal Tahir
Soru 2

I. Necip Fazıl Kısakürek, içe dönük, maneviyatçı şiirin başarılı örneklerini vermiştir.
II. Cahit Sıtkı Tarancı, karamsar ve yitik bir kuşağın şairidir.
III. Cahit Külebi, şiirlerinde Doğu mistizmiyle tasavvufu birleştirmiştir.
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel, divan şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini anlatmıştır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı;
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya!

Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine ait olabilir?

 • Garip
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun
 • Divan edebiyatı
Soru 4

I. Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı takma adıyla hikâye ve romanlar yazmıştır.
II. Memduh Şevket Esendal, olay hikâyeleriyle ön plana çıkmıştır.
III. Aziz Nesin, Doğu-Batı sentezini en başarılı şekilde yapabilen, psikolojik konulara ağırlık veren yazarlarımızdandır.
IV. Necati Cumalı, sosyal konuları iş lerken güzellik duygusunu, insan sevgisini hiç bırakmamıştır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro eserlerinden değildir?

 • Yaprak Dökümü
 • Eski Şarkı
 • Midasın Kulakları
 • Balıkesir Muhasebecisi
REKLAM
Soru 6

Bizim nesil, renk diye belli başlı bir dünyanın var olduğunu anlayalı çok olmadı. Hemen hemen hepimiz resme basmakalıp renklerle başladık. İşte yirmi sene hep aynı renkler içinde dönüp dolaştık. Neden sonra aklımız başımıza geldi, ama zamanla bazı renklere tütün gibi alıştık. Tütün kadar belalı huylar edindik. Ben kendi hesabıma, doğruluğuna, çıkar yol olduğuna yüzde yüz inandığım hâlde, senelerin biriktirdiği huylardan kurtulup tam manasıyla renklere sarılamıyorum.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Hatıra
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi günümüz deneme yazarlarından değildir?

 • Doğan Hızlan
 • Enis Batur
 • Bilge Karasu
 • Ahmet Rasim
Soru 8

Toplum ve kişi sağlığından bahsedildiği zaman akla ilk olarak “bedenen sıhhatli ve arızalardan ari olmak” gelmektedir. Ancak en az bunun kadar önem arz eden, ruh sağlığı konusunda problemi olan insanlardır. Toplumsal önyargılardan çekinmeleri dolayısı ile ruhsal yönden hasta olmalarına rağmen kendilerini hasta olarak kabul etmemekte, tedaviye de yanaşmamaktadırlar.
Bu durum ruhsal rahatsızlığı bulunan kişilerinkendisine ve çevresine zorluklar ya şatmaktadır.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Sohbet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?

 • Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilir.
 • İşlenen düşüncenin okuyucuya benimsetilmesi amaçlanır.
 • Öznel bir tutum sergilenir.
 • Sade ve yalın bir anlatım kullanılır.
Soru 10

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Buket Uzuner – Gezi Notları
 • Ziya Gökalp – Fas’a Yolculuk
 • Yaşar Kemal – Bu Diyar Baştan Başa
 • Falih Rıfkı Atay – Bizim Akdeniz
Soru 11

Afganistan’ın kuzeyinde, geçmiş zamanların kavşak noktası Belh kentindeyiz. Merkezin hemen dibinde Hacı Golak köyünde. Kubbeleri çökmüş, duvarları göçmüş, kerpiç bir medrese harabesi… Diyorlar ki Mevlana’nın babası burada ders verdi ve Mevlana bu köyde doğdu. Harabenin birazberisinde yeni patlamış dut ağaçları nın altındayız. Yağmur yağıyor. Her damla toprak kalıntıdan bir parçayı kapıp götürüyor.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Fıkra
Soru 12

Anı türü aşağıdaki türlerden hangisiyle en çok benzerlik gösterir?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Otobiyografi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında fıkra türünün gelişmesine katkı sağlayan sanatçılardan değildir?

 • Edip Cansever
 • Ahmet Rasim
 • Refik Halit Karay
 • Ahmet Haşim
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in ortak özelliklerindendir?

 • Şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkmış lardır.
 • Halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getirmişlerdir.
 • Daha önce kullanılmamış imgelere yönelmişlerdir.
 • Toplumcu gerçekçi şiirin başarılı örneklerini vermişlerdir.
Soru 15

1980’li yıllarda tiyatro edebiyatımızın en büyük kazanımlarından biri sanatçının tiyatromuza yeniden canlılık getiren oyunları olmuştur. “Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler” isimli oyunlarından oluşan üçlemede seyircinin düş gücünü zorlamış, seyirciyi Güneydoğu Anadolu söylencelerinin gizemli yolculuğuna götürmüştür.
Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Murathan Mungan
 • Turan Oflazoğlu
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Adalet Ağaoğlu
Soru 16

Hemen her akşam eve içim sıkkın dönüyorum. Niçin? Bunun yanıtı yok. Bir işim mi sarpa sardı? Bir yerim mi ağrıyor? Birisiyle mi çatıştım? Hayır! Sadece içim sıkkın. Belki siz de benim gibisiniz. Belki herkes, bütün vatandaşlar böyle nedensiz bir bunaltıiçindeler… Hayır, hayır, bu üzüntü lerin nedeni yok mu sizce, tabii ki var. Dikkat ediyorum, bizim bütün şikâyetlerimiz küçük şikâyetlerimizin toplamıdır.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Fıkra
 • Anı
 • Gezi yazısı
Soru 17

Aşağıdaki yazarlardan hangisi köyü konu edinen roman yazmamıştır?

 • Fakir Baykurt
 • Kemal Tahir
 • Ahmed Arif
 • Yaşar Kemal
Soru 18

Şiir anlayışları göz önüne alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 • Orhan Veli Kanık
 • Melih Cevdet Anday
 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Cahit Külebi
Soru 19

Galatasaray’da bir lokantada oturuyordum. Sait Faik’in dalgın adımlarla lokantaya girdiğini gördüm ve ona seslendim. Masaya geldi, biraz sohbet ettik ve derdini anlatmaya başladı:
- İşsizim Peyami’ciğim. Hiç sorma, canım müthiş sıkılıyor. İşsizliğin ne demek olduğunu iyi biliyordum. Şefkatle elinden tuttum ve üzüntüyle:
- Vah kardeşim, vah Sait’im! Vah! Sonra onu sakinleştirmeye çalıştım:
- Ama bu kadar üzülme Sait’im, elbette icabına bakarız. Sait Faik’in bakışlarındaki mahzun ifade birden kayboldu: - Sen de bu kadar üzülme Peyami’ciğim. Üzülüyorum dediysem, yokluktan değil.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Makale
 • Deneme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi makale yazarlarından değildir?

 • Namık Kemal
 • Tevfik Fikret
 • Ziya Paşa
 • İbrahim Şinasi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDACCBDACBCDABABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler