GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 8 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • B) Halk edebiyatı geleneğinin izlerini taşır.
 • C) Bireysel bir tema işlenmiştir.
 • D) Garip akımının etkisiyle yazılmıştır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet’in eserlerinden değildir?

 • A) Kuvayi Milliye Destanı
 • B) Memleketimden İnsan Manzaraları
 • C) Kaldırımlar
 • D) Son Şiirler
SORU 3

Bilmem ki nasıl anlatsam;
Nasıl, nasıl derdimi,
Bir dert ki yürekler acısı,
Bir dert ki düşman başına
Gönül yarası desem,
Değil!
Ekmek parası desem…
Değil!
Bir dert ki…
Dayanılır şey değil!

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • A) Garip
 • B) Beş Hececiler
 • C) Toplumcu gerçekçi
 • D) Millî Edebiyat
SORU 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde öz şiiranlayışını devam ettiren sanatçı lardan değildir?

 • A) Ahmet Hamdi Tanpınar
 • B) Mehmet Akif Ersoy
 • C) Ahmet Muhip Dıranas
 • D) Cahit Sıtkı Tarancı
SORU 5

Çocuklar ormanda
Çocuklar dağda bayırda,
Çocuklar uykularında ahırda
Çocuklar Süreyya Paşa fabrikasında
Çocuklar pamuk topluyorlar,
Sarı ellerine bakarak,
Çukurova mıntıkasında

Bu dizeler aşağıdaki anlayışların hangisine ait olabilir?

 • A) Tanzimat şiiri
 • B) Millî edebiyat şiiri
 • C) Toplumcu Şiir
 • D) Servetifünun şiiri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi günümüz hikâye ve romancılarından değildir?

 • A) Orhan Pamuk
 • B) Murathan Mungan
 • C) Elif Şafak
 • D) Kemal Tahir
SORU 7

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • A) Köşebaşı
 • B) Anayurt Oteli
 • C) Fatih-Harbiye
 • D) Yaprak Dökümü
SORU 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin sanat anlayışı diğerlerinden farklıdır?

 • A) Orhan Veli Kanık
 • B) Melih Cevdet Anday
 • C) Yaşar Nabi Nayır
 • D) Oktay Rifat Horozcu
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi 1940’lardan sonra gelişen şiir anlayışlarından değildir?

 • A) Toplumcu Gerçekçilik
 • B) Millî Edebiyat
 • C) II. Yeniciler
 • D) Garip
SORU 10

İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas alan konulara yöneldi. Onun şiiri İslam’ın geleneksel metinlerinde görülen merkez çevre ilişkisi üzerine kurulmuştur. O şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği geleceğe taşımıştır.
Bu metinde sözü edilen II. Yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Faruk Nafiz Çamlıbel
 • B) Nazım Hikmet
 • C) Tevfik Fikret
 • D) Sezai Karakoç
SORU 11

Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine ait olabilir?

 • A) Koçaklama
 • B) Taşlama
 • C) Ağıt
 • D) Güzelleme
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçi çizgide eser veren yazarlardan değildir?

 • A) İlhan Tarus
 • B) Kemal Bilbaşar
 • C) Orhan Kemal
 • D) Peyami Safa
SORU 13

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Namık Kemal-Tahrib-i Harâbât
 • B) Ziya Paşa – Harâbât
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem – Sergüzeşt
 • D) Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler
SORU 14

Şiirde millî edebiyat akımının en tipik sürdürücüleri olan bu anlayışın temsilcilerinden bazıları Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon ve Enis Behiç Koryürek’tir. Bu anlayışı savunanların ortak özelliği halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmış olmalarıdır.
Metinde sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yedi Meşaleciler
 • B) Beş Hececiler
 • C) Garip
 • D) II. Yeni
SORU 15

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebî topluluğudur. Memleketçi edebiyat anlayışına tepki olarak doğmuştur. Türk şiirine yeni ufuklar açmayı amaçlayan bu şairlerin girişimi özde ve biçimde yenilik getiremedikleri için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk bu anlayışın temsilcilerindendir.
Bu metinde sözü edilen edebî topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumcu gerçekçiler
 • B) Yedi Meşaleciler
 • C) Garipçiler
 • D) II. Yeniciler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in edebî özelliklerinden değildir?

 • A) İçe dönük, maneviyatçı, bireysel şiirin başarılı örneklerini vermiştir.
 • B) Halk şiirinin incelikleriyle Fransız şiirinin yetkinliğini birleştirmiştir.
 • C) Şiirlerini oturmuş bir dil ve sağlam bir teknikle yazmıştır.
 • D) Toplumcu şiir anlayışını benimsemiştir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi günümüz halk şairlerinden değildir?

 • A) Ercişli Emrah
 • B) Murat Çobanoğlu
 • C) Şeref Taşlıova
 • D) Halil Karabulut
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi köyü konu alan eserlerden değildir?

 • A) Ankara
 • B) Yaban
 • C) Küçük Paşa
 • D) Memleket Hikâyeleri
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde ağırlıklı olarak işlenen temalardan değildir?

 • A) Yiğitlik
 • B) Ölüm
 • C) Yabancılaşma
 • D) Aşk
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin özelliklerinden değildir?

 • A) Hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
 • B) Eserlerinde soyut ifadeler kullanmışlardır.
 • C) Halk şiirinin duygu ve deyişlerinden esinlenmişlerdir.
 • D) Anadolu’ya yönelerek toplumsal sorunları dile getirmişlerdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABCDACBDADCBBDAACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?