Siyer 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Zerdüştlüğün diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haniflik
 • Mecusilik
 • Putperestlik
 • Sabiîlik
Soru 2

İlk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 620 yılında nazil olmuştur.
 • Hira Mağarası’nda gelmiştir.
 • Ramazan ayında indirilmiştir.
 • Alak suresinin ilk beş ayetidir.
Soru 3

Hz. Peygamber, ilk vahiy geldikten sonra başından geçen olayları anlattığında bunların peygamberlik işaretleri olduğunu söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Talip
 • Hz. Ebu Bekir
 • Rahip Bahira
 • Varaka b. Nevfel
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Akıllı ve zeki olmak
 • Güvenilir olmak
 • Zengin olmak
 • Doğru sözlü olmak
Soru 5

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği sürecinde “Fetret-i vahiy” olayı ne zaman yaşanmıştır?

 • Alak suresi, 1-5. ayetlerinin indirili şinden sonra
 • Müslümanlara boykot uygulanmasından sonra
 • Bedir ve Uhut savaşları arasındaki sürede
 • Mekke’den Medine’ye hicret esnasında
REKLAM
Soru 6

Ümeyye b. Halef’ten, Bilâl-i Habeşî’yi satın alarak kölelikten kurtaran sahabe hangisidir?

 • Zübeyr b. Avam
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 7

Hz. Peygamber’in kızlarından hangisi Habeşistan’a yapılan ilk hicrette yer almıştır?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Rukayya
 • Hz. Ümmü Gülsüm
 • Hz. Fatıma
Soru 8

617 yılında Habeşistan’a hicret eden kafileye aşağıdaki sahabelerden hangisi başkanlık etmiştir?

 • Osman b. Afvan
 • Abdurrahman b. Avf
 • Cafer b. Ebi Talip
 • Abdullah b. Mes’ud
Soru 9

Hz. Peygamber’i öldürmeye giderken uğradığı kız kardeşinin evinde okunan Hadid suresinden etkilenip Hz. Muhammed’in (sav.) huzurunda İslam’ı seçen sahabe kimdir?

 • Hz. Halid b. Velid
 • Hz. Hamza
 • Hz. Mus’ab b. Umeyr
 • Hz. Ömer
Soru 10

• Müslümanlara merhamet edilmeyecek
• Müslümanların evlerine ziyarete gidilmeyecek
• Müslüman ailelerinden kız alınıp verilmeyecek
Müşriklerin aldığı bu kararlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Hılf’ul Fudul
 • Boykot uygulaması
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
Soru 11

Hz. Ebu Bekir’e “sıddık” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servetinin çoğunu Allah yolunda harcaması
 • Hicrette Hz. Muhammed’e (sav.) yol arkadaşlığı yapması
 • Hz. Peygamber’in İslam’a davetini ilk kabul edenlerden olması
 • Miraç olayını Hz. Peygamber’den işitmediği hâlde “O söyledi ise doğrudur.” diyerek kabul etmesi
Soru 12

Hz. Peygamber’in hicret yolunda aşağıdaki güzergâhlardan hangisi yer almaz?

 • Taif şehri
 • Sevr Dağı
 • Ranuna Vadisi
 • Kubâ köyü
Soru 13

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 • Ezanın belirlenmesi
 • İsra ve Miraç hadisesi
 • Mescid-i Nebi’nin inşası
 • Nüfus sayımı yapılması
REKLAM
Soru 14

• Sözlük manası gölgeliktir.
• Mescid-i Nebi’nin giriş kısmında yer alırdı.
• Medine’de evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahabelerin barınması için yapılmıştır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akabe
 • Han
 • Mabeyn
 • Suffe
Soru 15

Ensar - muhacir kardeşliğinde aşağıdakilerden hangisi ölçü alınmamıştır?

 • Kardeşleşecek ailelerin kura yolu ile belirlenmesi
 • Kardeş olacak ailelerin ortak özelliğe sahip olması
 • Mallardan ortak faydalanılmasıve kazanç için hep beraber çalı şılması
 • Ensardan maddi imkânları iyi olanların, muhacirlerden bir aileyi yanına alması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir Yahudi kabilesi değildir?

 • Benî Kurayza
 • Benî Kaynuka
 • Benî Ümeyye
 • Beni Nadir
Soru 17

“Rıdvân Biat’ı” aşağıdaki yerlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Hudeybiye
 • Akabe
 • Hira
 • Medine
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlarla yapılan savaşlardan biridir?

 • Huneyn
 • Hayber
 • Hendek
 • Mute
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi münafıkların Kur’an-ı Kerim’de belirtilen davranışlarından biri değildir?

 • Hz. Peygamber’e isyan konusunda gizli faaliyetler yürütmeleri
 • Allah’ı ve Peygamber’i açıktan inkâr etmeleri
 • Dua ve ibadetlerde isteksiz davranmaları
 • Allah’ı ve müminleri alaya almaları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine’den sürülmesini hazırlayan sebeplerden biri değildir?

 • Hendek Savaşı’nda müşriklerle işbirliği yapmaları
 • Arap kabilelerini Müslümanları yok etmeleri için kışkırtmaları
 • Ticaret ile uğraşarak Medine’nin en zenginlerinden olmaları
 • Medine Sözleşmesi’ne aykırı hareket etmeleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCADBCDBDABDACADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?