Temel Dini Bilgiler 1 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

• Ailenin huzuru için eşler arasında olması gereken duygu ve tutumlardan biridir.
• İhanet etmeme, aldatmama, güven duyma, sözünde durma, doğruyu söyleme anlamlarına gelir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhabbet
 • Sadakat
 • Hüsnüzan
 • Şefkat
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaemniyet ve güven ortamının oluş masını engelleyen etkenlerden biridir?

 • Sevgi ve saygı
 • Yardımlaşma
 • Adalet
 • Fitne
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin psikolojik ve sosyal amaçları arasında yer almaz?

 • Sevme ve sevilme ihtiyacını kar şılama
 • Dayanışma duygusunu hissetme
 • Toplumsal hayattan soyutlanma
 • Dünyaya yeni nesiller getirme
SORU 4

Müslüman bir erkeğin, evleneceğikadının ekonomik haklarının gü vencesi olarak nikâhta vermesi gereken maddi değere ne ad verilir?

 • Mehir
 • Hibe
 • Sadaka
 • Nafaka
SORU 5

“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa hemen aralarını düzeltin...”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayette sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisine işaret edilmiştir?

 • Doğruluk
 • Paylaşma
 • Eşitlik
 • Sulh
SORU R
SORU 6

Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr tarafından Mekke’de kurulan Hilfü-l Fudûl derneğinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kan davalarına son vermek
 • Hac hizmetlerini yürütmek
 • Hak ve adaleti sağlamak
 • Köleliği kaldırmak
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaz?

 • Cenazesine katılmak
 • Yanlışlarını desteklemek
 • Karşılaştığında selam vermek
 • Hastalandığında ziyaret etmek
SORU 8

‘‘Hiçbir kişisel çıkar ve kazanç gözetmeksizin sırf Allah rızası için ihtiyaç sahibine borç vermek’’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karz-ı hasen
 • Teberru
 • Zekât
 • Lütuf
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin helal saydığı kazanç yollarından biridir?

 • Karaborsa
 • Rüşvet
 • Miras
 • Faiz
SORU 10

“... Birbirinizin mahremiyetlerini ve kusurlarını araştırmayın...”
(Hucurât suresi, 12. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?

 • Hile
 • Yalan
 • İhtikâr
 • Tecessüs
SORU 11

Kul hakkı, insanların birbiri ile olan münasebetlerinden doğan hak ve sorumluluklarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali kapsamında değerlendirilmez?

 • Hırslı olmak
 • Kopya çekmek
 • Dedikodu yapmak
 • Tartıda hile yapmak
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi işverenin çalışanına karşı olan hak ve sorumluluklarından biri değildir?

 • Adaletli olmak
 • Borçlarını ödemek
 • İş güvenliğini sağlamak
 • Ücretini zamanında ve tam ödemek
SORU 13

İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin ihtiyaç sahiplerine maddi manevi yardımda bulunması demektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak kapsamında değerlendirilmez?

 • Sadaka
 • Zekât
 • Borç
 • Fitre
SORU 14

Alışveriş yapanlar, eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, yaptıkları alışverişin bereketi gider.
Bu hadiste aşağıdaki sakınılması gereken davranışlardan hangisine değinilmiştir?

 • Gasp
 • Rüşvet
 • Tefecilik
 • Hileli satış
SORU 15

“Riba” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Faiz
 • Yalan
 • Hırsızlık
 • Kumar
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamalardan biri değildir?

 • Rüşvet
 • Tasarruf
 • Karaborsacılık
 • Yapay olarak fiyatlarla oynama
SORU 17

Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma kültürünü en iyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vâkıf
 • Enderun
 • Divan-ı Hümayun
 • Kütüphane
SORU R
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.), aşağıdakilerden hangisini münafığın alametleri arasında saymamıştır?

 • Emanete ihanet etmek
 • Sözünde durmamak
 • Yalan söylemek
 • Sabırsız olmak
SORU 19

Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.
Bu hadiste, eşler arası ilişkiler konusunda aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

 • Çocukların eğitim ve terbiyesinden öncelikle aile sorumludur.
 • Eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır.
 • Evlilikler ahlaki temeller üzerine kurulmalıdır.
 • Aile içi ilişkiler toplumu etkiler.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ailenin huzuru için eşlerin birbirlerine karşı olan görev ve sorumluluklarından biri değildir?

 • Evlilik akdini gözetmek
 • Sabırlı ve anlayışlı olmak
 • Temel hakları sınırlandırmak
 • Maddi, manevi destek olmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCADCBACDABCDABADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda 16 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %0. Sınava katılan 16 öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler