Temel Dini Bilgiler 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

“Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Fıkıh
 • Akaid
 • Siyer
SORU 2

Fakih kavramı aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmektedir?

 • Muhaddis
 • Müfessir
 • Müçtehit
 • Mücahit
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun “feraiz” başlığı altında incelenir?

 • Miras ve vasiyet
 • Suçlar ve Cezalar
 • Evlenme ve boşanma
 • Günlük hayatla ilgili akitler
SORU 4

Aynı dönemde yaşayan müçtehitlerin dini bir konunun hükmü hakkında görüş birliği içinde olmalarıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • İstihsan
 • Hadis
 • Kıyas
 • İcma
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel kaynaklarından biri değildir?

 • Kur’an
 • Sünnet
 • Gelenek
 • Kıyas
SORU R
SORU 6

Hukuk ile ahlak ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hukuk dışsal, ahlak ise içseldir.
 • Ahlakın yaptırımı zorlayıcı, hukukun ise vicdanidir.
 • Hukuk, insanların ahlaki ilkelere göre yaşaması için vardır.
 • Ahlak iyiyi yaşam biçimi olarak sunar, hukuk ise buna yönelik ihlalleri engeller.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?

 • Cezalarda keyfilik
 • Helallerde genişlik
 • Tekliflerde kolaylık
 • Adaletin gözetilmesi
SORU 8

Mecelle’de yer alan “Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasaklanmamış olan her şey helaldir.
 • Suç ile ceza arasında doğru orantı olmalıdır.
 • Kişi, suçu kanıtlanıncaya kadar masum kabul edilir.
 • Yasaklanan fiiller, zorunlu hâllerde geçici olarak kaldırılır.
SORU 9

“... Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez...”
(En’âm suresi, 164. ayet)
Bu ayet İslam hukukunun aşağı daki temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Suçun şahsiliği
 • Haramlarda sınırlılık
 • Kamu yararının gözetilmesi
 • Suç ve ceza arasındaki orantı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi mükellef olmanın genel şartlarından biri değildir?

 • Buluğ çağına ermiş olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Müslüman olmak
 • Zengin olmak
SORU 11

Beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdeme _________ denir.
Bu tanımda boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teenni
 • hilim
 • Havf
 • Tevekkül
SORU 12

Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefekkür
 • Marifet
 • Takva
 • Ta’zim
SORU 13

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zâriyât suresi, 56. ayet)
Bu ayette Allah’a karşı vazifelerimizden hangisi vurgulanmıştır?

 • Ubudiyet
 • Muhabbet
 • Tövbe
 • Recâ
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline örnek oluşturur?

 • Suçluya hak ettiği cezayı vermek
 • Verilen sözü yerine getirmek
 • Mahremiyetleri araştırmak
 • Trafik kurallarına uymak
SORU 15

İnsanlardan bir grup, Allah’ın evlerinden bir evde toplanırlar. Allah’ın kitabını (Kur’ân’ı) okurlar ve onu aralarında konuşarak manasını anlamaya çalışırlarsa, üzerlerine sükûnet (huzur ve gönül rahatlığı) iner.
Bu hadiste Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
 • Anlamak için çaba gösterilmelidir.
 • Hükümleri evrenseldir.
 • Son ilahi kitaptır.
SORU 16

Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

 • İbadetin
 • Helal rızkın
 • İrade ve özgürlüğün
 • Eğitim ve öğretimin
SORU 17

“… Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları yaşatmış gibi olur…”
(Mâide suresi, 32. ayet)
Bu ayette aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Dinin korunması
 • Canın korunması
 • Aklın korunması
 • Namusun korunması
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) duyulması gereken saygı ve itaati emreden ayetlerden biri değildir?

 • “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin ve (Kur’an’ı) işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.”
  (Enfâl suresi, 20. ayet)
 • “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin.”
  (Ahzâb suresi, 56. ayet)
 • “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”
  (Ankebût suresi, 45. ayet)
 • “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.”
  (Hucurât suresi, 2. ayet)
SORU 19

Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşleri için de istemedikçe gerçek anlamda mümin olamaz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine karşı görev ve sorumluluklar vurgulanmaktadır?

 • Allah
 • Kur’an
 • Peygamber
 • İnsanlar
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ikinci kaynağı olarak kabul edilir?

 • Sünnet
 • Kıyas
 • Kitap
 • İcma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADCBADADBCACBDBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda 28 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %73. Sınava katılan 28 öğrenci arasından sadece 21 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.9 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler