Trafik ve İlk Yardım 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında insan faktörünün birinci sırada yer almasına neden olan etkenlerdendir?

 • Araç sayısının artması
 • Yolların yetersiz olması
 • Yasaklama ve sınırlamaların belirtilmemesi
 • Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşmaması
Soru 2

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 • Bölünmüş kara yolu
 • Tek yönlü kara yolu
 • İki yönlü kara yolu
 • Bağlantı yolu
Soru 3

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardanhangisinin bulunması trafik dü zeni ve güvenliğini olumlu yönde etkiler?

 • Yapılan hata karşısında hoşgörülü olunması
 • Keyfî ve kasıtlı davranışlarda bulunulması
 • Sorumluluktan uzak durulması
 • Olaylara aşırı tepki verilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardan biri değildir?

 • Yiyecek ve içecek atıklarını araç dışına atmaktan kaçınılması
 • Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılması
 • Tehlikeli maddelerin gerekli önlemler alınarak taşınması
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların atıl şekilde bırakılması
Soru 5

• Yola birden çıkmak
• Duran aracın önünden veya arkasından çıkmak
Yukarıda verilenlerin yapılması trafik kazalarında rol oynayankusurlardan hangisinin içinde de ğerlendirilir?

 • Araç kusurları
 • Yaya kusurları
 • Yolcu kusurları
 • Sürücü kusurları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

 • Yük ve insan taşımacılığını hızlı hâle getirmesi
 • Toplumdaki engelli insan sayısını artırması
 • Parçalanmış aile sayısını artırması
 • Sağlıksız bir toplum oluşturması
Soru 7

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 • Kavşağa 70 metre kaldığını
 • Azami hızın saatte 70 km oldu ğunu
 • Takip mesafesinin en az 70 metre olduğunu
 • Araçların 70 metre içinde park edemeyeceğini
Soru 8

Kara yolu üzerine çizilen yukarıdaki yatay işaretlemelerden hangisi yaya geçidini belirtir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

I. Üzerlerine yazı yazılması
II. Görülmelerinin engellenmesi
III. Eskiyen trafik levhalarının değiştirilmesi Trafik işaret ve levhalarıyla ilgili olarak verilenlerden hangilerinin yapılması trafiği tehlikeye düşürür?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

I. Çocukların taksilerde seyahatleri sırasında, çocuk bağlama sistemleri kullanmaları zorunludur.
II. Çocuklar, hava yastığı devre dışı bırakılmadan, ön hava yastığı ile korunan bir yolcu koltuğunda yüzü geriye dönük çocuk bağlama sistemi kullanılarak taşınabilirler.
Araçta kullanılan çocuk bağlama sistemiyle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 11

Güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi sürücünün konsantrasyonunu olumsuz yönde etkiler?

 • Belirli sürelerde mola vermek
 • Seyahat öncesinde yeterli uyumak
 • Araç içinde yüksek sesle ani tepkiler vermek
 • Kullanacağı güzergâhlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmak
Soru 12

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kara yollarında şerit takip kuralına uygundur?

 • İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmesi
 • Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeritten gitmesi
 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmesi
 • Geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi hâller dışında sürekli şerit değiştirmesi
Soru 13

Yukarıdaki tabloda aksine bir işaret yoksa otomobilin kara yolları türlerine göre azami hız sınırlamaları verilmiştir.
Buna göre tabloda “?” işareti ile belirtilen yere hangisi yazılmalıdır?

 • 120
 • 130
 • 140
 • 150
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi takip mesafesinin artırılmasını gerektiren durumlardandır?

 • Araç yakıtının azalması
 • Öndeki aracın ağır yüklü olması
 • Kara yolunun bölünmüş yol olması
 • Kara yolunun ıslanması veya buzlanması
Soru 15

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların bir kavşakta karşılaşmaları durumunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi geçmelidir?

 • İtfaiye aracı
 • Yaralı taşıyan hususi otomobil
 • Görevdeki sivil savunma hizmetlerine ait araç
 • Genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta aracı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak önlemlerdendir?

 • El freninin tespit edilmemesi
 • Banket üzerinde duraklama yapılmaması
 • Uzun süreli duraklamalarda motorun çalışır durumda bırakılması
 • Diğer araçların geçişini zorlaş tırmayacak şekilde duraklama yapılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yolda kalan araçların işaretlenmesi sırasında uyulması gereken kurallardandır?

 • Geceleyin park ve kuyruk ışıkları nı yakmak
 • Bozulan aracı, gerekli tedbirlerialmadan arızalandığı şeritte bı rakmak
 • Bozulan araç tehlikeli madde taşı yorsa sadece ikaz uyarı ışıklarını yakarak aracı terk etmek
 • Aracın ön ve arkasına diğer sürücülerin 30 metre mesafeden gö rebileceği şekilde kırmızı yansıtıcı koymak
Soru 18

Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken nasıl davranmalıdır?

 • Aracın hızını sabit tutmalı
 • Varsa öndeki aracı geçmeli
 • İlk geçiş hakkını yayaya vermeli
 • Okul veya yaya geçitlerine girenleri korna çalarak uyarmalı
Soru 19

Taşıt yolunun karşı tarafına geç mek isteyen yayalar, aşağıdaki yerlerden hangisini kullanmaları durumunda kazalara neden olabilirler?

 • Okul geçitlerini
 • Kavşak giriş ve çıkışlarını
 • Trafik ışıklarının bulunduğu yerleri
 • Trafik akışının hızlı olduğu yerleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması aracın trafikten men edilmesini gerektirir?

 • Kasko sigortasının
 • Mali sorumluluk sigortasının
 • Araç periyodik bakımlarının
 • Motor yağ seviyesi kontrolünün
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADBACDBACBADBDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler