Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Heyecanlı ve telaşlı olmak
 • İyi bir iletişim becerisine sahip olmak
 • Eldeki olanaklardan yararlanmamak
 • Önce kazazedenin can güvenliğini korumak
Soru 2

Bilinci kapalı olan bir kazazedenin “dolaşımı” nasıl değerlendirilmelidir?

 • Hava yolu açıklığı kontrol edilerek
 • Bak-Dinle-Hisset yöntemi kullanılarak
 • Şah damarından 5 saniye nabız alınarak
 • Hafifçe omzuna dokunup “iyi misiniz?” diye sorularak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerinden biri değildir?

 • Üçgen sargı
 • Esmark bandajı
 • Antiseptik solüsyon
 • Vücut termometresi
Soru 4

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisini değerlendirmenin amacıdır?

 • Solunumu
 • Olay yerini
 • Kazaya uğrayan aracı
 • Temel yaşam desteğini
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

 • Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlanması
 • Bilinç düzeyi, anlama ve algılamanın kontrol edilmesi
 • Solunum sayısı, ritmi ve derinliğinin değerlendirilmesi
 • Vücut veya cilt ısısı, nemi ve renginin değerlendirilmesi
REKLAM
Soru 6

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık olan bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranarak boynundan tutulması
 • 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
 • Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
 • Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda bir pozisyonda tutulması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “şah damarı” baskı yeridir?

 • Kasık
 • Uyluk
 • Boyun
 • Koltuk altı
Soru 9

Uzuv kopması durumunda, kopan parçanın konduğu torba en geç kaç saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir?

 • 15
 • 12
 • 9
 • 6
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

 • Hızlı ve zayıf nabız
 • Yavaş ve derin solunum
 • Bilinç seviyesinde artma
 • Kan basıncında yükselme
Soru 11

I. Kenarları birleşmeyen yaralar
II. Kanaması durdurulamayan yaralar
III. Yabancı cisim saplanmış olan yaralar
Verilenlerden hangileri ciddi (ağır) yaralanmalardandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi göze bir cisim batması ya da metal cisim kaçması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Üst göz kapağının açık tutulması
 • Göze hiçbir şekilde dokunulmaması
 • Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılması
 • Kazazedeye gözünü kırpıştırmasının söylenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Bol miktarda sıvı tüketilmesi
 • Koyu renkli giysiler giyilmesi
 • Direkt güneş ışığında kalınması
 • Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılması
REKLAM
Soru 14

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına ne ad verilir?

 • Çıkık
 • Kırık
 • Yanık
 • Burkulma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 • Şok
 • Bayılma
 • Koma
 • Baş dönmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Hastaya su içirilmesi
 • Sıkan giysilerin gevşetilmesi
 • Hastanın bağlanmaya çalışılması
 • Kilitlenmiş çenesinin açılmaya çalışılması
Soru 17

I. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
II. Özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta kusturulmaya çalışılır.
Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım uygulamasıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kedi, köpek gibi hayvan ısırmaları durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Yaranın üstünün temiz bir bezle kapatılması
 • Kazazedenin yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilmesi
 • Ciddi yaralanma ve kanama varsayaraya müdahale etmekten kaçı nılması
 • Hafif yaralanmalarda yaranın 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaralı ta şımanın temel kurallarındandır?

 • Yaralının baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranması
 • İlk yardımcının kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşıması
 • Yaralının mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
 • İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 20

“Özellikle, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çı karmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir tekniktir.”
Yukarıdaki açıklama yaralı taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

 • Sırtta taşıma
 • Köprü tekniği
 • Kucakta taşıma
 • Sürükleme Tekniği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBABDCDADBABCBACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler